Säästöpankin tuloksessa ei yllätyksiä – Suomen suosituimman pankin toiminta etenee suunnitellusti

  • EPSI Rating -tutkimuksen mukaan Säästöpankit ovat asiakastyytyväisyydellään ja asiakasuskollisuudellaan Suomen suosituin pankki
  • Liikevoitto 45,0 miljoonaa euroa, -18,3 prosenttia
  • Talletuskasvu +3,4 prosenttia
  • Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastopääomien kasvu +35,6 prosenttia
  • Vakuutussäästöt 149,5 miljoonaa euroa + 31 prosenttia
  • Asuntoluottojen kasvu ml. välitetyt luotot + 6,8 prosenttia
  • Vakavaraisuus 22,0 prosenttia
  • Asiakasmäärä +1,0 prosenttia

– Säästöpankkien vuosi on sujunut täysin odotustemme mukaisesti ja olemme tyytyväisiä pankkiryhmän tuloskuntoon ja kasvuun. Olemme Suomen vakavaraisimpia pankkeja ja toimintamme riskit ovat hallinnassa. Myös asiakkaamme ovat huomioineet tämän, sillä Säästöpankki nousi asiakastyytyväisyydellään ja asiakasuskollisuudellaan Suomen suosituimmaksi pankiksi. Säästöpankin asiakkuudessa yhdistyvät asiakaspalvelun laatu ja asiakkaan saama lisäarvo pankistaan, Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri iloitsee.

Korkokate edelleen avainasemassa tuloksen muodostumisessa

Säästöpankkien tulos laski ja Säästöpankkien liikevoitto oli kuluvalla kaudella 45,0 miljoonaa euroa.  Tuloksen alentumisen taustalla oli korkokatteen alentuminen. Korkokate alentui edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 10,2 prosenttia. Korkokatetta painoi alas poikkeuksellisen alhaisen markkinakorkotason jatkuminen sekä luottojen ja talletusten välisen korkomarginaalin supistuminen.  Korkomarginaalin supistuminen on nyt pysähtynyt ja vuoden kolmannella neljänneksellä Säästöpankkien korkokate taittui kasvuun.

 – Markkinoilla vallinnut epäterve hintakilpailu supisti luottojen ja talletusten välistä korkomarginaalia. Säästöpankit eivät aio jatkossakaan edistää markkinoiden kehittymistä tällaiseen suuntaan. Meille on keskeistä toimia vastuullisesti ja vakaasti asiakkaidemme suuntaan ja tästä johtuen tehtävänämme on pitää Säästöpankit ja pankin talous hyvässä kunnossa myös seuraavien 100 vuoden ajan, Kämäri kommentoi.

Tuotot hyvässä kasvussa

Palkkio- ja erityisesti sijoitustuottojen kasvun ansiosta tuottojen kokonaismäärä kasvoi 16,1 prosenttia. Samalla kulujen kasvu pysyi maltillisena liiketoiminnan kehitykseen tehtyihin panostuksiin nähden. Kulujen kasvu oli 6,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Panostuksia tehtiin kuluneella kaudella strategian mukaisesti erityisesti palvelu- ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

– Toiminnan tehokkuutta kuvaava kulu/tuotto-suhde oli 69 prosenttia, mikä ei ole tavoitetasollamme. Panostamme liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä tähtäimellä ja kun samanaikaisesti alhainen korkotaso kurittaa korkokatetta, on selvää että kyseinen tunnusluku heikkenee, Kämäri painottaa.

Säästöpankit edistävät suomalaisten vaurastumista

Säästöpankkien luottokannan 12 kuukauden kasvu oli 6,3 prosenttia, mukaan lukien välitetyt kiinnitysluotot. Asuntoluottojen kasvu oli vastaavalla aikavälillä 6,8 prosenttia. Luottokanta kasvoi samalla vauhdilla kuin pankkisektori kokonaisuudessaan.

Säästöpankkien talletusten 12 kuukauden kasvu oli syyskuussa 3,4 prosenttia. Sp-Rahastoyhtiön rahastojen kasvu on jatkunut erittäin hyvänä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvu oli 36 prosenttia ja alkuvuoden aikana hallinnoidut pääomat kasvoivat 16,7 prosenttia.

Henkivakuutusosakeyhtiö Duoon kertyneet vakuutussäästöt olivat syyskuun lopussa 149,5 miljoonaa euroa, mikä on 31 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Yhtiön riskivakuutusten uusmyynti oli myös hyvässä kasvussa. Osuus riskihenkivakuutusten ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutusten uusmyynnistä oli alkuvuonna 6,4 prosenttia vakuutettujen määrällä mitattuna.

– Säästöpankkien perustehtävänä on suomalaisten säästämisen ja säästäväisyyden edistäminen. Liiketoimintamme kasvu ja asiakastyytyväisyytemme on osoitus siitä, että asiakkaamme luottavat meihin näissä asioissa, Kämäri toteaa. 

Liiketoiminta terveellä pohjalla

Säästöpankit olivat syyskuussa edelleen yksi Suomen vakavaraisimmista pankeista. Säästöpankkien vakavaraisuus rakentuu ensisijaisten omien varojen varaan eli vahvimpaan vakavaraisuuden rakentamisosaan myös tulevan sääntelyn näkökulmasta. Pankkiryhmän ensisijainen vakavaraisuus oli 18,4 prosenttia. Tulevalla pääomavaateiden kiristymisellä ei ole vaikutusta Säästöpankkeihin, toteaa Kämäri. 

Säästöpankkien järjestämättömät saamiset olivat 44 miljoonaa euroa, mikä on samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Arvonalentumistappioita kirjattiin vain 2,5 miljoonaa euroa, mikä oli 25 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. 

– Säästöpankkien liiketoiminta on terveellä pohjalla perustuen maltilliseen riskinottoon ja vahvoihin pääomapuskureihin. Riskinsietokykymme on erittäin korkea, mikä luo turvaa ja vakautta myös Säästöpankkien asiakkaille, Kämäri muistuttaa.

Kehitysnäkymät loppuvuodelle

Säästöpankkien liiketoiminnan tuloskehityksen, kasvun ja vakavaraisuuden ennakoidaan säilyvän hyvinä koko vuoden osalta. Suurimmat epävarmuudet liittyvät markkinakorkotasoon, hintakilpailun luonteeseen ja sijoitusympäristön kehitykseen. Säästöpankkien tuloksen ennakoidaan muodostuvan ennakoitua paremmaksi koko vuoden osalta.

– Säästöpankit jatkavat loppuvuoden aikana aktiivisesti asiakkaan lähtökohdista palveluiden kehittämistä. Säästöpankit täydentävät PS-tuotevalikoimaansa rahastoihin ja osakkeisiin. Kasvatamme myös merkittävällä tavalla asiantuntijaverkostoamme sijoitusasioissa käynnistämällä oman varainhoitoyksikön, Kämäri summaa.

 

Lisätietoja:

Säästöpankkiliitto

Pasi Kämäri, toimitusjohtaja

puh. (09) 5480 5240, 0500 688 222

sähköposti: pasi.kamari@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmään kuuluu 34 Säästöpankkia sekä keskusjärjestö Säästöpankkiliitto. Säästöpankkien asiakkailla on yhteistyön kautta käytettävissään 418 konttoria, 190 palveluautomaattia ja 1 650 käteisautomaattia. Säästöpankkien päämääränä on edistää säästämistä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia. Asiakasläheisyys, asiakkaiden elämänvaiheiden huomioon ottaminen, asiantuntemus ja paikallisuus ovat palvelun perusperiaatteita. Pankkien tavoitteena on jatkuva, kannattava kasvu ja vakavaraisuuden pitäminen turvatulla tasolla. Vuonna 2009 liikevoittoa kertyi 66 miljoonaa euroa (68 milj. vuonna 2008), ja asiakasmäärä kasvoi 577 000:een (edellisvuonna 567 000). www.saastopankki.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit