ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Report this content

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS Sampo Oyj on saanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampoon (jäljempänä "Varma-Sampo") on sulautunut sen täysin omistama tytäryhtiö Unsa Oy. Sulautuminen on merkitty kaupparekisteriin 22.11.2002. Tämän vuoksi ilmoitamme arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että Varma-Sammon osuus sekä Sammon osakepääomasta että yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) rajan. Varma-Sampo ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot: 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi sekä yritys- ja yhteisötunnus: Sampo Oyj, Y-tunnus 0142213-3 2. Ajankohta, jona omistusosuus on muuttunut: 22.11.2002 3. Omistusosuus Varma-Sammon omistus 22.11.2002 Sammon osakkeista oli seuraava: kpl-määrä Osuus yhtiön Osuus yhtiön äänimäärästä osakepääomasta A-osakkeita 48 307 785 8,61 % 8,68 % B-osakkeita - - - Yhteensä 48 307 785 8,61 % 8,68 % Sammon nykyinen osakepääoma koostuu yhteensä 556 288 265 osakkeesta, joista A-sarjaan kuuluu 555 088 265 ja B-sarjaan 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B- sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 561 088 265 ääntä. 4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi sekä yritys- ja yhteisötunnus: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo, Y-tunnus 0533297-9 SAMPO OYJ Jarmo Salonen IR-johtaja puh. 010 514 4030 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.sampo.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00660/wkr0002.pdf