SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisestä 9.4.2003 ja on tehnyt yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. Omien osakkeiden hankkimis- ja luovutusvaltuudet Hallitus hakee yhtiökokoukselta omien osakkeiden hankkimis- ja luovutusvaltuuksia, jotka ehdotuksen mukaan ovat voimassa 9.4.2004 saakka. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia tai luovuttaa enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla A-sarjan osakkeita voidaan hankkia joko kaikille A- sarjan osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella tai Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää siitä, kenelle, millä ehdoin ja kuinka paljon A-sarjan osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan hankkia tai luovuttaa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakepääoman alentaminen omien osakkeiden mitätöinnillä Hallitus esittää yhtiökokoukselle osakepääoman alentamista Sampo Oyj:n hankkimilla ja sen hallussa olevilla omilla osakkeilla. Hallitus esittää osakepääomaa alennettavaksi omien osakkeiden yhteenlasketulla vasta- arvolla, noin 410 000 eurolla. Osakepääoman alentaminen tapahtuu vastikkeetta mitätöimällä Sampo Oyj:n hankkimat 2 434 400 omaa A-sarjan osaketta, mikä vähentää A-sarjan osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä. SAMPO OYJ Jarmo Salonen IR-johtaja puh. 010 514 0030 LIITTEET: Pörssitiedotteen liitteet ovat saatavilla Internetissä www.sampo.fi/lehdistopalvelu LIITTEET 1-4: SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE KUULUVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMISEKSI MITÄTÖIMÄLLÄ YHTIÖN HALLUSSA OLEVIA OMIA A-OSAKKEITA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.sampo.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00370/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.