ELÄINLÄÄKE- JA ELINTARVIKETIETEDEN UUDET TILAT VIIKISSÄ PARANTA-VAT OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN EDELLYTYKSIÄ

Senaatti-kiinteistöt, tiedotusyksikkö p.0205 811 356 18.3.2004 ELÄINLÄÄKE- JA ELINTARVIKETIETEDEN UUDET TILAT VIIKISSÄ PARANTAVAT OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN EDELLYTYKSIÄ Helsingin yliopiston Viikin kampukselle nousee eläinlääke- ja elintarviketieteiden uudisrakennus kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistui lokakuussa 2003 ja toinen vaihe valmistuu kesä- heinäkuun vaihteessa. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman uudisrakennuksen toinen vaihe on edennyt harjannostajaisiin. Uudisrakennukseen toiseen vaiheeseen muuttavat yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta hallinto ja peruseläinlääketieteen sekä elintarvike- ja ympäristöhygienian laitokset. Lisäksi rakennukseen tulee merkittävä määrä yhteiskäyttötiloja. Uudet tilat parantavat muun muassa elintarvikebiotekniikan opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä. Yhteistyö elintarvike- ja eläinlääketieteiden kesken tiivistyy erityisesti eläinten hyvinvointia sekä elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Uudisrakennuksen toisen vaiheen bruttoala on noin 7500 neliömetriä. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Jeskanen-Repo-Teränne Oy ja Arkkitehtitoimisto Leena Yli-Lonttinen Ky. Tilasuunnittelussa ja teknisissä ratkaisuissa on huomioitu mahdollisimman suuri muuntojoustavuus. Tavoitteena on rakennuksen elinkaaren aikainen kokonaistaloudellisuus. Nelikerroksisen rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on hillittyä. Pääasialliset julkisivumateriaalit ovat alumiinilevy, lasi ja tiililaatta. Sisäarkkitehtuurissa on pyritty selkeyteen ja valoisuuteen. Rakennuksen sisään muodostuu vaihteleva tilasarja, jota rytmittävät luonnonvalossa kylpevät avoportaat ja yhdyssillat sekä pitkät näkymät 1. ja 2. vaiheenrakennusten välillä. Nyt rakennettavassa toisessa vaiheessa valmistuu rakennuksen pääsisäänkäynti, jonka läpi kulkee julkinen jalankulkureitti. Biotekniikan alalle Viikkiin tulee koko ajan uusia koulutuspaikkoja. Viikistä on kehittymässä Suomen suurin biotieteiden keskittymä. Eläinlääketieteellinen tiedekunta siirtyy Viikkiin vaiheittain. Osa toiminnoista sijoittuu eläinlääke- ja elintarviketieteiden uudisrakennukseen, osa Viikintien varteen toteutettavaan eläinsairaalarakennukseen. Viikki on yksi Helsingin yliopiston neljästä kampusalueesta. Alueella sijaitsevat jo yliopiston biotieteiden, maatalous- ja metsätieteiden sekä ympäristö- ja elintarvikealan laitokset. Alue on kehittymässä monipuoliseksi tiedepuistoksi. Suunnitelmien mukaan Viikistä kasvaa vuoteen 2010 mennessä 13 000 asukkaan, 6000 opiskelijan ja 6000 työntekijän kaupunginosa. Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tilojen vuokrauksesta pääosin valtioyhteisölle. Senaatti-kiinteistöjen asiakkaina on muun muassa yliopistoja ja korkeakouluja, valtion virastoja, tutkimus- ja kulttuurilaitoksia, vankilat ja puolustushallinto. Senaatti-kiinteistöjen investoinnit ovat viime vuosina painottuneet erityisesti yliopistoihin ja korkeakouluihin. Lisätietoja: Asiakaspäällikkö Mauri Tuomioja, Senaatti-kiinteistöt, puh. 0205 81 1223, mauri.tuomioja@senaatti.fi, Apulaisosastopäällikkö Anna-Maija Lukkari, Helsingin yliopisto, puh. (09) 191 22355, anna-maija.lukkari@helsinki.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/18/20040318BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/18/20040318BIT00010/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tarjoaa tilapalveluja ensisijaisesti valtionhallinnon asiakkaille. Toimitilojen vuokraus, investoinnit, kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta muodostavat palvelujen perustan.