Uutta dataa: Talouden taantumasta huolimatta suomalaisyrittäjät odottavat merkittävää kasvua vuodelle 2023

Report this content

Yhdysvaltalainen Deel selvitti pohjoismaisten yrittäjien näkemyksiä tulevien vuosien talouskasvusta ja halukkuudesta palkata kansainvälistä työvoimaa. Lisäksi kyselyssä selvitettiin tietoja yritysten arvomaailmasta.

HELSINKI (13.12.2022) – Yhdysvaltalainen rajattoman etätyön, palkanmaksun ja kansainvälisen rekrytoinnin pioneeri Deel on julkistanut uutta dataa suomalaisten yrittäjien tulevaisuuden näkymistä ja heidän halukkuudestaan palkata työntekijöitä kansainvälisesti. Kyselytutkimus toteutettiin alkusyksystä 2022, ja siihen vastasi 132 suomalaista yrittäjää. Sama kysely toteutettiin myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

 

Saadun tiedon mukaan suurin osa kyselyyn vastanneista yrittäjistä ei kokenut yrityskasvun tiellä olevan merkittäviä esteitä. Suurin osa arvioi yrityksensä voivan kasvaa lähes 50 prosenttia vuoden 2023 aikana.

 

“Olemme positiivisesti yllättyneitä kyselytutkimuksen tuloksista – erityisesti siitä, että suomalaisyrittäjät uskovat vahvaan kasvuun vuoden 2023 aikana. Vaikka maailmantalous on lähtenyt laskuun ja inflaatio ja korkotaso huolestuttavat, yrittäjät ovat selkeästi ottamassa ensi vuotta vastaan positiivisin mielin”, kertoo Deelin Suomen maajohtaja Frank Sfakiotakis.

 

Usein kasvua lähdetään hakemaan kasvamalla kansainvälisesti, mutta suurin osa kyselyyn vastanneista ei aio kasvattaa liiketoimintaansa ulkomaille. Ulkomaisiin rekrytointeihin ei myöskään olla varauduttu. Jos ulkomailta pyrittäisiin rekrytoimaan, lähes puolet rekrytoisi osaajia muista Pohjoismaista.

 

Suomi oli ainoa Pohjoismaa, joka rekrytoisi mieluiten muista Pohjoismaista – muut rekrytoisivat ensimmäiseksi muista Euroopan maista. Toiseksi suosituimpana rekrytointimarkkinana toimi Suomessakin muu Eurooppa. Kolmanneksi suosituimpia olivat Pohjois-Amerikka.

 

“Ehkä haluttomuus kasvaa kansainvälisesti johtuu juuri Euroopan epävakaasta taloustilanteesta. On kuitenkin sääli, ettei useampi yritys katso kasvu- ja rekrytointimarkkinaa oman markkina-alueensa ulkopuolelta. Suomessa on todella suuri työvoimapula, eikä sisämarkkinoilta varmasti löydy nopeasti kasvaville yrityksille tekijöitä”, Sfakiotakis kertoo.

 

Selvityksestä käy ilmi, että myyntiosaamista on vaikeinta löytää: viidesosa vastaajista kertoi että hyvien myyjien rekrytointi oli eri rooleista haastavinta. Myös IT-osaajien rekrytointi koettiin haastavaksi.

 

Suomalaiset yrittäjät pitävät työn merkityksellisyyttä tärkeänä

 

Kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä lähes puolet koki yrityksensä työskentelevän vastatakseen tarpeeseen kokea työ merkitykselliseksi suurissa määrin tai jossain määrin. Muiden pohjoismaisten yritysten tulokset seurasivat samaa kaavaa – Norjassa ja Tanskassa yli puolet koki yrityksensä työskentelevän vastatakseen merkityksellisyyden tarpeeseen.

 

Suurin osa suomalaisista vastaajista myös näki työn merkityksellisyyden korostamisen tärkeänä osana huippuosaajien houkuttelemisessa. 47 prosenttia vastaajista koki, että merkityksellinen työ on työtä, jossa tehdään hyvää yhteiskunnan puolesta. Lähes yhtä moni – 42 prosenttia vastaajista – koki, että merkityksellinen työ on työtä, jossa tehdään maailmasta parempi paikka palvelujen ja tuotteiden avulla. Vain 15 prosenttia ajatteli rikastumisen tekevän työn merkitykselliseksi.

 

“Toisin sanoen tulevaisuuden tähdet haluavat työskennellä yrityksissä, jossa työ koetaan merkitykselliseksi – ja kyselymme perusteella myös yrittäjät ovat tämän ymmärtäneet. Enää työmotivaatiota ei lisää rikastuminen vaan merkityksellisyys. Tämä olisi tärkeä trendi yritysten ymmärtää, kun ne rakentavat liiketoimintasuunnitelmaansa ja kirjoittavat työpaikkailmoituksia”, Sfakiotakis päättää.

 

Kyselytutkimuksen suoritti YouGov 19.9.–26.9.2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 844 yrittäjää Suomesta, Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista.

 

###

 

Lisätietoja medialle:

 

Kuvat medialle

 

Frank Sfakiotakis
Suomen myyntijohtaja, Deel
+358 40 731 2540
frank.sfakiotakis@deel.com

 

 

 

Deel

 

Deel on maailman johtava HR-säännöksiin ja palkanlaskentaan erikoistunut yritys, joka auttaa yhtiöitä palkkaamaan kenet vain, mistä vain. Deelin teknologia tarjoaa yrityksille palkkajärjestelyt, HR-palvelut, lainsäädännön, ja muut edut ja hyödyt joita tarvitaan globaalin tiimin palkkaukseen ja hallinnointiin.

 

Deelin järjestelmän avulla kuka vain voi itsenäisesti palkata työntekijöitä 150 maassa, jokaisen maan lainsäädäntö huomioonottaen – koko prosessi vie vain minuutteja. Yli 250 verotuksen, lainsäädännöön, kirjanpidon ja liikkumisen asiantuntijan avulla Deelin asiakkaat voivat valita kattavasta sopimuspohjapankista sopivan sopimuksen, ja se voidaan lähettää allekirjoitettavaksi yhdellä klikkauksella. Palkat voidaan maksaa 120 eri valuutalla.

 

Deelin perustivat vuonna 2019 Alex Bouaziz ja Shuo Wang Yhdysvaltojen San Franciscossa.

 

Lisätietoja: letsdeel.com  

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia