Uusille ruokaketjuhankkeille avustusta 1,2 miljoonaa euroa

Report this content

Ruokavirasto maksaa ruokaketjun kehittämishankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta seuraavan kahden vuoden aikana yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Maaliskuussa päättyneeseen hankehakuun saapui yhteensä 12 hakemusta. Viisi hanketta sai myönteisen rahoituspäätöksen.

Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa laaja yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoinen elintarvikeviennin koulutusohjelma, järjestää pk-yrityksille suunnattua lyhytkestoista elintarvikevientikoulutusta ja organisoida kuluttajille suunnattu kampanja, joka lisää heidän tietämystään pakkausmerkinnöistä. Hankkeiden tulee olla laajoja, valtakunnallisia, puolueettomia sekä yleishyödyllisiä.

Ruokavirasto vastaa hankkeiden hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.  Lisätietoa avustettavista hankkeista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta osoitteesta www.ruokavirasto.fi/ruokaketju.

Lisätietoja:

Tommi Isosomppi, ylitarkastaja, 0295 204 317

Piritta Sokura, ylitarkastaja, 0295 205 018

etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi