Uudenlainen pääomaturvattu Mandatum Athene - indeksilaina tarjoaa yksityissijoittajalle mahdollisuuden hyödyntää suursij

Lehdistötiedote 4.5.2004 Uudenlainen pääomaturvattu Mandatum Athene -indeksilaina tarjoaa yksityissijoittajalle mahdollisuuden hyödyntää suursijoittajien sijoitusstrategiaa Mandatum Athene merkittävissä Mandatum Yksityispankin konttoreissa 19.5. asti Mandatum Yksityispankki avaa yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa joukkovelkakirjalainaan, jonka sijoitusstrategia on tähän asti ollut käytettävissä ainoastaan pankeilla ja suurilla institutionaalisilla sijoittajilla. Mandatum Athene - indeksilainan tuotto perustuu strategiaan, jossa hyödynnetään korkomarkkinoiden hinnoittelu- ja maturiteettieroja. Tuotto on sidottu Deutsche Bankin ylläpitämään FIRST-indeksiin. Mandatum Yksityispankin johtaja Marko Kaupin mukaan Mandatum Athenen sijoitusstrategian keskeinen ajatus on korko-odotusten pitkällä aikavälillä havaitun epäsymmetrian hyödyntäminen. - Korko-odotukset ovat useimmiten liian korkealla tulevaan korkokehitykseen nähden. Parhaimmillaan Mandatum Athenen strategian tuotot ovat nousevassa korkoympäristössä, jolloin korko-odotukset ovat suhteessa toteutuneeseen korkokehitykseen erityisen korkealla. Strategia toimii myös korkojen laskuodotusten vallitessa, kunhan odotukset ovat toteutumaa korkeammalla. Tilanteessa, jossa korkomarkkinoiden odotukset ovat olleet säännönmukaisesti toteutunutta alhaisemmat, ei strategia toimi, ja tällöin sijoittajalle maksetaan lainan eräpäivänä takaisin sijoitettu pääoma, sanoo Kauppi. Mandatum Athene -indeksilainan liikkeeseenlaskija on Sampo Pankki Oyj. Sen maturiteetti on kuusi vuotta ja minimisijoitus 1000 euroa. Lainalla on jälkimarkkinat, mutta mikäli laina realisoidaan kesken maturiteetin, ei pääomaturva ole voimassa. - Mandatum Athene sopii osaksi tehokkaasti hajautettua salkkua pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka hakee nykyistä korkotasoa merkittävästi parempaa tuottoa mutta myös suojan sijoitetulle pääomalle, sanoo Kauppi. Lisätietoja: Marko Kauppi, Mandatum Yksityispankki, puh. 010 236 5093 Risto Voutilainen, Sampo, Strukturoidut tuotteet, puh. 010 516 0629 Mandatum Athene -indeksilainan lainakohtaiset ehdot ja Sampo Pankki Oyj:n listalleottoesitteen perusosa ovat luettavissa osoitteessa www.mandatum.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00360/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.