​Säästöpankin markkinakatsaus: sijoittajien luottamus elpynyt

Heikon alkuvuoden jälkeen sijoittajien luottamus markkinoihin on elpynyt ja riskinottohalukkuus kasvanut, sanoo Säästöpankkien Varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen. 

Säästöpankin tuoreimman sijoitusmarkkinakatsauksen mukaan keskeiset tekijät osakemarkkinoiden elpymisen taustalla ovat korkojen matala taso, hyödykehintojen nousu, kohtalainen talousdata ja Kiinan talouskasvuun ja devalvaatioon liittyvien huolien pieneneminen. Lisäksi Brexitin tuoma vaikutus on rajoittunut.

- Sijoitusmarkkinoilla mennyt kuukausi on ollut kurssiliikkeiden osalta hyvin rauhallinen. Keskuspankkien tuki elvyttävän rahapolitiikan muodossa jatkuu Euroopassa vielä pitkään, minkä vuoksi pidämme voimakkaamman ylipainon eurooppalaisissa osakkeissa verrattuna yhdysvaltalaisiin.

Vaarnanen lisää, että arvostustasot ovat Euroopassa alhaisemmalla tasolla, mikä osaltaan lisää ns. riskipuskuria laskumarkkinassa. Talouden ennakoivat indikaattorit kulkevat kuitenkin hieman eri suuntiin: Saksan näkymät ovat hyvät, kun taas Ranskan ja Euroopan eteläisten valtioiden näkymät heikentyvät.

USA:ssa tilanne edelleen hyvä
Yhdysvalloissa työmarkkinoiden tilanne jatkuu Säästöpankin sijoitusnäkemyksen mukaansa hyvänä, mutta alhainen tuottavuuskehitys ja teollisten investointien puute pitää talouskasvun alhaisella tasolla. Markkinat odottavat, että Yhdysvaltojen keskuspankki tulee nostamaan ohjauskorkoa vuoden loppuun mennessä.

Miltä presidentinvaalit näyttävät talouden ja sijoittamisen ammattilaisen näkökulmasta?

- Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta pahinta on epävarmuus ja jos ennakkokyselyt viittaavat siihen, että vaalitaistosta tulee tiukka, tulee se lisäämään myös painetta osakekurssien laskulle ennen vaaleja. Trumpin mahdollinen valinta USA:n presidentiksi tulisi lisäämään epävarmuutta markkinoilla pitkään vielä vaalien jälkeenkin. Vaikka moni vaalikampanjan teema tulee jäämään pelkän puheen tasolle, on siitä huolimatta syytä olettaa, että USA:n suhtautuminen kauppasopimuksiin ja tuontitariffeihin tulee tiukentumaan, Vaarnanen vastaa.

Kehittyvillä markkinoilla vakautumista
Kehittyvien markkinoiden talousnäkymissä on nähty vakautumista, mikä osaltaan on johtanut hyvään tuottokehitykseen markkinoilla ja sijoitusvarallisuuden siirtymiseen kehittyville markkinoille. Lisäksi arvostustasot ovat edelleen kehittyneitä markkinoita matalammat viime aikojen hyvästä kurssikehityksestä huolimatta. Pääomia siirtyy edelleen kehittyville markkinoille, mikä tukee lyhyellä aikavälillä omaisuusluokkaa. Säästöpankin näkemyksen mukaan aikaisempaa alipainotusta nyt vähennetään.

- Kehittyvistä markkinoista Aasia on houkuttelevin markkina-alue, kun taas Latinalainen Amerikka on maantieteellisistä alueista riskillisin ja tuotto-odotukseltaan alhaisempi, Vaarnanen sanoo ja jatkaa:

- Kiinan osalta olemme nähneet talouden näkymien asteittaista parantumista kulutuskysynnän ollessa hyvällä tasolla, mutta maan talouden tulevaisuus on yksi merkittävimmistä riskitekijöistä maailmantalouden kasvulle. Kiinan kasvava velan määrä ja talouden vakauteen liittyvät haasteet, raaka-aineiden hintakehitys, Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristyminen ja mahdollinen taantuma merkittävimmät riskitekijät, jotka kohdistuvat kehittyviin markkinoihin.

Entäs näkemys korkomarkkinoilla?
Vaarnasen mukaan kehittyvien maiden korkosijoitusten hyvästä tämän vuoden kehityksestä huolimatta, Säästöpankki näkee jatkossa osakkeet korkosijoituksia houkuttelevampana vaihtoehtona.

- Yrityslainojen näkymät jatkuvat hyvinä ja keskuspankkien ostot tukevat omaisuusluokkaa myös jatkossa. Korkotaso tulee pysymään matalana (negatiivisena). Rahamarkkinakorkojen ollessa erittäin alhaisella tasolla pidämme kyseisen omaisuusluokan painon minimissä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia