SAMPO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - KESÄKUU 2003

SAMPO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.8.2003 SAMPO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - KESÄKUU 2003 Tulos muodostui hyväksi osakemarkkinoiden tukemana Tammi - kesäkuu 2003 lyhyesti - Konsernin tulos katsauskaudelta oli kokonaisuutena hyvä ja vakuutustoiminnan osalta erinomainen. Osakekohtaiseksi tulokseksi muodostui 0,26 euroa (0,49) ja liikevoitto oli 211 miljoonaa euroa (425). Vertailuluvuissa on mukana If-järjestelyyn liittyvä 261 miljoonan euron myyntivoitto. - Osaketta kohti laskettu substanssi nousi 5,14 euroon (5,09). - Kehitys sijoitussidonnaisessa henkivakuutuksessa jatkui suotuisana ja Henki-Sammon markkinaosuus nousi 26,7 %:iin (23,6). Osakekurssien nousu tuki henkivakuutustoiminnan tulosta, joka muodostui erinomaiseksi. - Asuntolainojen ja kulutusluottojen myynti oli vilkasta. Pankkitoimintaa rasittaa kuitenkin alhainen korkotaso. Korkokate laski 207 miljoonaan euroon (227). Luottotappioiden määrä oli vähäinen, 3 miljoonaa euroa (-5), luottosalkun korkean laadun takia. - Konsernin markkinaosuus rahastoliiketoiminnassa on lähellä tavoitetta ja oli 23,8 % (21,6). Rahastopääomat kasvoivat katsauskauden aikana lähes 27 %:lla 4,9 miljardiin euroon (3,4). - Osakkuusyhtiö Ifin yhdistetty kulusuhde katsauskaudella oli 103,0 % (107,8) ja toisella neljänneksellä 101,0 % (104,4). Hyvän vakuutusteknisen tuloksen lisäksi sijoitustoiminnan tuotto oli aiempaa parempi ja näin yhtiön tulos selvästi voitollinen. Sammon osuus Ifin tuloksesta oli 44 miljoonaa euroa (-54). - Konsernin hallintokulut alenivat 230 miljoonaan euroon (252) huolimatta siitä, että toisella neljänneksellä varauduttiin 9,5 miljoonalla eurolla tuleviin henkilöstön vähentämiseen liittyviin tukitoimenpiteisiin. KONSERNIN AVAINLUVUT Milj. Euroa 1-6 1-6 Muutos- 1-12 /2003 /2002 % /2002 Liikevoitto 211 425 -50,4 542 Pankkitoiminta 112 151 -25,8 252 Henkivakuutus 92 27 240,7 86 Omistusyhteisö -16 305 -105,2 277 Voitto ennen satunnaisia eriä 199 431 -53,8 534 Rahastopääomat 4 916 3 393 44,9 3 858 Muut om.hoidon varat (pl. 9 733 8 914 9,2 9 290 konserni) Henkivakuutussäästöt 4 829 4 538 6,4 4 733 Talletuskanta 8 726 8 877 -1,7 9 230 Luottokanta 12 558 13 027 -3,6 12 490 Tulos/osake, euroa 0,26 0,49 -46,9 0,63 Substanssi/osake, euroa *) 5,14 5,09 1,0 5,26 *) Täydellä verovelalla vähennettynä. Toimialojen välisiä sisäisiä osinkoja ja myyntivoittoja ei ole eliminoitu luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan eikä vakuutustoiminnan tulosanalyysissä, - erittelyissä tai tunnusluvuissa. Konsernin liikevoitosta em. erät on eliminoitu. Lisäksi liikevoittoon on lisätty/ vähennetty yhdellä rivillä yhdisteltävän If- konsernin omistusosuutta vastaava voitto/ tappio. Tästä syystä konsernin liikevoitto ei ole yhtä kuin liiketoiminta-alueiden liikevoittojen summa. Lisätiedot: viestintäjohtaja Hannu Vuola, puh. 010 516 0040 Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.sampo.fi/sijoittajasuhteet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00180/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.