SENTERA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Sentera Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2006 tehtiin seuraavat päätökset: Yhtiökokous vahvisti Sentera Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2005. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2005 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.4.2006. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Timo Tiihonen, Kari Katajamäki, Vesa-Pekka Silaskivi, Johanna Lindroos, Markku Toivanen ja Hannu Virolainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Timo Tiihosen ja varapuheenjohtajakseen Vesa-Pekka Silaskiven. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 800 euroa ja hallituksen jäsenelle 1 200 euroa. Hallituksen jäsenelle päätettiin lisäksi maksaa 200 euroa kokoukselta, johon jäsen on osallistunut. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituksen keskuudestaan valitseman työryhmän jäsenenä työskentelystä 1 200 euroa päivältä. Sentera Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 8.3.2006 julkaistussa Sentera Oyj:n pörssitiedotteessa. SENTERA OYJ Lisätietoja: Juha Sihvonen Toimitusjohtaja Sentera Oyj puh. 020 7540 000 sähköposti: juha.sihvonen@sentera.fi Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2005 oli noin 27 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3 miljoonaa euroa. Senterassa työskenteli vuoden 2005 lopussa 265 henkilöä. JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit