SENTERAN OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Sentera Oyj:n Tietonovo-bolagen Abp:n osakkeenomistajille suuntaamassa osakeannissa merkittiin Senteran osakkeita yhteensä 1 206 830 kappaletta. Osakepääoman korotus, 60 341,50 euroa, on merkitty kaupparekisteriin tänään 31.3.2005. Senteran osakepääoma on korotuksen jälkeen 663 765,50 euroa, ja osakkeiden lukumäärä on 13 275 310 kappaletta. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Helsingin Pörssin NM-listalla 1.4.2005 alkaen. Rolf Backlundin merkitsemistä uusista osakkeista 501.598 osaketta koskee luovutusrajoitus 3.3.2006 asti. Uudet osakkeet tuottavat samat osakasoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Rahoitustarkastus on 2.3.2005 myöntänyt yhtiölle luvan (Dnro 22/250/2005) poiketa velvollisuudesta julkaista listalleottoesite haettaessa suunnatussa annissa merkityt uudet osakkeet otettavaksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalla. Sentera hankki Tietonovo-bolagen Abp:n koko osakekannan Tietonovo- bolagen Abp:n osakkeenomistajilta maaliskuussa 2005 toteutetuissa osakekaupoissa, joihin edellä tarkoitettu suunnattu osakeanti liittyi. Senteran ja Tietonovo-bolagen Abp:n osakkeenomistajien väliset osakekaupat ja niihin liittyvä Senteran uusien osakkeiden merkintä on tiedotettu tarkemmin 3.3.2005 ja 22.3.2005 julkaistuilla pörssitiedotteilla. SENTERA OYJ Lisätietoja: Markku Toivanen Toimitusjohtaja Sentera Oyj puh. 020 754 0000 sähköposti: markku.toivanen@sentera.fi Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. www.sentera.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit