Säästöpankkiryhmä vauhdittaa strategian toteutusta Säästöpankkikeskuksen organisaatiouudistuksella

Report this content

Säästöpankkiliiton hallitus on tehnyt päätöksen Säästöpankkikeskuksen johtoryhmän ja ylimmän johdon vastuualueiden uudistamisesta 1.3.2020 alkaen. Toimitusjohtajana jatkaa KTM Tomi Närhinen ja hänen varahenkilönään MBA, KM Anita Aalto. Aalto toimii myös palvelujohtajana. Liiketoimintajohtajaksi on nimitetty ekonomi, CEFA Karri Alameri. Närhinen, Aalto ja Alameri muodostavat Säästöpankkikeskuksen johtoryhmän. Säästöpankkiliiton talousjohtajaksi on nimitetty KTM Ville Mikkola.


Lisätiedot

Tomi Närhinen,
Säästöpankkiryhmä, toimitusjohtaja
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia