SENTERA HYVÄKSYY TIETONOVO-YHTIÖIDEN HENKILÖOSAKKAIDEN OSAKEMERKINNÄT

Henkilöosakkeenomistajien merkinnät liittyvät Sentera Oyj:n (Sentera) ja Tietonovo-bolagen Abp:n (Tietonovo) enemmistöosakkeenomistajien välillä 3.3.2005 tehtyyn osakekauppasopimukseen, minkä jälkeen henkilöosakkaille tarjottiin Senteran uusia osakkeita samoin kaupallisin ehdoin kuin enemmistöosakkeenomistajille. Senteran hallitus on 22.3.2005 pitämässään kokouksessa päättänyt hyväksyä Tietonovon henkilöosakkeenomistajien osakemerkinnät, yhteensä 2 754 Senteran uutta osaketta. Enemmistöosakkeenomistajien 3.3.2005 tekemiin osakemerkintöihin ja tänään hyväksyttyihin henkilöosakkeenomistajien tekemiin osakemerkintöihin liittyvä osakepääoman korotus tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta 31.3.2005. Sentera hakee uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin NM-listalla. Uudet osakkeet tullaan ottamaan kaupankäynnin kohteeksi arviolta 1.4.2005. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2005. Henkilöosakkeenomistajien hallussa oli Tietonovon enemmistöosakkeenomistajien kanssa 3.3.2005 tehtyjen osakekauppojen jälkeen 0,2 % Tietonovon osakkeista. Senteran ja Tietonovon henkilöosakkeenomistajien välillä tehtyjen osakekauppojen seurauksena Tietonovosta tulee Senteran 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. SENTERA OYJ Markku Toivanen toimitusjohtaja Yhteydenotot: Markku Toivanen, toimitusjohtaja, p. 0500 500 636 Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit