SENTERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2005: SENTERAN KANNATTAVA KASVU JATKUU

SENTERA OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2005 - Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 13,1 miljoonaa euroa, kasvua 13,2 % (11,6 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004) - Tammi-kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa, 13,2 % liikevaihdosta (0,5 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004, 4,4 %) - Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 7,0 miljoonaa euroa, kasvua 21,6 % (5,8 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004) - Huhti-kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 1,2 miljoonaa euroa, 17,8 % liikevaihdosta (0,3 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004, 4,5 %) - Kertaluonteisten erien vaikutus liikevoittoon toisella neljänneksellä oli 0,7 miljoonaa euroa - Maaliskuun alussa ostetun Tietonovo-yhtiöt Oyj:n luvut on sisällytetty konsernilukuihin 1.3.2005 lähtien - Sentera sopi Sentera iSuite –integraatiotuotteen toimittamisesta TeliaSonera Finlandin sanomanvälityspalveluiden ratkaisualustaksi - TeliaSonera Finland osti Senteran EDI-liiketoiminnan - Katsauskaudella yli 40 uutta järjestelmäkauppaa - Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle klo 14.00-15.00, Hotel Kämpissä, Paavo Nurmi -salissa ”Senteran kannattava kasvu on jatkunut vuoden 2005 aikana. Pitkäaikaisten ja kehittyvien asiakkuuksien hankkiminen ja rakentaminen on keskeinen tavoitteemme. Toiminnanohjaus- ja integraatiotuotteemme sekä langattomat ratkaisumme ovat käyneet mainiosti kaupaksi. Pitkäaikainen panostuksemme omaan tuotekehitykseen on osoittautunut oikeaksi päätökseksi, mistä osoituksena on lisenssitulojemme voimakas kasvaminen. Liiketoiminnan nopea yhdistäminen on osa onnistunutta yrityskauppaa. Maaliskuussa hankitun Tietonovo-yhtiöiden liiketoiminta on yhdistetty Senteraan. Samalla organisoiduimme toimialakohtaisesti heinäkuun alusta lähtien, mikä mahdollistaa parhaat kokonaisratkaisut asiakkaillemme,” toteaa Sentera Oyj:n toimitusjohtaja Markku Toivanen. Liikevaihto Sentera-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 13,1 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004), liikevaihto kasvoi 13,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 7,0 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Kasvu edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 21,6 %. Tietonovo-yhtiöiden luvut on lisätty laskelmiin 1.3.2005 alkaen. Liikevaihdon jakauma (ks. pdf-liite) Lisenssimyynnin kasvu johtuu uusista toimitussopimuksista ja yritysjärjestelyistä, joiden tuloksena yhtiö on laajentanut tuote- ja ratkaisutarjontaansa sekä vahvistanut asemaansa tuotepohjaisena it-palvelutalona. Kannattavuus Sentera-konsernin liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 1,7 miljoonaa euroa, 13,2 % liikevaihdosta (0,5 miljoonaa euroa, 4,4 % liikevaihdosta vertailukaudella 2004). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tulo- ja kulueriä, joiden yhteisvaikutus liikevoittoon vuoden toisella neljänneksellä oli 0,7 miljoonaa euroa. Sentera myi EDI-liiketoiminnan (iCare) kesäkuun alussa TeliaSonera Finlandille ja myyntivoitto kaupasta oli 0,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää vastaavasti muun muassa liiketoiminnan uudelleen organisointiin ja EDI-liiketoiminnan myymiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Tulos per osake oli 0,10 euroa (0,03 euroa vertailukaudella 2004). Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 2,3 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Investoinnit olivat yhteensä 4,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Rahavarojen muutos katsauskauden aikana oli yhteensä –3,0 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Konsernin rahoitusasema on säilynyt hyvänä katsauskauden aikana. Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 19,8 miljoonaa euroa (15,2 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Omavaraisuusaste oli katsauskaudella 69,6 % (67,8 % vertailukaudella 2004) ja Gearing oli katsauskaudella –39,2 % (-48,4 % vertailukaudella 2004). Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit konsernissa olivat katsauskauden päättyessä 5,9 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Katsauskauden aikana käytettiin 4,4 miljoonaa euroa Tietonovo-yhtiöt Oyj konsernin ostoon. Lisäksi Tietonovo-konsernin osakkeenomistajille tarjottiin merkittäviksi yhteensä 1 206 830 Senteran uutta osaketta, joka vastasi osakepääoman korotuksen jälkeen 9,1 % Senteran kaikista osakkeista. Senteraan syntyi kaupan seurauksena 3,8 miljoonan euron liikearvo. Muutokset konsernirakenteessa Sentera Finland Oy sulautui emoyhtiöön 31.5.2005. Tietonovo-yhtiöt Oyj tytäryhtiöineen on muodostanut alakonsernin Sentera-konsernissa 3.3.2005 lähtien. Liiketoiminta Sentera on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Katsauskauden aikana Sentera on tehnyt yli 40 uutta järjestelmäkauppaa, joista esimerkkinä ovat muun muassa seuraavat: Sentera toimittaa Oy Snellman Ab:lle Sentera PIMS –tuotannonohjausjärjestelmän. Järjestelmän avulla Snellman siirtyy osittain manuaalisesta toiminnasta sähköiseen rekisteröintiin, parantaa tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja optimoi raaka-ainehankintoja. Sentera toimittaa teknisen tukkukaupan Sentera Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmän ja Sentera iSuite -integraatioratkaisun Yleiselektroniikka Oyj:lle. Järjestelmällä tullaan hoitamaan Yleiselektroniikan Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan osto-, myynti-, varasto- ja logistiikkatoiminnot sekä taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Sentera toimittaa Lundialle Sentera Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmän, jonka avulla tehostetaan Lundian koko tilaus-toimitusketjun hallintaa ja lisätään prosessien läpinäkyvyyttä myymälöiden, pääkonttorin ja logistiikkakeskuksen välillä. Sentera on tehnyt sopimuksen Raisio Oyj:n kanssa viljan hankintajärjestelmän toimittamisesta. Raisio tulee käyttämään järjestelmää kaikissa kotimaan öljykasvien ja käyttöviljan hankintaan liittyvissä toiminnoissaan. Sentera toimittaa yhdessä kumppaninsa Solasysin kanssa Etola-yhtiöt Oy:lle toiminnanohjaus- ja integraatioratkaisut kaikkiin Etolan yhtiöihin. Senteran toiminnanohjaus- ja integraatioratkaisut toimitetaan pariinkymmeneen yhtiöön vaiheittain seuraavan kahden vuoden aikana. Oy Beweship Ab on solminut Senteran kanssa toimitussopimuksen, joka koskee Beweshipin myynnin, asiakashallinnan, maa-, meri- ja lentorahtiliikenteen sekä huolinnan, terminaalitoimintojen ja varastoinnin järjestelmien uudistamista. Sentera Logistics -järjestelmän toimitus koskee ensi vaiheessa Beweshipin Puolan ja Baltian maiden toimintoja. Sentera toimittaa OP-ryhmälle web-pohjaisen hankintajärjestelmän. ASP-ratkaisuna toimitettava hankintajärjestelmä on integroitu tavarantoimittajien ja kuljetusliikkeiden tietojärjestelmiin sekä sisäiseen ostolaskujen käsittelyjärjestelmään. Sentera tarjoaa järjestelmän hallinnan, valvonnan, sovelluskonfiguraation ja ylläpidon OP-ryhmän liiketoimintatarpeiden mukaan toteutettavana palveluna. Oy Marli Ab laajentaa Sentera PIMS -ratkaisuaan kattamaan myynninsuunnittelun toiminnallisuudet. Toteutettava ratkaisu pohjautuu Microsoftin .NET –teknologiaan, ja se yhdistetään yhdeksi tuotemoduuliksi jo olemassa olevaan Sentera PIMS -jäljitettävyysratkaisukokonaisuuteen. Tietonovo-kaupan myötä Senteran ratkaisutarjonta laajeni muun muassa kaupan arvoketjussa, joka sisältää nyt ratkaisut raaka-ainetuottajista vähittäiskauppoihin. Lisäksi konserni sai pitkäaikaisia asiakkuuksia ja merkittävän täydennyksen ratkaisusalkkuunsa huolinnan- ja kuljetuksen toimialalta. Tietonovo-kaupan myötä Senteraan tuli Microsoft Business Solutions osaamista. Kumppanien tarjonta täydentää Senteran omaa ratkaisusalkkua, jonka hallinnassa on tärkeää sekä asiakkailta saatu palaute että toimialakohtaisuus. Täydentävät tuotteet, palvelut ja teknologiat valitaan ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet ja toimialakohtaiset vaatimukset. Tuotekehitys Konsernin investoinnit tuotekehitykseen katsauskaudelle olivat 4,7 % liikevaihdosta (5,9 % katsauskaudella 2004). Tuotekehitysmenot on kokonaisuudessaan kirjattu kuluiksi. Tuotekehitysmenoihin sisältyy tuotekehityshenkilöstön palkkoja sekä muita tuotekehitykseen välittömästi liittyviä kustannuksia. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsauskaudella oli 253 henkilöä (267 henkilöä katsauskaudella 2004). Henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 276 henkilöä (258 henkilöä katsauskaudella 2004). Vakituisten työntekijöiden lisäksi konsernissa oli katsauskaudella 23 sopimustyöntekijää. Sentera-konserniin tuli 82 henkilöä Tietonovo-yhtiöt Oyj:stä. Osake ja osakepääoma Sentera Oyj:n Tietonovo-yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajille suuntaamassa osakeannissa merkittiin Senteran osakkeita yhteensä 1 206 830 kappaletta. Osakepääoman korotus, 60 341,50 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2005. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalla 1.4.2005 alkaen. Rolf Backlundin merkitsemistä uusista osakkeista 501 598 osaketta koskee luovutusrajoitus 3.3.2006 asti. 3.3.2005 tapahtuneen Tietonovo-yhtiöt Oyj -kauppaan liittyvän omistajamuutoksen lisäksi 1.6.2005 Oy Etra Ab ilmoitti omistusosuutensa Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittyneen osakekaupalla 1/10:n (10 %) ja olevan osakekaupan jälkeen 1 375 183 osaketta, joka vastaa 10,36 % koko Sentera Oyj:n osakekannasta ja äänimäärästä. Katsauskauden lopussa 30.6.2005 Senteran osakkeita oli yhteensä 13 275 996 kappaletta. Osakevaihto ja kurssikehitys Senteran osake noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla. Alin kaupankäyntikurssi katsauskauden aikana oli 1,70 euroa ja ylin 2,18 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin NM-listalla katsauskauden aikana 2 025 605 kappaletta, mikä vastaa yhteensä 15,3 % yhtiön osakkeista. Senteran osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 27,9 miljoonaa euroa. Optio-ohjelma Yhtiöllä on 18.6.2003 ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä optio-ohjelma 2003, jonka mukaan Sentera-konsernin henkilöstölle, konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä Sentera Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille annetaan optio-oikeuksia. Optio-ohjelmien perusteella voidaan antaa optio-oikeuksia yhteensä 623 520 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Sentera Oyj:n osakkeen. Senteran vuoden 2003 optio-ohjelma koostuu neljästä (4) optiosarjasta. Sarjojen A, B, C ja D optio-ohjelmat koostuvat yhteensä 623 520 optiosta, joista kullakin voi merkitä yhden (1) osakkeen eli yhteensä 623 520 osaketta. Optio-ohjelman ehdot kokonaisuudessaan on tiedotettu Senteran pörssitiedotteella 27.5.2003. Senteran vuoden 2003 A-optio-oikeudet tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle 1.6.2004 alkaen. A-optio-oikeuksia on yhteensä 155 880 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Senteran osakkeen. Yhteensä A-optio-oikeuksilla voi merkitä siten enintään 155 880 osaketta. Osakkeen merkintähinta A-optio-oikeuksilla on 1,50 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika A-optio-oikeuksilla alkaa 1.6.2004 ja päättyy 1.6.2008. Senteran vuoden 2003 B-optio-oikeudet tulivat kaupankäynnin kohteeksi 1.6.2005 alkaen. Osakkeen merkintähinta B-optio-oikeuksilla on 1,78 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika A-optio-oikeuksilla päättyy 1.6.2008. Optio-ohjelman I 2001-2005 merkintäaika päättyi 31.5.2005. Tiivistelmä yhtiökokouksen päätöksistä Senteran varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2005 tehtiin seuraavat päätökset: Yhtiökokous vahvisti Sentera Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2004. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2005 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 6.4.2005. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Timo Tiihonen, Kari Katajamäki, Ilkka Pärssinen, Vesa-Pekka Silaskivi ja Rolf Backlund. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Timo Tiihosen ja varapuheenjohtajakseen Vesa-Pekka Silaskiven. