• news.cision.com/
  • San Francisco Oy/
  • Innovestorin uusi rahasto tukemaan teollisuudelle teknologiaratkaisuja kehittäviä startup-yrityksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Innovestorin uusi rahasto tukemaan teollisuudelle teknologiaratkaisuja kehittäviä startup-yrityksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Report this content

Helsingissä toimiva Innovestor on kerännyt 30 miljoonaa euroa uuteen rahastoon ja on Pohjoismaiden ja Baltian ensimmäinen pääomasijoittaja, joka keskittyy teollisuuden digitalisaatioon (Industry 4.0)

Suomalainen pääomasijoitusyhtiö Innovestor on tänään julkistanut uuden teollisuuden teknologisiin B2B-ratkaisuihin keskittyvän rahaston. Rahaston lopullinen koko tulee olemaan enintään 100 miljoonaa euroa. Se on Pohjoismaiden ja Baltian ensimmäinen rahasto, joka keskittyy yksinomaan varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin, jotka tarjoavat B2B-teknologiaratkaisuja teollisuusyrityksille.

Innovestorin uusi rahasto tekee varhaisen vaiheen (Series A ja Pre Series A) venture capital - -sijoituksia Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiviin kasvuyrityksiin, jotka keskittyvät teollisuuden digitalisaatioon (Industry 4.0) ja sitä tukeviin teemoihin, kuten älykkäät kaupungit, tietoturvallisuus ja fyysinen turvallisuus sekä digitaalinen energia.

"Olemme erittäin fokusoituneita, sillä tiedämme teollisuuden digitaaliseen murrokseen liittyvien megatrendien vahvistuvan pitkällä aikavälillä. Teemat, kuten kestävyys, liitettävyys ja tietoturva vaativat tulevaisuudessa enemmän tukea, ja olemme tässä eturintamassa", sanoo Innovestorin toimitusjohtaja Tommi Äijälä. “Parhaiten rahastoon soveltuvat asemansa markkinoilla jo löytäneet yritykset, jotka ovat valmiita kasvattamaan toimintansa kansainväliseksi ja tarjoamaan uutta fyysisiä, digitaalisia ja biologisia elementtejä yhdistävää teknologiaa, jonka vaikutukset leviävät useille toimialoille", jatkaa Äijälä.

Innovestorin mukaan rahaston kohdemarkkinoilla on huomattava rahoitusvaje, minkä vuoksi monien lupaavien startup-yritysten liiketoiminta on vaarassa loppua kasvupotentiaalista huolimatta.

"Markkinoilla vaikuttaa tällä hetkellä trendi, jossa muut pääomasijoitusyritykset ja sijoittajat investoivat joko siemenvaiheen rahoituskierroksiin tai kypsempiin yrityksiin, joiden parissa tapahtuu myös yritysostoja ja fuusioita", sanoo Innovestorin Partner Myron Seto. ”Hyville teolliseen teknologiaan keskittyneille varhaisen kasvuvaiheen yrityksille on kehittynyt valtava rahoitusvaje, minkä seurauksena niitä ei huomioida markkinoilla eivätkä ne saa riittävästi rahoitusta sijoittajien puutteen vuoksi. Tilanne luo mahdollisuuksia sijoittaa suhteellisen vähäriskisiin, mutta maltillisesti arvostettuihin yrityksiin”, jatkaa Seto.

Innovestor on havainnut verkostossaan, että ilmiöstä on muodostunut väistämätön haaste teollisuusyrityksille.

”Teollisuusyritykset tiedostavat, että alan disruptio tulee tapahtumaan, joten yhteistyötä on tehtävä ketterien kumppaneiden kanssa tai merkittävät liiketoimintariskit voivat realisoitua. Pääoman lisäksi tarjoamme yrityksille ainutlaatuisen perustajista, sijoittajista, neuvonantajista, huippuasiantuntijoista ja yrityskumppaneista muodostuvan verkoston. Olemme todenneet, että yksi parhaista tavoista kilpailla kansainvälisillä markkinoilla on työskennellä skaalautuvien yritysten kanssa, jotka voivat tarjota uusia innovaatioita”, sanoo Innovestorin Venture Partner Pekka Viljakainen.

Rahaston taustalla on institutionaalisia sijoittajia, kuten Mandatum Life, varakkaiden sukujen omistamia family office -sijoitusyhtiöitä ja yksityishenkilöitä. Rahasto tekee ensimmäiset sijoituksensa jo vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

###

Lisätietoja

Media kit ja kuvia

Anna Koponen 
Marketing & Communications Manager
+358 40 0700 194
anna.koponen@innovestor.fi

Innovestor
Innovestor on varhaisen vaiheen pääomasijoittaja, joka tarjoaa myös suoria kanssasijoitusmahdollisuuksia ja rakentaa kasvuohjelmia. Tähän mennessä yritys on kerännyt 123 miljoonaa kolmeen rahastoon, ja se hallinnoi tällä hetkellä yhtä Pohjoismaiden suurinta yksityistä kasvuyhtiöportfoliota , joka koostuu yli sadasta teknologiayrityksestä useilta aloilta, mukaan lukien cleantech, kuluttajaliiketoiminta, yritysohjelmistot, terveysala, teollisuusteknologia ja biotieteet.

Tavoitteenamme on olla paras koti tuleville pohjoismaisille menestystarinoille. Lisäämme yritysten menestystä ja kasvua tarjoamalla pääsyn pääoman, tietotaidon ja verkostojen äärelle hyödyntämällä ainutlaatuista ekosysteemiä, joka koostuu kanssasijoittajista ja kumppaneista. Lisätietoja osoitteessa www.innovestorgroup.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia