Lisääntynyt kysyntä kiihdyttää oululaisen TactoTekin kasvua

Uudet IMSE-tekniikan tuotantoprosesseille suunnitellut toimitilat mahdollistavat tuotannon kasvun.

OULU (11.07.2017) – Johtava suomalainen rakenteellisen elektroniikan (IMSE, Injection Molded Structural Electronics) suunnittelija ja valmistaja TactoTek julkisti tänään uusien toimitilojensa avaamisen Oulussa. Uusien tilojen ja tuotannon kasvun myötä yritys lisää myös henkilöstömääräänsä huomattavasti.

Vuoden 2016 alussa TactoTekin projektien määrä alkoi kasvaa merkittävästi. Tämä enteili tarvetta laajentaa tuotantokapasiteettia ja palkata lisää työntekijöitä, joten aloimme kartoittaa isompia toimitiloja”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Harvela.

Uusi toimipiste sijaitsee hyvien logististen yhteyksien äärellä lentokentän kupeessa Future Factoryn business parkissa. TactoTekin tilat on suunniteltu nimenomaan ruiskuvaletun rakenteellisen elektroniikan valmistusta ajatellen.

“Toimitila kattaa ainutlaatuisesti IMSE-tuotantoprosessin kaikki vaiheet pintagrafiikoiden ja elektroniikan painamisesta elektronisten komponenttien ladontaan, kappaleen muovaukseen sekä ruiskuvaluun. Lisäksi ISO 7 -luokan mukainen puhdastilamme vastaa asiakkaiden laatuvaatimuksiin”, kertoo TactoTekin tuotannosta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Marko Suo-Anttila.

TactoTek muuntaa perinteiset elektroniset tuoterakenteet IMSE-ratkaisuiksi yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Yritys suunnittelee ja valmistaa tuotteiden massatuotantovalmiit prototyypit, joiden avulla kappaleen rakenne ja toimivuus optimoidaan. Samalla määritellään käytettävät materiaalit ja prosessiparametrit. Suunnittelu- ja tuotantoprosessin eri vaiheiden välisen tiiviin yhteistyön ansiosta asiakkaan tuote saadaan nopeasti optimoitua massatuotantoon. Massatuotannosta vastaa tuotteesta riippuen joko TactoTek tai lisensoitu valmistaja.

Uudet toimitilat mahdollistavat laajentumisen myös jatkossa. TactoTekin tavoitteena on kasvattaa henkilöstömääräänsä nykyisestä reilusta 60:sta lähemmäs sataa vuoden loppuun mennessä.

Yritys on saanut tukea Euroopan aluekehitysrahastolta sekä Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta massamittakaavaisen tuotantolinjan rakentamiseen ja ylösajoon.

####

Tietoja TactoTekistä
 


TactoTek kehittää maailmanlaajuisesti ainutlaatuista rakenteellista elektroniikkaa, joka mahdollistaa painetun elektroniikan ja eri komponenttien integroimisen ruiskuvaletun kolmiulotteisen muovirakenteen sisään. Yritys tarjoaa työkalut ja osaamisen uudenlaisen elektroniikan tuotantovalmiiden prototyyppien suunnitteluun sekä skaalautuvaan massatuotantoon muun muassa auto- ja kodinkoneteollisuuden sekä puettavan elektroniikan tarpeisiin. TactoTekin rahoittajia ovat suomalainen pääomasijoitusyhtiö Conor Venture Partners, kiinalainen Leaguer VC, Faurecia Ventures, VTT Ventures, Tekes, EU:n Horisontti 2020 -ohjelma sekä yksityiset enkelisijoittajat. Lisätietoja: www.tactotek.com  

Lisätietoja medialle:

Jussi Harvela, toimitusjohtaja
jussi.harvela@tactotek.com

Teija Ahola, markkinointipäällikkö
teija.ahola@tactotek.com
puh. 050 431 6708

Lehdistömateriaalia:

http://www.tactotek.com/media-kit/

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia