SENTERA TOIMITTAA SOK:LLE INTEGRAATIORATKAISUN

Sentera Oyj ja SOK ovat tehneet sopimuksen kokonaisvaltaisen integraatioratkaisun toimittamisesta S-ryhmän liiketoimintaketjujen sisäisen ja ulkoisen integraation perustaksi. SOK:n hankkima ratkaisu sisältää IBM WebSphere Business Integrator -tuotteen, joka toimii kaupparyhmää yhdistävänä strategisena EAI (Enterprise Application Integration) -keskuksena. S-ryhmän liiketoimintayksiköt, jotka muodostavat yli 1300 toimipaikan verkoston, yhdistetään ratkaisun avulla nykyistä monipuolisemman tiedonvälityksen piiriin. Päivittäin yli 120 000 viestiä välittävä kokonaisuus otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2006 loppuun mennessä. Uusi ratkaisu liitetään SOK:n nykyiseen Sentera iSuite integraatioratkaisuun, jolla on toteutettu SOK:n ulkoiset yhteydet tavarantoimittajiin ja Bonus-kumppaneihin. Sentera iSuite hoitaa jatkossa myös sanomaliikenne- ja aineistovalvonnan tehtäviä. Kokonaisratkaisun avulla SOK kehittää edellytyksiä nykyistä ajantasaisempaan sanomapohjaiseen tiedonvälitykseen S-ryhmän eri liiketoiminta-alueilla. Näin voidaan varmistaa pitkän toimitusketjun viiveetön tiedonvälitys ja läpinäkyvyys. "SOK:n tavoitteena on tehostaa tietojärjestelmien avulla kaupan pitkän toimitusketjun hallintaa ja yhteyksiä toimittajiin sekä saada arvokasta tietoa johtamisen tueksi. Uskon, että toimitusketjun läpinäkyvyys ja tiedon hallittavuus parantavat kilpailukykyämme entisestään", perustelee SOK:n tietohallintojohtaja Raimo Mäenpää järjestelmähankintaa. "Sopimus SOK:n kanssa vahvistaa entisestään Senteran roolia koko kaupan arvoketjun strategisena toimittajana. Toimialaosaamisemme arvoketjun eri osa-alueissa helpottaa kokonaisuuden hallintaa. Hajautetun integraatio-osaamisen vahvuuksia tarvitaan vähittäistavarakaupan suurien sanomamäärien tehokkaaseen hallintaan", toteaa Sentera Oyj:n toimitusjohtaja Markku Toivanen yhteystyön taustoista. Sentera Oyj Lisätiedot: Markku Toivanen, Sentera Oyj, toimitusjohtaja, p. 0500-500 636 Raimo Mäenpää, SOK, tietohallintojohtaja, p. 0500-804 490

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit