HENKI-SAMMON PÄÄOMARAKENNETTA MONIPUOLISTETAAN

HENKI-SAMMON PÄÄOMARAKENNETTA MONIPUOLISTETAAN Henki-Sammon yhtiökokous ja hallitus ovat tänään hyväksyneet toimenpiteet, joilla yhtiön pitkän aikavälin pääomarakennetavoitteita lähestytään merkittävästi. Yhtiön tavoitteena on vakavaraisuuspääoma, joka vastaa 15 % vastuuvelasta ja koostuu yhtä suurista osista omaa pääomaa, arvostuseroja ja pääomalainaa. Päätetyillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta yhtiön vakavaraisuusasemaan. Sen sijaan ne vahvistavat vakuutuksenottajien asemaa yhtiön pääoman muuttuessa aikaisempaa sidotummaksi osakepääoman ja pääomalainan osuuden kasvaessa. Toimenpiteet myös parantavat Henki- Sammon oman pääoman tuottoa. Toteutettavat toimenpiteet - Sampo Luotto Oyj merkitsee Henki-Sammon liikkeelle laskeman 100 miljoonan euron pääomalainan; - Sampo Oyj merkitsee Henki-Sammon 50 miljoonan euron oman pääoman korotuksen ja - Henki-Sampo maksaa 150 miljoonan euron lisäosingon. Pääomalaina on maksettavissa takaisin aikaisintaan 10 vuoden kuluttua valvontaviranomaisen luvalla. Sampo Oyj:n omistusosuus Henki-Sammossa kasvaa 96,12 %:iin (ennen toimenpiteitä 90,1 %)ja Sampo Pankki Oyj:n osuus pienenee 3,88 %:iin (9,9%). Viranomaiset ovat hyväksyneet toimenpiteet. Henki-Sammon vakavaraisuuspääoma 31.12.2002 oli noin kolme kertaa minimivaatimuksen suuruinen eli 12,4 % vastuuvelasta. Yhtiön taloudellinen asema on vahva ja se on alalla vallitsevasta käytännöstä poiketen diskontannut käytännössä koko vastuuvelkansa 3,5 %:n korkokannalla. SAMPO OYJ Jarmo Salonen IR-johtaja puh. 010 516 0030 LISÄTIETOJA: Jarmo Salonen, IR-johtaja, puh. 010 516 0030 Hannu Vuola, Viestintäjohtaja, puh. 010 516 0040 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.sampo.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00770/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.