Sb-prime sjunker till 1,00 procent

Sparbankernas primeränta, Sb-prime, sjunker 24.9.2012 från 1,50 procent till 1,00 procent. Sänkningen av primeräntan beror på att marknadsräntorna har sjunkit och på Sparbanksgruppens syn att räntenivån kommer att förbli låg tillsvidare.

Ytterligare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri, tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi.

Sändaren:
Kommunikationschef
Heli-Kirsti Airisniemi
Sparbanksförbundet
Tel.
040 56 55 953,
heli-kirsti.airisniemi@saastopankki.fi

Till Sparbanksgruppen hör 33 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det ca 210 och via samarbete har kunderna tillgång till över 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2011 var rörelsevinsten 65,4 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 587 000. www.sparbanken.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit