Niinisalon arvokas funkkiskasarmi peruskorjataan nykyajan vaatimukset ja rakennussuojelulliset näkökulmat huomioon ottae

Senaatti-kiinteistöt Tiedotusyksikkö p. 0205 811 356 17.10.2003 Julkaisuvapaa kello 13.00 Niinisalon arvokas funkkiskasarmi peruskorjataan nykyajan vaatimukset ja rakennussuojelulliset näkökulmat huomioon ottaen Niinisalon kasarmialueella sijaitseva arvokas funkkiskasarmi peruskorjataan vastaamaan puolustushallinnon nykyajan vaatimuksia. Kaikissa muutos- ja peruskorjaustöissä otetaan huomioon myös rakennussuojelulliset näkökohdat. Peruskorjauksesta vastaa Senaatti- kiinteistöt, jonka hallintaan puolustushallinnon kiinteistöt siirtyivät vuoden 2003 alussa. Vuonna 1935 valmistunut, arkkitehti Kalle Lehtovuoren suunnittelema Niinisalon kasarmi on alueen vanhin. Se edustaa arvokkaalla tavalla suomalaisen kasarmirakennuksen funkkisperinnettä. Rakennusta on peruskorjattu aiemmin 1960-luvulla. Nyt tehtävässä peruskorjauksessa muun muassa 1960-luvulla tasakatoksi muutetun rakennuksen kattomuoto palautetaan alkuperäiseen aumakattoiseen asuun ja rakennuksen huonokuntoinen rappaus uusitaan kokonaisuudessaan. Ajallista kerroksellisuutta säilytetään säästämällä mahdollisuuksien mukaan myös 1960-luvun korjauksessa tehtyjä rakenteita. Suunnitelmat on tehty yhteistyössä Museoviraston kanssa. Nykyajan vaatimukset täyttävät, muuntuvat tilat Muutos ja korjaustoimenpiteet tähtäävät kasarmin käytön jatkumiseen entistä paremmassa toimintaympäristössä, sillä rakennus ei nykyisellään täytä kasarmirakennukselta vaadittavia toiminnallisia ja turvallisuuteen liittyviä tarpeita. Suunnitelmissa painottuvat rakennuksen muuntojoustavuus, taloudellisuus ja turvallisuus sekä ympäristönäkökulmat. Tärkeänä on pidetty sekä käytön erityisvaatimuksia että rakennuksen koko elinkaaren mukaista tarkoituksenmukaisuutta ja muuntojoustavuutta. Muutokset on suunniteltu siten, että mahdollisimman paljon olemassa olevia seinä- ja lattiarakenteita säästyy. Myös tekniset asennukset tehdään niin, että myöhemmin tehtävät muutokset ja lisäykset on helppo toteuttaa rakenteita rikkomatta. Pitkän elinkaaren lisäksi rakennuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota huollon ja kunnossapidon taloudellisuuteen sekä tilojen turvallisuuteen. Mm. uudet märkätilat ja koneellinen ilmanvaihto yhdessä materiaalivalintojen kanssa mahdollistavat tilojen turvallisen käytön. Kasarmissa toimivien yksiköiden vahvuudet vaihtelevat suuresti vuoden kierron aikana. Suunnitteluratkaisu ja käytön jaksottaminen nostavat kasarmin käyttöasteen maan tehokkaimmaksi. Korjauksen yhteydessä korjataan myös rakennuksessa esiintyneet puutteet sisäilman laadussa. Lisäksi kasarmin piha-alue kunnostetaan, kasvillisuus suojataan ja rakennuksen lähiympäristöt huolitellaan kuntoon ympäristösuunnitelman mukaan. Peruskorjaustyöt aloitetaan vuoden 2004 alussa ja aikataulun mukaan ne valmistuvat vuoden 2005 lopussa. Hankkeen kustannusarvio on 7 milj. euroa. Lisätietoja: paikallisjohtaja Mikko Koskiahde, Senaatti-kiinteistöt p. 0205 811 408, gsm 040 861 0638 Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta, kehittämisestä ja toimitilojen vuokraamisesta pääosin valtioyhteisöön kuuluville tahoille. Senaatti- kiinteistöjen hallinnassa vuoden 2003 alussa on lähes 11.500 rakennusta, yhteensä 7,9 milj. m2. Omaisuuden tasearvo on 5 miljardia euroa. www.senaatti.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00130/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tarjoaa tilapalveluja ensisijaisesti valtionhallinnon asiakkaille. Toimitilojen vuokraus, investoinnit, kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta muodostavat palvelujen perustan.