SAMPO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2004

SAMPO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.5.2004 1 (2) SAMPO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2004 VAHVAA ETENEMISTÄ KAIKILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA Sampo-konsernin osakekohtainen tulos nousi 0,32 euroon (0,10) ja liikevoitoksi muodostui 252 milj. euroa (75). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy Försäkringsaktiebolaget Skandian osakkeista saatu 104 milj. euron myyntivoitto. Osakekohtainen substanssi oli 5,85 euroa (5,28). Konsernin kustannustehokkuus parantui suunnitellulla tavalla ja kulut laskivat edelleen. - Rakennejärjestelyjen keskellä Sammossa ei unohdettu varsinaista liiketoimintaa, jonka tulos muodostui hyväksi. Operatiivinen tulos kehittyi suotuisasti kaikilla liiketoiminta-alueillamme, sanoo konsernijohtaja Björn Wahlroos. Henkivakuutustoiminnan tulos muodostui erittäin hyväksi. Liikevoitto yli kolminkertaistui ja oli 91 milj. euroa (27). Osakemarkkinoiden hyvä kehitys ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvatti sijoitustoiminnan tuotot 159 milj. euroon (51). Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan operatiivinen tulos parani hieman. Liikevoitto oli 57 milj. euroa (73). Vertailulukuun sisältyy Henki-Sammon maksama poikkeuksellisen suuri osinko (21). Vaikka alhaisena säilynyt korkotaso painoikin rahoituskatetta, kasvoivat palkkiotuotot merkittävästi ja kulut laskivat. Luottokannan, erityisesti asuntoluottojen kasvu, oli voimakasta ja luottolaatu säilyi hyvänä. Osakkuusyhtiö Ifin vakuutustoiminnan kannattavuus kehittyi suunnitellulla tavalla ja yhdistetty kulusuhde oli 100,8 % (105,0). Liukuva 12 kuukauden yhdistetty kulusuhde laski 99,8 %:iin. Yhtiön liikevoitto oli 826 milj. SEKiä (284), josta Sampo-konsernin osuus oli 27 milj. euroa (18). Omistusyhteisön liikevoitto kohosi 78 milj. euroon(-22). Tulokseen sisältyy 95 milj. euron voitto Försäkringsaktiebolaget Skandian osakkeiden myynnistä ja 9 milj. euron kertaluonteinen poisto. 2 (2) KONSERNIN AVAINLUVUT Milj. euroa 1-3/ 1-3/ Muutos- 1-12/ 2004 2003 % 2003 Liikevoitto 252 75 235,6 472 Pankkitoiminta 57 73 -22,5 231 Henkivakuutus 91 27 243,3 182 Omistusyhteisö 78 -22 -4 Vahinkovakuutuksen tulos 27 18 46,1 84 (osuus Ifistä) Voitto ennen satunnaisia eriä 241 78 207,6 486 Rahastopääomat 5 900 4 540 30,0 5 214 Muut om.hoidon varat (pl. 10 783 9 275 16,3 10 336 konserni) Henkivakuutussäästöt 5 090 4 774 6,6 5 026 Talletuskanta 9 035 8 373 7,9 9 392 Luottokanta 13 435 12 9,5 13 908 267 Tulos/osake, euroa 0,32 0,10 220,0 0,64 Substanssi/osake, euroa *) 5,85 5,28 10,8 5,64 *) Täydellä verovelalla vähennettynä. Toimialojen välisiä sisäisiä osinkoja ja myyntivoittoja ei ole eliminoitu luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan eikä vakuutustoiminnan tulosanalyysissä, - erittelyissä tai tunnusluvuissa. Konsernin liikevoitosta em. erät on eliminoitu. Lisäksi liikevoittoon on lisätty/ vähennetty yhdellä rivillä yhdisteltävän If-konsernin omistusosuutta vastaava voitto/ tappio. Tästä syystä konsernin liikevoitto ei ole yhtä kuin liiketoiminta-alueiden liikevoittojen summa. Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.sampo.fi/sijoittajasuhteet Lisätiedot: Viestintäjohtaja Hannu Vuola, puh. 010 516 0040 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/06/20040506BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/06/20040506BIT00220/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.