Sampo laajentaa kestävän kehityksen rahastovalikoimaa

Sampo laajentaa kestävän kehityksen rahastovalikoimaa Kiinnostus kestävän kehityksen huomioivaan sijoittamiseen on lisääntynyt viime vuosina ja luonut kysyntää uudelle sijoitusvaihtoehdolle. Osakerahastojen heikko kehitys on hidastanut kestävän kehityksen sijoitustyylin kasvua, mutta nyt Sampo tuo ensimmäisenä Suomessa markkinoille korkorahaston, joka huomioi sijoitustoiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet. Joukkolainojen arvioiminen kestävän kehityksen näkökulmasta on uutta. Sampo Kestävä Arvo Korko -rahaston varoja sijoitetaan vain Kioton sopimuksen ratifioineiden valtioiden sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattavien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. - Kestävän kehityksen sijoittaminen on Suomessa vasta alkuvaiheessa. Suomalaisten rahastovarallisuudesta vasta alle puoli prosenttia on sijoitettuna kestävän kehityksen rahastoihin, kertoo johtaja Susanna Miekk-oja Sampo Rahastoyhtiö Oy:stä. - Toistaiseksi markkinoilla on ollut lähinnä osakepainotteisia kestävän kehityksen rahastoja. Kun osakemarkkinat ovat olleet viimeisen kolmen vuoden aikana vaisut, tämä on luonnollisesti heikentänyt myös kestävään kehityksen periaatteet huomioivien rahastojen suosiota, jatkaa Miekk- oja. Miekk-oja uskoo, että kestävän kehityksen teemat ovat tulossa kuluvan vuoden aikana yhä selvemmin esille sijoitusmaailmassa. - Kestävän kehityksen pääteemat ovat kuluvan vuoden aikana Kioton sopimuksen vaikutukset yritysten kustannusrakenteeseen, jäteproblematiikka ja EU:n jätteiden hävittämistä koskevat ohjeistukset, geenimanipuloitua ruokaa koskevat viennin rajoitukset sekä yleisemmin yrityksen raportointia koskevat läpinäkyvyysvaateet. Nämä teemat vaikuttavat enenevästi yritysten arvostukseen, uskoo Miekk-oja. - Englannissa eläkesäätiöitä koskeva sijoituspolitiikan julkisuus on ohjannut pääomia tehokkaasti kestävän kehityksen huomioiviin vaihtoehtoihin. Ruotsissa taas julkisen sektorin rahastot noudattavat sijoitustoiminnassaan enenevissä määrin kestävän kehityksen kriteereitä, kertoo Miekk-oja esimerkkejä kestävän kehityksen sijoittamista lisäävistä tekijöistä. Suomessa merkittävän askeleen kestävän kehityksen sijoittamiseen otti Toimihenkilöunioni, joka valitsi yhteistyökumppanikseen Sammon ja alkoi tammikuussa jäsenetuna tarjota kestävän kehityksen periaatteet huomioonottavaa eläkesäästämisratkaisua. Ennakkomerkintä ilman merkintäpalkkiota Sampo Kestävä Arvo Korkoon alkaa 15.4.2003 ja päättyy 28.4.2003. Uuden rahaston minimimerkintä on 500 euroa, hallinnointipalkkio 0,75 % p.a. sekä merkintä- ja lunastuspalkkio ovat kummatkin 0,50 %. Lisätietoja: Johtaja Susanna Miekk-oja, Sampo Rahastoyhtiö puh. 010 236 5022 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00170/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.