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1500 euroa ja hallituksen jäsenelle 1000 euroa. Hallituksen jäsenelle päätettiin lisäksi maksaa 200 euroa kokoukselta, johon jäsen on osallistunut. Hallituksen jäsenelle, joka on työsuhteessa Sentera-konserniin, ei makseta palkkioita. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituksen keskuudestaan valitseman työryhmän jäsenenä työskentelystä 1000 euroa päivältä. Sentera Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 3.3.2005 julkaistussa pörssitiedotteessa. Nimityksiä johdossa Juha Sihvonen (37) nimitettiin Sentera Oyj:n varatoimitusjohtajaksi (Chief Operating Officer, COO) 18.4.2005 alkaen. Aikaisemmin Sentera myynnistä ja markkinoinnista vastannut Sihvonen vastaa operatiivisesta liiketoiminnasta toimitusjohtaja Markku Toivasen keskittyessä yritysjärjestelyihin ja konsernitoimintoihin. Sihvonen jatkaa johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtajalle. Sihvonen on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta 2000. IFRS-raportointi Sentera siirtyi raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005 alkaen osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Ennen IFRS:n käyttöönottoa Sentera Oyj:n tilinpäätökset ovat perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS). Vuoden 2004 vertailutiedot, periaatteet ja selostukset muutoksiin aikaisemmasta käytännöstä on julkaistu pörssitiedotteessa 19.4.2005. Tiedotteessa todettiin, että IFRS-raportointiin siirtymisellä ei ollut merkittävää vaikutusta Senteran vuoden 2004 tulokseen ja taseeseen. Tulevaisuuden näkymät Sentera jatkaa liiketoimintaansa strategian mukaisesti panostaen strategisiin asiakkuuksiin, toimittaen kokonaisvaltaisia tuote-, toimiala- ja palvelukokonaisuuksia sekä pyrkien kannattavaan kasvuun orgaanisesti ja yritysostoin. Yhtiö arvioi, että toimialakohtaisten ratkaisujen kysyntä jatkuu vahvana. Uusien järjestelmäkauppojen ja parantuneen kilpailukyvyn johdosta yhtiö uskoo kannattavaan kasvuun myös loppuvuonna 2005. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sentera myi Tietonovo Palkkapalvelut Oy:n, joka siiryi Senteran omistukseen osana 3.3.2005 toteutettua Tietonovo-kauppaa. Tietonovo Palkkapalvelut Oy toimittaa palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluita. Tietonovo Palkkapalvelut Oy:n liikevaihto vuonna 2004 oli 0,7 miljoonaa euroa, joka oli 2,4 % koko Sentera-konsernin pro forma -liikevaihdosta vuonna 2004. Tietonovo Palkkapalvelut Oy:n henkilöstön määrä on yhdeksän. Kaupalla ei ole vaikutusta yhtiön tulokseen. Talousraportointi 2005 Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkistetaan tiistaina 25.10.2005. Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään Hotel Kämpissä, Paavo Nurmi -salissa 25.10.2005 klo 14.00. KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2005 (ks. Pdf-liite) KONSERNITASE 30.6.2005 (tilintarkastamaton) (ks. Pdf-liite) KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (ks. Pdf-liite) RAHOITUSLASKELMA (ks. Pdf-liite) KONSERNIN TUNNUSLUVUT(ks. Pdf-liite) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT(ks. Pdf-liite) TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSITTAIN (tilintarkastamaton) (ks. Pdf-liite) Helsingissä 9. elokuuta 2005 Sentera Oyj:n hallitus Timo Tiihonen, hallituksen puheenjohtaja Rolf Backlund Kari Katajamäki Ilkka Pärssinen Vesa-Pekka Silaskivi Markku Toivanen, toimitusjohtaja Lisätiedot: Markku Toivanen, toimitusjohtaja, puh. 0500-500 636 KUTSU ANALYYTIKOIDEN JA LEHDISTÖN TIEDOTUSTILAISUUTEEN 9.8.2005 klo 14.00-15.00, Hotel Kämpissä, Paavo Nurmi -salissa Sentera Oyj järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle osavuosikatsaukseen liittyen. Toimitusjohtaja Markku Toivanen kertoo Senteran vuoden 2005 ensimmäisen ja toisen neljänneksen tapahtumista. Tilaisuudessa esitelty materiaali löytyy myös Senteran kotisivuilta Sijoittaja-osiosta. Tervetuloa Lisätietoja viestintäjohtaja Rita Uotilalta numerosta 050-531 9441. Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteesta www.sentera.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit