Sentera uudistaa Etola-yhtiöiden tietojärjestelmät

Sentera Oyj toimittaa kumppaninsa Solasys Oy:n kanssa Etola-yhtiöt Oy:lle toiminnanohjaus- ja integraatioratkaisut kaikkiin Etolan yhtiöihin. Senteran toiminnanohjaus- ja integraatioratkaisut toimitetaan pariinkymmeneen yhtiöön vaiheittain seuraavien kahden vuoden aikana. Järjestelmällä on arviolta 450 käyttäjää. Uusi järjestelmä on strateginen investointi liiketoimintaprosessien tehostamiseksi ja yhtenäisten toimintamallien aikaan saamiseksi koko konsernissa. Uusi järjestelmä parantaa muun muassa teollisuusmyyntitarvikeryhmän varastonhallintaa ja inventointia sekä tehostaa sisäisiä liiketoimintaprosesseja. Sisäinen integraatio, johon liittyy muun muassa tuotenumeroiden yhdenmukaistaminen, virtaviivaistaa koko konsernin toimintaa. Integraatioratkaisun avulla parannetaan myös ulkoista integraatiota, sillä jatkossa toimittajat ja asiakkaat yhdistetään osaksi liiketoimintaketjua. Myös kansainvälisen liiketoiminnan lisääntyminen on kasvattanut konsernin tarpeita järjestelmäuudistukselle. Uusi teknologia mahdollistaa myös entistä nopeamman täsmäraporttien tuottamisen liiketoiminnan tueksi ja raporttien jakelun sähköisesti. ”Valitsimme Senteran yhteistyökumppaniksemme, koska halusimme kotimaisen toimittajan, jonka kanssa voimme joustavasti keskustella mahdollisista järjestelmään tehtävistä muutoksista vielä toimitusvaiheessakin”, toteaa Etola-yhtiöiden IT-vastaava Ritva Elo. ”Etolan kanssa solmittu sopimus on suurin tukkukaupan toimialalla tekemämme sopimus, mikä tarkoittaa pitkäaikaista sitoutumista ja yhteistyötä Etolan kanssa. Solasys on ollut Senteran liiketoimintakumppani usean vuoden ajan. Tänä aikana olemme kehittäneet tuotteisiimme tukkukaupalle tärkeitä ominaisuuksia ja pystyneet tarjoamaan projekteissa vahvaa toimialakohtaista asiantuntemusta”, sanoo Sentera Oyj:n toimitusjohtaja Markku Toivanen. ”Yhteistyö Senteran kanssa perustuu kumppanuuteen. Verkostoitunut toiminta on osoittautunut joustavaksi tavaksi toimittaa asiakkaille juuri heidän haluamiaan kokonaisratkaisuja palveluineen”, toteaa Solasysin johtaja Paul Sippel. SENTERA OYJ Lisätietoja: Markku Toivanen, Sentera Oyj, toimitusjohtaja, p. 0500 500 636 Ritva Elo, IT vastaava, Etola-yhtiöt Oy, p. 050 525 2821 Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. www.sentera.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit