Säästöpankkiryhmä vauhdittaa strategian toteutusta Säästöpankkikeskuksen organisaatiouudistuksella

Säästöpankkiliiton hallitus on tehnyt päätöksen Säästöpankkikeskuksen johtoryhmän ja ylimmän johdon vastuualueiden uudistamisesta 1.3.2020 alkaen. Toimitusjohtajana jatkaa KTM Tomi Närhinen ja hänen varahenkilönään MBA, KM Anita Aalto. Aalto toimii myös palvelujohtajana. Liiketoimintajohtajaksi on nimitetty ekonomi, CEFA Karri Alameri. Närhinen, Aalto ja Alameri muodostavat Säästöpankkikeskuksen johtoryhmän. Säästöpankkiliiton talousjohtajaksi on nimitetty KTM Ville Mikkola.


Lisätiedot

Tomi Närhinen,
Säästöpankkiryhmä, toimitusjohtaja
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Tilaa

Multimedia

Multimedia