SENTERA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Sentera Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2005 tehtiin seuraavat päätökset: Yhtiökokous vahvisti Sentera Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2004. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2005 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.4.2005. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Timo Tiihonen, Kari Katajamäki, Ilkka Pärssinen, Vesa-Pekka Silaskivi ja Rolf Backlund. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Timo Tiihosen ja varapuheenjohtajakseen Vesa-Pekka Silaskiven. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1500 euroa ja hallituksen jäsenelle 1000 euroa. Hallituksen jäsenelle päätettiin lisäksi maksaa 200 euroa kokoukselta, johon jäsen on osallistunut. Hallituksen jäsenelle, joka on työsuhteessa Sentera-konserniin, ei makseta palkkioita. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituksen keskuudestaan valitseman työryhmän jäsenenä työskentelystä 1000 euroa päivältä. Sentera Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 3.3.2005 julkaistussa Sentera Oyj:n pörssitiedotteessa. SENTERA OYJ Lisätietoja: Markku Toivanen Toimitusjohtaja Sentera Oyj puh. 020 754 0000 sähköposti: markku.toivanen@sentera.fi Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. www.sentera.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit