Auramarine tuo markkinoille turvallisen ja kontrolloidun ratkaisun meripolttoaineen vaihtoon

Polttoaineen syöttöjärjestelmien toimittaja Auramarine tuo markkinoille edistyksellisen FuelSafe™- ratkaisun, jolla polttoaineen lämpötilaa ja viskositeettiä voidaan seurata ja säätää tarkasti koko polttoaineen vaihtoprosessin ajan.

Laivojen rikkipäästöjä voidaan vähentää vaihtamalla moottorin käyttämä polttoaine raskaasta polttoöljystä vähärikkiseen. Monien laivojen polttoainejärjestelmät mahdollistavat kummankin polttoainetyypin käytön, mutta kustannussyistä avomerellä päädytään usein vielä käyttämään raskasta polttoöljyä. Tällä hetkellä eri rannikkovaltiot ovat nimenneet päästörajoitusalueita, joiden aluekohtaisia päästörajoja ohjaa International Maritime Organization:in (IMO) säännöstö. Näillä näkymin maailman muillakin merialueilla tulee vuonna 2020 voimaan 0,5 prosentin rikkipitoisuusraja ja siksi yhä useamman laivan konehuoneessa on aika varmistaa että vaihdot tulevat sujumaan ongelmitta.

Polttoaineen vaihto päästörajoitusalueelle tultaessa tai sieltä lähdettäessä on monivaiheinen ja ajoituksen kannalta vaativa prosessi. Suurin osa haasteista liittyy siihen, että raskas polttoöljy ja vähärikkiset polttoaineet ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Auramarinen ratkaisussa prosessi käynnistetään polttoaineen valitsimesta ja se etenee automaattisesti ohjautuen ja sensorien tuottamaan reaaliaikaiseen tietoon perustuen. Näin järjestelmässä olevan polttoaineseoksen ominaisuudet pysyvät hallinnassa koko vaihtoprosessin ajan.

“Joka aluksen polttoainejärjestelmällä on omat vaatimuksensa. Mielestämme on olennaista, että polttoaineen vaihdon tekniset ratkaisut on suunniteltu vastaamaan näitä vaatimuksia ja että järjestelmä tarjoaa riittävästi ominaisuuksia takaamaan kullekin laivalle turvallisen ja luotettavan vaihtoprosessin”, sanoo Auramarinen toimitusjohtaja Ole Skatka Jensen.

Tärkeintä on huolehtia polttoaineen viskositeetista käyttämällä kontrolloitua lämmitystä tai jäähdytystä. Näin vaihdossa olevien polttoaineiden suurta lämpötilaeroa, jopa 100°C, voidaan käsitellä hallitusti. Viskositeetti ei saa pudota alle 2cSt:n tai toisaalta ylittää moottorivalmistajan asettamaa viskositeettirajaa. Moottorille tulevan polttoaineen lämpötila ei prosessin aikana saa muuttua enempää kuin 2°C minuutissa, jotta järjestelmä ei altistuisi liian nopean lämpötilan muutoksen aiheuttamalle riskeille.

“Tarve tämän ratkaisun kehittämiselle syntyi, kun tiedostimme miten paljon kiireellisiä vianetsintä- ja huoltokäyntejä voi aiheutua kontrolloimattomien vaihtoprosessien takia. Kun vaihtoprosessi on kontrolloitu ja perustuu tosiaikaiseen tietoon, voidaan välttää häiriötilanteet kuten tehojen lasku tai katoaminen, polttoaineen syötön ongelmat, polttoainepumppujen jumittuminen, lämpökuormitus tai jopa moottorin leikkaaminen kiinni. Tavoitteenamme oli muuttaa tämä monivaiheinen prosessi mahdollisimman yksinkertaiseksi ja turvalliseksi käyttäjän kannalta”, kertoo tuotepäällikkö Ville Kaataja.

“Auramarinen FuelSafe on yksi tulos pyrkimyksestämme ymmärtää paremmin asiakkaidemme tarpeita ja jokapäiväisiä haasteita” summaa Ole Skatka Jensen. FuelSafe™-järjestelmän arvo syntyy kontrolloidusta, kustannustehokkaasta ja ennustettavasta polttoaineen vaihtoprosessista joka on myös helppokäyttöinen. Ratkaisu on saatavissa sekä uusiin että jo käytössä oleviin laivojen polttoainejärjestelmiin.

Lisätietoja:

Ole Skatka Jensen, CEO of Auramarine
oles.jensen@auramarine.com

Outi Jokinen, Marketing Manager
outi.jokinen@auramarine.com

 

Mediakit

Auramarine is a globally recognised leading provider of fuel supply and handling solutions for marine and offshore shipowners and operators, shipyards and engine manufacturers. The company’s heavy fuel oil supply units and marine gas oil handling systems deliver operational efficiency, safety and reliability throughout their lifetimes. Auramarine’s representative network serves customer in 25 countries. More information: www.auramarine.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia