Vastuullinen Kesäduuni haastaa suomalaiset yritykset 2019: Tarjotaan 100 000 onnistunutta kesätyökokemusta nuorille!

Report this content

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaa ja nykypäivänä yrityksiltä odotetaan enenevissä määrin konkreettisia vastuullisuustekoja. Samalla kilpailu parhaista
kesätyöntekijöistä kiristyy. Perusasioilla on yhä vaikeampi tehdä vaikutusta tulevaisuuden osaajiin.

Tiedote 1.11.2018

Yhdeksättä kertaa käynnistyvä Vastuullinen kesäduuni -kampanja on vuosien mittaan haastanut työnantajia tarjoamaan positiivisia kesätyökokemuksia 1429-vuotiaille nuorille ja sitoutumaan kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen. Tällä hetkellä Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa on jo lähes 500 yritystä ja määrä kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2017 tarjolla oli yli 55 000 vastuullista kesätyöpaikkaa. Vuonna 2018 vastaava luku oli 65 000.

Vuonna 2019 tavoitteet on asetettu aiempaa korkeammalle, 100 000 onnistuneeseen kesätyökokemukseen!

"Onnistuneen kesätyökokemuksen pitäisi mielestämme olla itsestäänselvyys ja jokaisen nuoren perusoikeus. Kesäduunitutkimuksen mukaan* vastuullisen kesätyön periaatteisiin sitoutuneissa yrityksissä työskentelevien nuorten kesätyökokemukset onkin viritetty korkealle tasolle. Kehittämisen varaa löytyy kuitenkin edelleen, kesätyöpaikkoja pitäisi esimerkiksi tarjota enemmän myös ulkomaalaisille opiskelijoille, maahanmuuttajataustaisille nuorille ja vammaisille nuorille", toteaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Yhteiskuntavastuu ja erottautuminen vastuullisena työnantajana entistä tärkeämpää. Parhaista kesätyöntekijöistä kilpaillaan myös enenevissä määrin. Perusasioilla on yhä vaikeampi tehdä vaikutusta tulevaisuuden osaajiin. Parhaimmillaan kesätyökokemus on tehokas rekrytointikanava ja tärkeä väline työnantajamielikuvan rakentamisessa. Kesätyön yhteiskunnallista merkitystä ei myöskään sovi vähätellä.

"Kesätyö on tärkeä askel nuoren työidentiteetin rakentamisessa. Kesätyössä opitaan työelämän pelisäännöt, tutustutaan erilaisiin toimialoihin, verkostoidutaan ja luodaan pohja urakehitykselle. Hyvän kesätyökokemuksen tarjoaminen on verraton keino kiinnittää nuori osaksi yhteiskuntaa ja hyötyä nuoren tuoreista näkökulmista ja osaamisesta, Salminen-Kultanen painottaa.

Positiivisten kesätyökokemusten vaikutus nuoriin on kiistaton. Yli 80 prosenttia Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanjan kesätyökyselyyn vastanneista nuorista kertoo kesätyön lisänneen luottamusta tulevaisuuden työllistymiseen.

"Nuorten mielikuvat yritysten vastuullisuudesta luodaan jo aikaisessa vaiheessa. Kehitys kulkee selvästi oikeaan suuntaan, mutta parannettavaa löytyy edelleen, muistuttaa Salminen-Kultanen.

Vuoden 2018 Vastuullisin kesäduunitutkimuksen mukaan kehitettävää löytyy hakijaviestinnästä, tavoitteiden asetannasta ja työn merkityksellisyyden tiimoilta.

*Vastuullisin kesäduuni -tutkimus toteutettiin toukoheinäkuun välisenä aikana vuonna 2018 vastuullisten kesätyönantajien keskuudessa. Kyselyyn vastasi 7790 nuorta 128 yrityksestä.

Tietoa kampanjasta:

  • Oikotie Työpaikkojen luotsaama Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanja haastaa työnantajia tarjoamaan 14⎯29-vuotiaille nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja.
  • Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja työtodistus.
  • Vuoden 2019 kampanjan pääyhteistyökumppanit ovat Telia, Destia, S-ryhmä, EK, Kojamo, T-Media ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. www.kesaduuni.org.

Lisätietoja:

Projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen
Vastuullinen kesäduuni -kampanja / Oikotie Työpaikat
Puh. 040 727 9717
paivi.salminen-kultanen@sanoma.fi

Tilaa