Metlan uusi puinen toimistorakennus harjakorkeudessa

Senaatti-kiinteistöt, tiedotusyksikkö p. 0205 811 356 26.2.2004 Puusta varteenotettava vaihtoehto toimistorakentamiseen Metlan uusi puinen toimistorakennus harjakorkeudessa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttama Metsäntutkimuslaitoksen (Metlan) Joensuun tutkimuskeskuksen puurakenteinen toimistotalo on edennyt harjannostajaisiin. Rakennushankkeen erityistavoitteena on suomalaisen puun innovatiivinen käyttö. Rakennus on tähän mennessä suurin puurunkoinen toimistorakennus Suomessa. Rakennushankkeen laajuus on 7 600 bruttoneliömetriä ja kustannusarvio 13,3 milj. euroa. Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen uusi, 225 työntekijälle mitoitettu kolmikerroksinen rakennus nousee Joensuun yliopiston kampusalueelle. Keväällä 2003 aloitettu rakentaminen on edennyt aikataulussaan ja uusi toimistotalo valmistuu tämän vuoden lokakuussa. Rakennus liittyy valtion toimien alueellistamiseen. Hallituksen neljä vuotta sitten tekemän periaatepäätöksen mukaan Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen pysyvän henkilöstön määrä kaksinkertaistetaan vuoteen 2006 mennessä. Henkilöstön kasvu edellyttää uusien toimitilojen rakentamista, sillä nykyiset tilat eivät riitä. Taloon tulee tiloja myös Joensuun yliopistolle, Joensuun kaupungille sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle. Uutta ja innovatiivista puun käyttöä Arkkitehti Antti-Matti Siikalan (Arkkitehtitoimisto Sarc Oy) suunnittelema puurakennus perustuu kehämäiseen, keskeispihaa kiertävään ratkaisuun. Työskentelytilat kiertyvät sisäpihan ja aulan ympärille. Pohjaratkaisu vastaa hyvin käyttäjän odotuksia ja on helposti muutettavissa myöhemmin. Aulatilan katto on kannateltu komeilla kimppupilareilla. Rakennuksessa on ylösalaisin käännetyn veneen muotoon suunniteltu luentosali sekä metsäntutkimuksen laboratoriotiloja. Vanhoista purkuhirsistä koostuvien seinien rajaama esipiha toimii porttina rakennukseen ja sisäpihalle kuljettaessa. Puusta varteenotettava vaihtoehto toimistorakentamiseen Rakennus poikkeaa tavanomaisesta toimisto- ja laboratoriorakennuksista rakenteidensa takia. Suunnitteluryhmän tavoitteena on ollut kehittää puinen runkojärjestelmä, joka muistuttaa toteutustavaltaan Suomessa vallalla olevaa elementtirakentamisen käytäntöä. Näin puusta tulisi varteenotettava vaihtoehto muiden materiaalien rinnalle myös toimistorakentamisessa. Myös puisien ontelolaattojen ja puu-betoni liittopalkkien käyttö on ratkaisu, jollaista ei aikaisemmin ole Suomessa toteutettu. Rakennesuunnittelusta vastaa Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy ja pääurakoitsijana toimii Rakennusliike A. Taskinen Oy. Senaatti-kiinteistöt on asettanut rakennuksen tavoitekäyttöiäksi 100 vuotta. Suunnittelussa on apuneuvona käytetty VTT:n kehittämää, koekäytössä olevaa "Ennus-puu" ohjelmistoa, jolla voidaan varioida mm. materiaaleja, ilmastorasitusta sekä huoltotoimenpiteiden, rakentamisen ja suunnitteluratkaisujen laatua ja saada selville eri yhdistelmien vaikutus rakennusosien käyttöikäennusteeseen. Lisätietoja: Asiakaspäällikkö Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt p. 020 5811 230, sähköposti jukka.riikonen@senaatti.fi Metsänhoitaja, suunnittelija Timo Muhonen Metsäntutkimuslaitos Joensuun tutkimuskeskus, p 0102113040, sähköposti timo.muhonen@metla.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT00150/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tarjoaa tilapalveluja ensisijaisesti valtionhallinnon asiakkaille. Toimitilojen vuokraus, investoinnit, kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta muodostavat palvelujen perustan.