SAMPO OYJ:N A-OPTIO-OIKEUDET 2000 PÄÄLISTALLE

Report this content

SAMPO OYJ:N A-OPTIO-OIKEUDET 2000 PÄÄLISTALLE Sampo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.9.2000 tarjota optio- oikeuksia osakkeidenomistajien merkintäoikeudesta poiketen Sammon ja sen tytäryhtiöiden johdolle, keskijohdolle ja muille avainhenkilöille sekä yhtiön hallituksen päättämälle kokonaan omistetulle tytäryhtiölle. Sampo Oyj:n vuoden 2000 optio-ohjelmaan liittyvät optio-oikeudet jakaantuvat A- ja B-osaan. Sampo Oyj:n vuoden 2000 optio-ohjelmaan liittyvät A-optio-oikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 2.1.2003 alkaen. Optio-oikeudet on samassa yhteydessä siirretty arvo- osuusjärjestelmään. A-optio-oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa 2.1.2003 alkaen ja B-optio-oikeudet, mikäli osakkeiden merkintäedellytykseksi asetetut ehdot täyttyvät, 2.1.2004 alkaen. Vuoden 2000 optio-ohjelman optio-oikeuksia on yhteensä 5 200 000 kappaletta, joista 2 600 000 on merkitty kirjaimella A ja 2 600 000 kirjaimella B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään viisi Sammon A-osaketta. Osakkeiden merkintäaika A-optio-oikeudella alkaa 2.1.2003 ja B-optio- oikeudella 2.1.2004. Molempien optio-oikeuksien merkintäaika päättyy 31.1.2007. Merkintähinta on 8,79 euroa/osake ja suoritetaan kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Sammon A-osakkeiden lukumäärä voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 13 000 000 uudella osakkeella ja osakepääoma enintään 2 186 443,05 eurolla, joka vastaa noin 2,3 % Sammon tämän hetkisestä osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Optio-ohjelman ehdot ovat nähtävissä Sampo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.fi/sijoittajasuhteet. Osakemerkintöihin liittyviin tiedusteluihin vastaa Osakastoimi/Sampo Oyj (puh. 010 513 6034). SAMPO OYJ Jarmo Salonen IR-johtaja puh. 010 514 0030 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.sampo.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00020/wkr0002.pdf