Suomalainen Yetitablet vei yhteistoiminnallisen oppimisen Jordanian kouluihin

Menestyksekäs pilottiprojekti on saanut maanlaajuista huomiota Jordanian mediassa ryhmätyöskentelyyn ja yhteistyöhön perustuvaan oppimiseen rohkaisemisesta

Suomalainen Yetitablet, jättimäinen usean ihmisen samanaikaiseen työskentelyyn tarkoitettu 4K Android-tabletti, on vienyt ryhmätyöskentelyn ja yhteistyöhön perustuvan oppimisen onnistuneesti Jordanian luokkahuoneisiin osana käynnissä olevaa projektia suomalaisten koulutusteknologiayritysten ja Jordanian välillä.

Jordanian vakaa talous, nuori väestö ja vahvat kauppasiteet EU:n kanssa tekevät siitä ihanteellisen bisneskeskittymän keski-idän maiden tavoittamiseen. Yetitabletin tiimi kävi tapaamassa koulutuksen järjestäjiä, opettajia ja koululaisia ympäri Jordaniaa pyrkimyksenään selvittää, kuinka yhteistoiminnallinen oppiminen voitaisiin tuoda osaksi Jordanian opetusjärjestelmää Yetitabletin avulla.

“Ilahduimme nähdessämme, kuinka sekä opettajat että oppilaat alkoivat välittömästi käyttää Yetitabletia, sillä Androidin käyttöjärjestelmä oli heille ennestään tuttu”, sanoo Yetitabletin perustaja Maria Jokelainen. “Lapset rakastavat käyttää sitä yhdessä. He näyttivät todella nauttivan opiskellessaan matematiikkaa, maantiedettä ja kieliä erilaisten sovellusten avulla ryhmissä.”

“Aikuiset olivat jopa vielä enemmän innoissaan! Opettajat ymmärsivät heti, kuinka tablettiin lataamamme pelit kehittävät ongelmanratkaisukykyä ja oppilaiden välistä yhteistyötä. He myös pitivät siitä, ettei heidän tarvinnut olla koko aikaa vahtimassa luokkahuoneessa, sillä oppilaat olivat niin keskittyneitä ryhmätöihinsä opiskellessaan Yetitabletilla. Lisäksi Yetitablet sai kiitosta monipuolisuudestaan. Kuten eräs opettajista totesi, laite mahdollistaa niin älytaulun, tietokoneen, Android-tabletin kuin perinteisen tussitaulunkin käytön yhdellä ja samalla laitteella”,  Jokelainen täydentää.

Ensimmäinen yhteinen oppitunti Jordanian ja Suomen kesken pidetään viikolla 18. Espoon Opinmäen oppilaat tulevat työskentelemään yhdessä jordanialaisten oppilaiden kanssa ryhmäprojekteissa Yetitablettien välityksellä.

Yetitabletilla voi käyttää yli kolmea miljoonaa Google Play Kaupasta ladattavissa olevaa sovellusta, joista tuhannet ovat keskittyneet opetukseen. Yetitablet on saanut projektiinsa tukea Finnpartneshipiltä. Mentorointiapua projektin eri vaiheissa ovat tarjonneet suomalainen peliyhtiö Zaibatsu Interactive, opetussovellusten laadun arvioijat Kokoalta sekä ulkomaan vientiin erikoistuneet konsultit Menattolta.

###

Lisätietoja:

Media kit

Maria Jokelainen
040 569 1397
maria.jokelainen@kuori.tech

Maria ja Jarkko, joiden kolmella lapsella on Aspergerin oireyhtymä, ponnistelivat vuosia auttaakseen lapsiaan oppimaan ja kommunikoimaan muun maailman kanssa. Vuonna 2015 he huomasivat multimedialuokassa järjestettävien vuorovaikutteisten oppituntien olevan avain lastensa oppimisen, keskittymisen ja kommunikoinnin helpottamiseen.

Yetitabletista tuli kuitenkin enemmän kuin opetustyökalu. Laite on käytössä myös hoitokodeissa, joissa se tuo apua ja iloa vanhusten ja vammaisten elämään, joilla ei aiemmin ollut pääsyä internetiin. Rakennusyhtiöille Yetitabletin käyttöönotto on tarkoittanut tehokkaampaa tapaa kommunikoida, tehdä yhteistyötä sekä vähentää korjauksia. Yrityksiä Yetitablet on puolestaan auttanut tehostamaan tapaamisia ja asiakkaiden kanssa kommunikointia. Lisätietoja: http://www.kuori.tech

Yrityksestä

San Francisco on kasvuyrityksiin keskittynyt, Suomen kansainvälisin markkinointiviestintätoimisto.

Tilaa

Multimedia

Multimedia