Celkee tukee fiksumman johtamisen trendiä julkisen liikenteen megahankkeissa

Report this content

Länsimetro edelläkävijä tiedonkulun ja luottamuksen mittaamisen tuomisessa rakennusprojektin johtamisen ytimeen

 

Piileviä muutostarpeita projekteissa ja organisaatioissa mittaava Celkee tuo rakennusalalle uudenlaista projektikulttuuria yhdessä Länsimetron kanssa. Länsimetro toimii suunnannäyttäjänä avoimuuden lisäämisessä suuren kokoluokan rakennushankkeissa mittaamalla projektin osapuolten välistä yhteistyötä, luottamusta ja tiedonkulkua.

Länsimetro uudisti johtamismallinsa keväällä 2017 ja toi yhteistyön mittaamisen osaksi projektin tilannekuvan johtamista. Länsimetron kakkosvaiheessa rakennetaan viisi uutta asemaa, seitsemän kilometriä kahdesta metrotunnelista muodostuvaa ratalinjaa sekä maanalainen metrovarikko. Isossa hankkeessa yhteistyötahoja on satoja, ja pelkästään yksittäisen aseman rakentaminen vastaa keskisuuren ostoskeskuksen rakentamista.

Mittauspalvelun toimittajaksi valikoitui Celkee, jonka avulla pyritään parantamaan projektin sujuvuutta ja ennakoimaan mahdollisia yhteistyön esteitä.

“Vuorovaikutus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä korostuu Länsimetron rakentamisen kaltaisissa megahankkeissa. Celkeen avulla yhteistyöstä, tiedonkulusta ja luottamuksen tasosta saadaan mitattavaa tietoa luotettavasti niin, että mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida välittömästi osana projektin kaikkien osa-alueiden johtamista”, sanoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Celkeen käyttäytymistieteisiin perustuvaa mittauspalvelua on kehitetty yhteistyössä yrityksen asiakkaiden ja eri tieteenalojen huippuasiantuntijoiden kanssa.

“Onnistuneessa projektissa hyödynnetään tehokkaimmin organisaation ja sidosryhmien jäsenten tietoja ja taitoja. Ylin johto on monesti viimeinen taho, joka tiedostaa väistämättömän ongelman, sillä heille näkyvillä on usein vain pinnan yläpuolella oleva jäävuoren huippu. Me tuomme näkyväksi pinnan alla piileviä ajatuksia yhteistyöstä, tiedonkulusta ja luottamuksesta”, sanoo Celkee Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Vättö.

Tampereella vuonna 2012 perustetun Celkeen asiakkaita ovat Länsimetron lisäksi muun muassa Tampereen Raitiotieallianssi, F-Secure, Fujitsu Finland Oy, Tampereen kaupunki ja Helsingin kaupunki.

###

Lisätietoja medialle:

Kimmo Vättö

Toimitusjohtaja, Celkee Oy

040 5065934

kimmo.vatto@celkee.fi

Ville Saksi

Toimitusjohtaja, Länsimetro Oy

040 8232086

ville.saksi@lansimetro.fi

Tietoja yrityksestä:

Celkee Insight® on osallistava mittauspalvelu, joka mittaa ja analysoi organisaatiossa tai projektissa tapahtuvaa muutosta reaaliaikaisesti. Celkee auttaa johtoryhmää tunnistamaan piilevät muutostarpeet ja ennakoimaan ongelmat tekemällä näkyväksi hiljaisen tiedon kaikilta organisaation tasoilta. Tampereella vuonna 2012 perustetun yrityksen asiakkaita ovat mm. Länsimetro, Tampereen Raitiotieallianssi, F-Secure, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki ja Fujitsu Finland Oy. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä myös johtavien konsulttiyritysten, kuten CCCA Oy:n ja HRM Partners Oy:n kanssa.

Lisätietoja: www.celkee.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia