​Säästöpankin maaliskuun markkinakatsaus: sijoittajien luottamus markkinoihin palautunut

Haastavan alkuvuoden jälkeen sijoittajien riskinottohalukkuus on palannut ja osake- ja yrityslainamarkkinoiden tuotot ovat nousseet vuoden alusta selvästi. Lähikuukausina markkinoiden huomio keskittyy Yhdysvaltain keskuspankin FED:n toimiin ja inflaatio-odotusten mahdolliseen elpymiseen euroalueella, kertoo Säästöpankkien Varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen.

Sijoittajien riskinottohalukkuus on palannut viime viikkoina ja osake- ja yrityslainamarkkinoiden tuotot ovat nousseet. Petteri Vaarnanen summaa neljä osakemarkkinoiden elpymisen taustalla olevaa keskeistä tekijää: reaalikorkojen lasku Euroopassa ja Yhdysvalloissa, hyödykehintojen nousu, odotuksiin nähden vahvempi talousdata Yhdysvalloista sekä Kiinan devalvaatioon liittyvien huolien pieneneminen.

– Yhdysvalloista teollisuuden ostopäälliköiden -indeksi oli odotuksia parempi, mikä loi uskoa sijoittajiin teollisuuden elpymisestä. Lisäksi Kiinan keskuspankki hälvensi pelkoja siitä, että Kiinan valuutta renmimbi heikentyisi voimakkaasti. Se on useaan otteeseen kommentoinut pyrkivänsä pitämään valuutan mahdollisimman vakaana.

– Reaalikorkojen lasku ja hyödykemarkkinoilla nähty hintojen nousu myös tukivat osakekursseja. Kaikkien tunnistettujen riskitekijöiden osalta voitaneen todeta että negatiivisten skenaarioiden todennäköisyys pieneni, hän lisää.

EKP:lta vihdoin mittava paketti
EKP julkisti mittavan elvytysohjelman laajennuksen maaliskuun korkokokouksessaan.

– Markkinat odottivat EKP:n kertovan osto-ohjelmansa laajentamisesta jo joulukuun kokouksessa. Toimenpiteiden julkistuksen lykkäys aiheutti voimakkaan osakekurssien laskun ja epätietoisuus sijoitusmarkkinoilla kasvoi. Nyt markkinat osasivat odottaa EKP:lta merkittäviä toimia, mutta yrityslainojen osto-ohjelman käynnistäminen oli yllätys.

Vaarnanen muistuttaa, että julkistetut toimenpiteet riittivät tyydyttämään markkinoiden odotukset. Osto-ohjelmaa laajennettiin sekä määrällisesti että laadullisesti.

– Keskuspankki pyrkii kasvattamaan taseensa kokoa noin 80 miljardilla eurolla kuukaudessa, josta noin runsas viisi miljardia kohdistuisi yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin. Toinen merkittävä elvytysohjelman osa on uusi kohdennettu pidempiaikainen rahoitusoperaatio (TLTRO2), joka yhdessä yrityslainojen osto-ohjelman kanssa tehostaa rahapoliittisten tavoitteiden välittymistä reaalitalouteen.

TLTRO-ohjelman kautta pankeille annetaan keskuspankista neljän vuoden pituista likviditeettiä. Keskuspankin pyrkimyksenä on kasvattaa luotonantoja ja näin tehostaa rahapolitiikan vaikutuksia reaalitaloudessa.

FED markkinoiden huomion kohteena lähitulevaisuudessa
Vaarnasen mukaan Yhdysvaltain keskuspankki FED oli omassa korkokokouksessaan odotetusti varovainen kommentoidessaan tulevia koronnostoja.

– Keskuspankki on halukas jatkamaan koronnostoja, mutta globaaliin talouteen liittyvät epävarmuustekijät pakottavat keskuspankin etenemään asteittain. Aikaisemmin markkinoilla odotettiin tälle vuodelle vielä neljää koronnostoa ja nyt koronnosto-odotukset kuluvan vuoden osalta ovat vain kaksi 0,25 prosenttiyksikön koronnostoa. FED haluaa saada varmuuden siitä, että työmarkkinoiden positiivinen kehitys on kestävällä pohjalla Yhdysvalloissa ja että palkkainflaatiosta alkaa tulla selvempiä merkkejä.

Yrityslainamarkkinat ilahtuivat EKP:n toimista
Erityisesti yrityslainamarkkinoilla EKP:n toimenpiteet on otettu positiivisesti vastaan.

– Yrityslainojen riskipreemiot ovat kaventuneet voimakkaasti. Näkemyksemme on, että vallitseva sijoitusympäristö on suosiollinen yrityslainoille.

Globaaleilla osakemarkkinoilla odotukset tämän vuoden tuloskasvusta ovat painuneet erittäin alhaiselle tasolle. Reaalikorkojen matala taso ja yrityslainojen riskipreemioiden lasku osaltaan tukevat Vaarnasen mukaan myös osakemarkkinoita.

– Osakkeiden ja viimeisen kuukauden ajan hieman palautuneen öljyn hinnan välinen voimakas korrelaatio sekä öljyntuottajamaiden tarve myydä osakkeita budjettivajeen paikkaamiseksi voivat sen sijaan osoittautua vielä tämän vuoden osalta negatiiviseksi yllätykseksi. Siksi sijoitusmarkkinoiden huomio pysyy raaka-aineiden hinnoissa.