Metsähallitus Metsätalous Oy valitsi tekoälykumppanikseen CollectiveCrunchin

Innovaatiokumppanuuteen perustuva kunnianhimoinen yhteistyöhanke tähtää runsaan 5 miljoonan hehtaarin suunnittelun ja käytön kehittämiseen.

Suomalainen CollectiveCrunch-yhtiö ja Metsähallitus ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on parantaa puunkorjuun ja metsänhoidon suunnittelua hyödyntäen edistynyttä tekoälyteknologiaa ja big data -analysointia. Innovaatiokumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä osapuolet kehittävät työkaluja ja palveluita CollectiveCrunchin Linda Forest -teknologia-alustalla.

Linda Forest on tekoälyalusta, joka hyödyntää ilmastollista, maantieteellistä sekä asiakkaiden prosessien luomaa informaatiota tarjoten aiempaa paremmat ennusteet puuston määrästä ja laadusta. Ratkaisulla metsänomistajat, ostajat ja suunnittelijat saavat tietää puustonsa määrän ja laadun käymättä itse paikan päällä.

“Valitsimme tekoälykumppanimme painottaen kumppanin osaamista ja innovatiivisuutta, ohjelmistoalustan valmiutta sekä yhteistä näkemystä yhteistyömme tuomista hyödyistä”, kertoo

Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula. “Odotamme tämän kumppanuuden vievän meidät lähemmäs tulevaisuutta, jossa tekoälyn mahdollistamin keinoin hoidamme ja käytämme metsävarojamme entistäkin paremmin.”

Tekoälyä hyödyntäen suunnittelijat tulevat saamaan aiempaa valmiimpia ehdotuksia metsänhoidon ja korjuun toimenpiteistä.

“Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on tekoälylle soveltuvien työvaiheiden automatisointi, mikä mahdollistaisi henkilöstön keskittymisen ‘todellista älyä’ vaativiin asioihin”, Kumpula tähdentää.

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat maailman edistyksellisimpiä metsäteollisuusmaita, mutta metsätaloudessa koneoppimisen ja tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet eivät ole vielä laajalti suurimpien toimijoiden käytössä. CollectiveCrunchin kumppanuus Metsähallituksen kanssa edustaa selkeää suuntaa tämän korjaamiseksi.

“Olemme ylpeitä tullessamme valituksi Metsähallituksen innovaatiokumppaniksi – erityisesti huomioiden muut kilpailutuksessa mukana olleet IT- ja metsäalan jätit,” sanoo CollectiveCrunchin tuotejohtaja (CPO) Jarkko Lipponen. “Linda Forest -ratkaisumme vastasi hyvin Metsähallituksen tarpeisiin, ja meillä on selkeä polku sen edelleen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi.”

“Tavoitteenamme on tuoda innovaativinen alusta osaksi tulevaisuuden metsien hallintaa, hoitoa ja hyödyntämistä. Linda Forest SaaS-alusta tulee mahdollistamaan erittäin tarkat, tekoälypohjaiset työkalut, jotka lisäävät kannattavuutta ja tuottavuutta”, hän päättää.

Vuonna 2016 perustetulla CollectiveCrunch-kasvuyhtiöllä on metsäalan asiakkaita Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Brasiliassa.

###

Lisätietoja medialle:

Kuvia median käyttöön (Google Drive)

Jarkko Lipponen
CollectiveCrunch Oy
+358 40 481 4629
jl@collectivecrunch.com

Tarmo Myllymäki
Metsähallitus Metsätalous Oy
+358 400 587 375
tarmo.myllymaki@metsa.fi

CollectiveCrunch on johtava metsäteollisuuden tekoälyratkaisuja tuottava ohjelmistoyhtiö. Keräämme ilmaston, geologian ja prosessien dataa ja jalostamme siitä päätöksentekoon ja ennustamiseen soveltuvaa tietoa. Tietoa voidaan hyödyntää metsäalueiden kokonaistilavuuden sekä puuston laadun merkittävästi aiempaa tarkemmassa arvioinnissa. www.collectivecrunch.com

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä. Metsähallituksen hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Sen haastavana tehtävänä on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen omistama tytäryhtiö, joka hoitaa liiketoiminnan käytössä olevia valtion metsiä. www.metsa.fi/metsahallitus ja www.metsa.fi/metsatalous.

Yrityksestä

San Francisco on kasvuyrityksiin keskittynyt, Suomen kansainvälisin markkinointiviestintätoimisto.

Tilaa

Multimedia

Multimedia