Säästöpankkiryhmältä yhteenliittymähistorian paras tulos

Report this content

Säästöpankkiryhmä tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017

Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja parantui 26,7 prosenttia ja tase kasvoi 8,7 prosenttia. Vuonna 2017 käynnistyi useita projekteja, joiden on tarkoitus rakentaa Säästöpankkiryhmästä entistäkin asiakaslähtöisempää ja tehokkaampaa pankkia.

Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja vuonna 2017 oli 88,2 miljoonaa euroa, mikä on 18,6 miljoonaa euroa vuoden 2016 tulosta (69,6) suurempi. Tilikauden voitto oli 71,9 miljoonaa euroa (57,2), josta Säästöpankkiryhmän omistajien osuus oli 70,4 miljoonaa euroa (56,4).

– Tulos oli mielestämme hyvä etenkin tilanteessa, jossa panostimme niin paljon pitkän tähtäimen strategisiin toimenpiteisiin. Näillä tulevaisuuden Säästöpankkia rakentavilla projekteilla kehitetään mm. asiakaskokemusta, operatiivista tehokkuutta ja riskien hallintaa, Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Tomi Närhinen kommentoi.

Kaikkiaan Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot kasvoivat 282,2 miljoonaan euroon (245,4). Kasvua oli korkokatteessa, palkkiotuotoissa, sijoitustoiminnan tuotoissa sekä henkivakuutustoiminnan nettotuotoissa. Vastapainoksi tuloksen kasvua söivät viime vuodesta kasvaneet kulut. Kasvua oli etenkin henkilöstö- ja ICT-kuluissa. Ryhmän tase oli vuoden 2017 lopussa 11,3 miljardia euroa (10,4).

Palvelun digitalisointi kirittää onnistunutta asiakaskohtaamista

Asiakastyytyväisyys on Säästöpankkiryhmän tärkeimpiä sisäisiä suoritusmittareita, ja tällä mittarilla Säästöpankki on toimialan kärjessä. Onnistunutta asiakaskohtaamista kutsutaan Säästöpankkikokemukseksi, ja suuri osa strategisista hankkeista tukee sitä tavalla tai toisella.

– Tulevaisuuden Säästöpankkikokemus on entistäkin henkilökohtaisempi. Kun päivittäiset raha-asiat digitalisoituvat, voivat säästöpankkiirimme palvelupisteissä keskittyä palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin, Närhinen summaa.

Tilikauden aikana Säästöpankkiryhmän hallinnoitava varallisuus kasvoi merkittävästi ja Säästöpankin rahastot menestyivät markkinoilla erittäin hyvin.Säästöpankkiryhmän hallinnoimat rahastopääomat olivat vuoden 2017 lopussa 2,4 miljardia euroa (1,9), mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Myös ryhmän pankkitoiminnan toinen kivijalka eli henkilö- ja yritysasiakkaiden rahoitus oli hyvällä tasolla. Antolainauksen tärkein tuotealue on asuntorahoittaminen, jossa Säästöpankkiryhmä kasvoi kannattavasti ja markkinaa nopeammin. Erityisen positiivista antolainauksessa on korkokatteen jo useita vuosia jatkunut erittäin tasainen kasvu.

Säästöpankkiryhmän alaisuudessa toimiva kiinteistönvälitykseen keskittyvä franchising-yhtiö Sp-Koti Oy:n liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia eli selvästi asuntomarkkinoita nopeammin.

Lisätietoja:

Tomi Närhinen

Toimitusjohtaja

puh. 040 724 3896

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit