Sentera toimittaa Nab Labsille laboratorion tietojenhallintajärjestelmän

Sentera Oyj ja Nab Labs Oy ovat sopineet Sentera LIMS –laboratorion tiedonhallintaohjelmiston toimittamisesta ja ylläpidosta. Sentera LIMS -järjestelmä otetaan käyttöön kaikissa Nab Labsin toimipisteissä. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön keväällä 2006 ja sillä tulee olemaan noin 25 yhtäaikaista käyttäjää. Sentera LIMS -laboratorion tiedonhallintajärjestelmä on laboratorioiden operatiivinen perusjärjestelmä. Siihen kerätään tiedot käsitellyistä näytteistä ja niiden analyysitiedoista ja sen avulla hoidetaan tulosraportointi ja seuranta. Kehittyneen tiedonhallintajärjestelmän avulla laboratorio kykenee palvelemaan asiakkaitaan tehokkaasti. Sentera LIMS on yleiskäyttöinen järjestelmä, joka soveltuu hyvin erilaisille toimialoille. Sitä käytetään teollisuuden laadunvalvontalaboratorioissa ja tutkimus- ja palvelulaboratorioissa. Järjestelmä on hyvin skaalautuva ja sopii sekä pienille että suurille laboratorioille. ”Nab Labsin laboratoriot tarjoavat monipuolisia palveluja ympäri Suomen. Kun lähdimme uudistamaan järjestelmiämme, tavoitteenamme oli saada joustava ja tehokas tapa käsitellä näytehallintaa, tuloksia, raportteja ja laskutusta. Tutustuimme Senteran tuotteeseen kesäkuussa 2004 ja totesimme sen soveltuvan myös kasvaviin tarpeisiimme”, perustelee Nab Labs Oy:n ympäristöanalytiikan johtaja Paul Klein valintojen taustoja. ”Senteralla on pitkät perinteet laboratorioiden tiedon sähköisestä hallinnasta. Senteran LIMS -järjestelmä virtaviivaistaa laboratorioiden raportointia ja tulosten käsittelyä niin, että sisäiset prosessit tehostuvat”, luonnehtii Sentera Oyj:n toimitusjohtaja Markku Toivanen Sentera LIMS -järjestelmän avaintoiminnallisuuksia. Yhteydenotot: Rita Uotila, Sentera Oyj, viestintäjohtaja, p. 050-5319 441 Paul Klein, Nab Labs Oy, johtaja, p. 050-595 8602 Nab Labs Oy:n laboratoriot Espoossa, Imatralla, Raumalla, Kaustisella, Kärsämäellä, Oulussa ja Rovaniemellä tarjoavat monipuolisia ja kattavia analyysi- ja mittauspalveluita. Laboratoriotoiminnalla on Nab Labsissa pitkät perinteet. Pitkän kokemuksen lisäksi laboratorioiden käytössä on monipuolinen, nykyaikainen ja tarkoituksenmukaisesti automatisoitu laitteisto. Laaja menetelmävalikoima ja osaava henkilöstö mahdollistavat vaativienkin toimeksiantojen suorittamisen. Analyysivalikoimaan kuuluu yli 200 epäorgaanista, orgaanista, mikrobiologista tai fysikaalista testausta. Henkilöstöä Nab Labsissa on hieman yli 100 ja liikevaihto noin 6,5 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.nablabs.fi. Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.sentera.fi

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit