SENTERA KASVAA, SENTERA JA TIETONOVO YHDISTYVÄT

Sentera Oyj (Sentera) on tänään allekirjoittanut Tietonovo-bolagen Abp (Tietonovo) enemmistöosakkeenomistajien kanssa sopimuksen, jonka mukaan Sentera ostaa 95.7 % Tietonovon osakekannasta. Vähemmistöosakkeenomistajille – joiden hallussa on 0,2 % Tietonovon osakkeista - tarjotaan myöhemmin mahdollisuus myydä osakkeensa samoilla kaupallisilla ehdoilla kuin enemmistöosakkeenomistajat. Yhtiön hallussa on kaupantekohetkellä 4,1 % osakkeista. Enemmistöosakkeenomistajien kauppa astuu voimaan 3.3.2005. Kauppa tukee Senteran tavoitetta kasvaa kannattavasti. Järjestelyn myötä kasvaneet resurssit luovat hyvän pohjan asiakkuuksien edelleen kehittämiselle. Laajentunut tarjonta vahvistaa Senteran asemaa ja kilpailukykyä tietojärjestelmätoimittajana. Järjestely vahvistaa Senteran toimialaosaamista valituilla kohdealueilla, Tietonovolla on useita pitkäaikaisia asiakkuuksia sekä vahvaa osaamista muun muassa kaupan arvoketjussa. Lisäksi järjestely täydentää Senteran tuote- ja palvelutarjontaa kaupan arvoketjun ratkaisujen tarjoajana. Tietonovo lyhyesti Tietonovo on ohjelmisto- ja tietotekniikan asiantuntijapalveluja toimittava yritys, joka on erikoistunut kokonaistoimituksiin muun muassa elintarviketeollisuuden, kuljetuksen ja huolinnan sekä julkishallinnon toimialoilla. Tietonovon asiakkaita ovat muun muassa Hankkija Maatalous Oy, Atria-yhtymä Oyj, LSO Foods Oy ja Kaukohuolinta Oy. Tietonovolla on toimistot Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Konsernin vuoden 2004 liikevaihto oli 7,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa, ja konsernin henkilöstö 31.12.2004 oli 81. Tietonovo-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys(MEUR): Liikevaihto EBIT 2004 7,2 0,7 2003 7,6 0,7 2002 7,3 0,3 Kaupan ehdot ja avainluvut Kauppa toteutetaan yhdistettynä käteiskauppana ja osakevaihtona. Käteiskauppahinta on 4,4 miljoonaa euroa, lisäksi Tietonovon osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi enintään 1 206 847 Senteran uutta osaketta. Osakekaupan myötä siirtyvän liiketoiminnan arvo on noin 4,1 miljoonaa euroa, kaupan myötä siirtyvien nettokassavarojen ollessa noin 2,4 miljoonaa euroa. Kaupan yhteydessä liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet vastaavat osakepääoman korotuksen jälkeen enintään noin 9,1 % Senteran kaikista osakkeista. 3.3.2005 merkitään 1 204 076 uutta osaketta. Senteran uudet osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin NM-listalle aikaisintaan 31.3.2005 lähtien. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran tilikaudelta 2005. Senteraan syntyy kaupan seurauksena arviolta neljän (4) miljoonan euron liikearvo sisältäen varainsiirtoveron. Liikearvon käsittely ja vaikutukset IFRS-raportointiin julkistetaan erillisessä tiedotteessa 19.4.2005. Sentera-konsernin 2004 pro forma -luvut yritysjärjestelyn jälkeen Liikevaihto EBITA Henkilöstö 29,7 MEUR 2,7 (9,1 %) 268 Yritysjärjestelyn jälkeinen nettokassa on arviolta 5,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuus 70 %. Organisaatio yhdistymisen jälkeen Tietonovo-konserniin kuuluvan Tietonovo Oy:n toimitusjohtaja Markus Backlund jatkaa Senteran operatiivisessa toiminnassa, ja hänet kutsutaan Senteran johtoryhmän jäseneksi 3.3.2005 alkaen. Sentera on saanut tietoonsa, että yhtiön pääomistajat esittävät 23.3.2005 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Tietonovon pääomistaja ja hallituksen jäsen Rolf Backlund valitaan Senteran hallituksen jäseneksi. Kaupan myötä Tietonovo-konserni siirtyy osaksi Sentera-konsernia. Tulevaisuuden näkymät Yritysjärjestely vahvistaa Senteran asemaa tietojärjestelmätoimittajana. Erityisesti Senteran asema vahvistuu kaupan arvoketjussa yritysjärjestelyssä saatavien asiakkuuksien, tuotteiden, palveluiden ja toimialaosaamisen myötä. Yhdistyneellä yhtiöllä on taloudellisesti hyvät edellytykset jatkaa kasvustrategian mukaista toimintaa. Yritysjärjestelyn myötä Senteran liikevaihto kasvaa, ja kannattavuusohjeistus pysyy tilinpäätöstiedotteen 22.2.2005 mukaisena. - Järjestelyn myötä kasvaneet resurssit luovat hyvän pohjan asiakassuhteiden kehittämiselle entisestään. Laajentunut tarjonta vahvistaa Senteran asemaa ja kilpailukykyä asiantuntijana ja ratkaisutoimittajana koko kaupan arvoketjussa. Laajentunut ratkaisusalkku tukee olemassa olevien asiakkuuksien kehitystyötä, sanoo Sentera Oyj:n toimitusjohtaja Markku Toivanen. - Uskomme, että pystymme jatkossa tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajempia ja kattavampia ratkaisukokonaisuuksia. Henkilöstömme puolestaan pääsee suurempaan yhtiöön, joka tarjoaa monipuoliset toimenkuvat ja kehittymismahdollisuudet, sanoo Tietonovo-yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen Rolf Backlund. SENTERA OYJ Markku Toivanen toimitusjohtaja Yhteydenotot: Markku Toivanen, toimitusjohtaja, p. 0500 500 636 Rita Uotila, viestintäjohtaja, p. 050 531 9441 KUTSU LEHDISTÖN JA ANALYYTIKOIDEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN 3.3.2005 klo 14.30-15.30, Hotel Kämp, Paavo Nurmen sali Sentera Oyj järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle Tietonovo-yritysjärjestelyyn liittyen. Tiedotustilaisuuden agenda: - Tilaisuuden avaa Sentera Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Tiihonen. – Sentera kasvaa, Sentera ja Tietonovo yhdistyvät – Senteran toimitusjohtaja Markku Toivanen kertoo yritysjärjestelyn taustoista ja avainluvuista. – Tietonovo siirtyy uuteen kokoluokkaan – Tietonovon pääomistaja ja hallituksen jäsen Rolf Backlund kertoo yhdistymisen eduista Tietonovon näkökulmasta sekä omasta roolistaan tulevaisuudessa. – Tulevaisuuden näkymät – Markku Toivanen jatkaa kertomalla Senteran strategisista tavoitteista yritysjärjestelyn jälkeen ja tulevaisuuden näkymistä. – Kysymyksiä ja keskustelua Tervetuloa! Tilaisuuteen osallistuu myös Tietonovo Oy:n toimitusjohtaja Markus Backlund. Lisätietoja viestintäjohtaja Rita Uotilalta numerosta 050 531 9441 ja viestintäassistentti Anna-Mari Wycherleyltä numerosta 050 405 3168. Tietonovo-bolagen Abp (suomeksi Tietonovo-yhtiöt Oyj) konserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä Tietonovo Oy, Tietonovo Konsulttipalvelut Oy, Tietonovo Palkkapalvelut Oy sekä Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy. Tietonovo Toiminnanohjausratkaisut Oy fuusioitiin Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy:öön 31.12.2004, ja fuusio on rekisteröity 22.2.2005. Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit