Senteralta Marlille myynninsuunnittelujärjestelmä

Oy Marli Ab laajentaa Sentera PIMS -ratkaisuaan kattamaan myynninsuunnittelun toiminnallisuudet. Toteutettava ratkaisu pohjautuu Microsoft .NET –teknologiaan, ja se yhdistetään yhdeksi tuotemoduuliksi jo olemassa olevaan Sentera PIMS -jäljitettävyysratkaisukokonaisuuteen. Uusi myynninsuunnittelujärjestelmä yhdistää myyntipäälliköiden, johdon ja tuotannon tarvitsemat tiedot saumattomasti ja reaaliaikaisesti toisiinsa. Järjestelmän suunnitteluvaihe tehtiin alkuvuodesta 2005, ja itse toteutus alkaa huhtikuun alussa. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön syksyllä 2005. "Päädyimme Senteran tarjoamaan ratkaisuun hyvin menneiden yhteisten projektien, vahvan elintarviketoimialaosaamisen sekä teknisen osaamisen johdosta. Uskomme Senteran pystyvän tarjoamaan Marlille kokonaisvaltaista palvelua nyt ja jatkossa", sanoo Oy Marli Ab:n tietohallintopäällikkö Jari Metsäranta. "Sentera panostaa merkittävästi koko kaupan arvoketjun ratkaisutarjontaan, josta tämä toteutus on yksi esimerkki lukuisten jäljitettävyysprojektien lisäksi", kertoo Sentera Oyj:n kaupan arvoketjun toimialasta vastaava johtaja Mikko Korpela. SENTERA OYJ Lisätietoja: Jari Metsäranta, tietohallintopäällikkö, Oy Marli Ab, p. 02 332 61 Rita Uotila, viestintäjohtaja, Sentera Oyj, p. 050-5319 441 Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. www.sentera.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit