Sentera automatisoi Palpan tölkkien palautus- ja hallinnointijärjestelmän

Sentera toimittaa Suomen Palautuspakkaus Oy:lle Sentera Enterprise -toiminnanohjaustuotteen ja Sentera iSuite -integraatioratkaisun Palpan tölkkien palautuksen hallinnoinnin tehostamiseksi. Kokonaisjärjestelmä, joka toimitetaan sovellusvuokrauspalveluna varmistaa sen, että tiedot kaikista noin 2500 palautusautomaatista saadaan kerättyä nopeasti samaan järjestelmään ja kerätty tieto on käytettävissä laajasti. Palveluna toimitettava ratkaisu tarkoittaa jatkuvaa järjestelmän ylläpitoa ja pitkäjänteistä kehitystyötä Palpan ja sen yhteistyötahojen kanssa. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön keväällä 2006. Kokonaisjärjestelmän avulla on tarkoitus parantaa tölkkien palautuksen hallinnointia ja korvata Palpan nykyinen tölkkien palautus- ja hallinnointijärjestelmä sekä automatisoida prosesseja. Ratkaisu tukee lähivuosien kehitystavoitteita, ja luo pohjan laajenevalle kierrätyksenohjaus- ja hallinnointijärjestelmälle, jonka piiriin pyritään saamaan kaikki juomapakkaukset. ”Palpa ja Ekopullo muodostavat organisaation, joka hallinnoi ja kehittää juomapakkausten palautuslogistiikkaa valtakunnallisesti. Siksi tietojärjestelmien toimivuus ja automaatio ovat avainasemassa. Uusi järjestelmäratkaisu tehostaa nykyistä toimintaa ja luo valmiudet kehittää palautusjärjestelmiä edelleen”, toteaa Suomen Palautuspakkaus Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurminen. ”Yhteistyö Palpan kanssa on meille merkittävä uusi askel panimon ja kaupan arvoketjussa. Tulemme tekemään läheistä yhteistyötä kehittäessämme järjestelmän automaatiotasoa tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Sisäinen integraatio luo pohjan yhteistyökumppaneiden liittämiseksi järjestelmiin. Tulevaisuuden tavoitteena on reaaliaikainen tietojen siirtyminen palautuspisteestä suoraan Palpan järjestelmiin”, visioi Sentera Oyj:n toimitusjohtaja Markku Toivanen tulevaisuuden kierrätysprosessia. Lisätietoja: Rita Uotila, Sentera Oyj, viestintäjohtaja, p. 050-5319 441 Pasi Nurminen, Suomen Palautuspakkaus Oy, toimitusjohtaja, 040-700 0443 Palpa eli Suomen Palautuspakkaus Oy hallinnoi pantillisten juomatölkkien palautusta Suomessa. Palpan tehtäviin kuuluvat myös juomapakkausten kierrätysjärjestelmän kehittäminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Palpan osakkaita ovat kaupparyhmistä Alko Oy, Inex Partners Oy, Ruokakesko Oy ja Tuko Logistics Oy, sekä panimoista Oy Hartwall Ab, Olvi Oyj ja Oy Sinebrychoff Ab. Tölkkien pantillinen kierrätysjärjestelmä käynnistyi vuonna 1996. Palautuspisteitä on yhteensä noin 6100. Näistä noin 2400:ssa on palautusautomaatti. Palautetuista tölkeistä 90 % palautuu järjestelmään automaattien kautta. Juomatölkin pantti on 0,15 euroa. Järjestelmä on runsaassa 9 vuodessa kerännyt yli 850 miljoonaa tölkkiä, joista pantittomia yhteensä 100 miljoonaa. Alumiinia on saatu uusiokäyttöön yli 14 000 tonnia. Uudelleentäytettävien juomapakkausten kierrätystä hallinnoi Ekopulloyhdistys ry. Suomen uudelleentäytettävien lasi- ja muovipullojen palautusjärjestelmässä kiertää yhteensä 315 miljoonaa pulloa. Aikansa kiertäneet lasipullot päätyvät lähinnä uusien pullojen ja muovipullot mm. tekstiilien raaka-aineeksi. Uudelleentäytettäviä pulloja tällä hetkellä käyttävät juomayhtiöt Finn Spring Oy, Fisutta Oy, Oy Hartwall Ab, Kolibri Star Oy, Lammin Sahti Oy, Oy Mallaskoski Ab, Nokian Panimo Oy, Olvi Oyj, Oxa Oy, Pramia Oy, Oy Sinebrychoff Ab, VIP-Juicemaker Oy ja Ålands Bryggeri Ab. Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. www.sentera.fi

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit