SENTERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2005

- Liikevaihto 6,1 miljoonaa euroa, kasvua 4,9 % (5,8 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004) - Liikevoitto (EBIT) 0,5 miljoonaa euroa, 7,9 % (0,2 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004, 3,8 %) - Katsauskauden aikana yli 20 uutta järjestelmäkauppaa - Sentera osti Tietonovo-yhtiöt Oyj:n 3.3.2005, luvut on sisällytetty konsernilukuihin 1.3.2005 lähtien - Sentera on siirtynyt seuraamaan konsernin kannattavuutta IFRS:n mukaisesti EBIT:llä aiemman EBITA:n sijasta - Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle Hotel Kämpissä, klo 14.00 ”Katsauskauden aikana jatkunut kysynnän lisääntyminen on näkynyt uusien toimitussopimusten määrän kasvuna ja lisääntyneinä rekrytointeina. Olemme tehneet yli 20 uutta järjestelmäkauppaa katsauskauden aikana. Kaikkiaan ensimmäisellä neljänneksellä tehtyjen järjestelmäsopimusten yhteisarvo on suurempi kuin koko ensimmäisen puolen vuoden aikana vuonna 2004. Tietonovo-kaupan myötä Senteran ratkaisutarjonta laajeni ja toimituskyky parani entisestään. Lisäksi konserniin saatiin uusia pitkäaikaisia asiakkuuksia. Tavoitteenamme on kasvaa sekä yritysostoin että orgaanisesti jatkossakin”, toteaa Sentera Oyj:n toimitusjohtaja Markku Toivanen. Liikevaihto Sentera-konsernin liikevaihto vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä oli 6,1 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Liikevaihto kasvoi 4,9 % katsauskauteen 2004 verrattuna. Tietonovo-yhtiöiden, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli noin 7 miljoonaa euroa, luvut on lisätty laskelmiin 1.3.2005 lähtien. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa joulukuussa 2004 tehty Microext Oy:n liiketoiminnan myyminen, jonka vaikutus konsernin liikevaihtoon vuositasolla oli noin 2 miljoonaa euroa vuonna 2004. Kannattavuus Sentera-konsernin liikevoitto (EBIT) vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,5 miljoonaa euroa, 7,9 % (0,2 miljoonaa euroa, 3,8 % vertailukaudella 2004). Sentera on siirtynyt raportoimaan kannattavuutta EBIT:llä aiemman EBITA:n sijasta, mikä johtuu siirtymisestä FAS-raportoinnista IFRS-raportointiin. Tulos per osake oli 0,02 euroa (0,02 euroa vertailukaudella 2004). Poistot aineettomista oikeuksista pienenivät vertailukauteen 2004 verrattuna 0,05 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 hankituista Sysforte-yhtiöiden hankintahinnasta 0,25 miljoonaa euroa kohdistettiin asiakassopimuksille. Tämä määrä poistettiin kokonaan vuonna 2004 kyseisten projektien tulouduttua. Ensimmäisen neljänneksen osuus Sysforte-yhtiöiden hankintaan liittyvistä poistoista vertailukautena 2004 oli 0,06 miljoonaa euroa. Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan rahavirta vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,7 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Investoinnit olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Rahavarojen muutos ensimmäisen neljänneksen aikana oli yhteensä -2,9 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Konsernin rahoitusasema on säilynyt hyvänä katsauskauden aikana. Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 20,0 miljoonaa euroa (14,7 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Omavaraisuusaste oli 65,0 % (68,7 % vertailukaudella 2004) ja Gearing oli -41,8 % (-37,4 % vertailukaudella 2004). Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit konsernissa olivat katsauskauden päättyessä 5,9 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Katsauskauden aikana käytettiin 4,4 miljoonaa euroa Tietonovo-yhtiöt Oyj konsernin ostoon. Lisäksi Tietonovo-konsernin osakkeenomistajille tarjottiin merkittäviksi yhteensä 1 206 830 Senteran uutta osaketta, joka vastasi osakepääoman korotuksen jälkeen 9,1 % Senteran kaikista osakkeista. Senteraan syntyi kaupan seurauksena 3,8 miljoonan euron liikearvo. Muutokset konsernirakenteessa Tietonovo-yhtiöt Oyj tytäryhtiöineen on muodostanut alakonsernin Sentera-konsernissa 3.3.2005 lukien. Järjestelyt Sentera Finland Oy:n sulauttamiseksi emoyhtiöön on aloitettu vuoden 2004 lopulla. Liiketoiminta Sentera on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Katsauskauden aikana Sentera on tehnyt yli 20 uutta järjestelmäkauppaa. Tietonovo-kaupan myötä Senteran ratkaisutarjonta laajeni muun muassa kaupan arvoketjussa, joka sisältää nyt ratkaisut raaka-ainetuottajista vähittäistavarakauppoihin. Lisäksi konserni sai pitkäaikaisia asiakkuuksia ja merkittävän täydennyksen ratkaisusalkkuunsa huolinnan- ja kuljetuksen toimialalta. Tietonovo-kaupan myötä Senteraan tuli Microsoft Business Solutions osaamista. Kumppanien tarjonta täydentää Senteran omaa ratkaisusalkkua, jonka hallinnassa on tärkeää sekä asiakkailta saatu palaute että päätökset fokusoitua toimialakohtaisesti. Täydentävät tuotteet, palvelut ja teknologiat valitaan ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet ja toimialakohtaiset vaatimukset. Sentera toimittaa yhdessä kumppaninsa Solasysin kanssa Etola-yhtiöt Oy:lle toiminnanohjaus- ja integraatioratkaisut kaikkiin Etolan yhtiöihin. Senteran toiminnanohjaus- ja integraatioratkaisut toimitetaan pariinkymmeneen yhtiöön vaiheittain seuraavan kahden vuoden aikana. Järjestelmällä on arviolta 450 käyttäjää. Sentera toimittaa OP-ryhmälle helppokäyttöisen ja nopean web- pohjaisen hankintajärjestelmän. ASP-ratkaisuna toimitettava hankintajärjestelmä on integroitu tavarantoimittajien ja kuljetusliikkeiden tietojärjestelmiin sekä sisäiseen ostolaskujen käsittelyjärjestelmään. Sentera tarjoaa järjestelmän hallinnan, valvonnan, sovelluskonfiguraation ja ylläpidon OP-ryhmän liiketoimintatarpeiden mukaan toteutettavana palveluna. Oy Marli Ab laajentaa Sentera PIMS -ratkaisuaan kattamaan myynninsuunnittelun toiminnallisuudet. Toteutettava ratkaisu pohjautuu Microsoftin .NET –teknologiaan, ja se yhdistetään yhdeksi tuotemoduuliksi jo olemassa olevaan Sentera PIMS -jäljitettävyysratkaisukokonaisuuteen. Tuotekehitys Konsernin investoinnit tuotekehitykseen tilikaudella 2004 olivat 5,1 % liikevaihdosta (5,3 % katsauskaudella 2004). Tuotekehitysmenot on kokonaisuudessaan kirjattu kuluksi, koska tuotekehitys on ollut luonteeltaan tuotesalkkua ylläpitävää kehitystoimintaa. Tuotekehitysmenoihin sisältyy tuotekehityshenkilöstön palkkoja sekä muita tuotekehitykseen välittömästi liittyviä kustannuksia. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsauskaudella oli 224 henkilöä (271 henkilöä katsauskaudella 2004). Henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 283 henkilöä (265 henkilöä katsauskaudella 2004). Vakituisten työntekijöiden lisäksi konsernissa oli katsauskaudella 19 sopimustyöntekijää. Tietonovo-yhtiöt Oyj:stä Sentera-konserniin tuli 82 henkilöä. Osake ja osakepääoma Sentera Oyj:n Tietonovo-yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajille suuntaamassa osakeannissa merkittiin Senteran osakkeita yhteensä 1 206 830 kappaletta. Osakepääoman korotus, 60 341,50 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2005. Senteran osakepääoma on korotuksen jälkeen 663 765,50 euroa, ja osakkeiden lukumäärä on 13 275 310 kappaletta. Uudet osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Helsingin Pörssin NM-listalla 1.4.2005 alkaen. Rolf Backlundin merkitsemistä uusista osakkeista 501 598 osaketta koskee luovutusrajoitus 3.3.2006 asti. Osakevaihto ja kurssikehitys Senteran osake noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla. Alin kaupankäyntikurssi katsauskauden aikana oli 1,70 euroa ja ylin 1,95 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin NM-listalla katsauskauden aikana 293 500 kappaletta, mikä vastaa yhteensä 2,2 % yhtiön osakkeista. Senteran osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 24,6 miljoonaa euroa. Optio-ohjelma Yhtiöllä on 15.5.2000 ylimääräisen yhtiökokouksen ja 22.1.2001 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät optio-ohjelma I ja optio- ohjelma II sekä 18.6.2003 ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä optio-ohjelma 2003, joiden mukaan Sentera-konsernin henkilöstölle, konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä Sentera Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille annetaan optio-oikeuksia. Optio-ohjelmien perusteella voidaan antaa optio-oikeuksia yhteensä 623 520 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Sentera Oyj:n osakkeen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.6.2003 Optio-ohjelma I 2001- 2005 mukaisia optioita mitätöitiin 60 800 kappaletta ja Optio- ohjelma II 2001-2005 mitätöitiin kokonaisuudessaan. Yhtiökokouksessa 30.3.2004 mitätöitiin Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita lisää 154 400 kappaletta. Näiden mitätöintien jälkeen Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita on edelleen voimassa yhteensä 36 800 kappaletta, jakautuen A-, B-, C- ja D- sarjoihin. Kunkin sarjan mukaisia optioita on 9 200 kappaletta. Optio-ohjelman I 2001-2005 perusteella myönnettyjen optio- oikeuksien osakkeiden merkintäaika päättyy 31.5.2005. Osakkeiden merkintähinta on A- ja B-sarjan optioilla 5,00 euroa ja C- ja D- sarjan optioilla 2,77 euroa. Senteran vuoden 2003 optio-ohjelma koostuu neljästä (4) optiosarjasta. Sarjojen A, B, C ja D optio-ohjelmat koostuvat yhteensä 623 520 optiosta, joista kullakin voi merkitä yhden (1) osakkeen eli yhteensä 623 520 osaketta. Optio-ohjelman ehdot kokonaisuudessaan on tiedotettu Senteran pörssitiedotteella 27.5.2003. Senteran vuoden 2003 A-optio-oikeudet tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle 1.6.2004 alkaen. A-optio-oikeuksia on yhteensä 155 880 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Senteran osakkeen. Yhteensä A-optio-oikeuksilla voi merkitä siten enintään 155 880 osaketta. Osakkeen merkintähinta A-optio-oikeuksilla on 1,50 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika A-optio-oikeuksilla alkaa 1.6.2004 ja päättyy 1.6.2008. Senteran vuoden 2003 B-optio-oikeudet tulevat kaupankäynnin kohteeksi 1.6.2005 alkaen. Osakkeen merkintähinta B-optio-oikeuksilla on 1,78 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika A-optio-oikeuksilla päättyy 1.6.2008. Tiivistelmä yhtiökokouksen päätöksistä Senteran varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2005 tehtiin seuraavat päätökset: Yhtiökokous vahvisti Sentera Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2004. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2005 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 6.4.2005. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Timo Tiihonen, Kari Katajamäki, Ilkka Pärssinen, Vesa-Pekka Silaskivi ja Rolf Backlund. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Timo Tiihosen ja varapuheenjohtajakseen Vesa-Pekka Silaskiven. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1500 euroa ja hallituksen jäsenelle 1000 euroa. Hallituksen jäsenelle päätettiin lisäksi maksaa 200 euroa kokoukselta, johon jäsen on osallistunut. Hallituksen jäsenelle, joka on työsuhteessa Sentera-konserniin, ei makseta palkkioita. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituksen keskuudestaan valitseman työryhmän jäsenenä työskentelystä 1000 euroa päivältä. Sentera Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 3.3.2005 julkaistussa pörssitiedotteessa. IFRS-raportointi Sentera siirtyi raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005 alkaen osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Ennen IFRS:n käyttöönottoa Sentera Oyj:n tilinpäätökset ovat perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS). Vuoden 2004 vertailutiedot, periaatteet ja selostukset muutoksiin aikaisemmasta käytännöstä on julkaistu pörssitiedotteessa 19.4.2005. Tulevaisuuden näkymät Sentera jatkaa liiketoimintaansa strategian mukaisesti panostaen strategisiin asiakkuuksiin, toimittaen kokonaisvaltaisia tuote-, toimiala- ja palvelukokonaisuuksia sekä pyrkien kannattavaan kasvuun orgaanisesti ja yritysostoin. Yhtiö uskoo, että vuoden 2004 lopulla alkanut markkinoiden elpyminen jatkuu vuoden 2005 aikana. Tämän ohella uusien järjestelmäkauppojen myötä rekrytointitarve on jatkunut vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Parantuneen kilpailukyvyn johdosta yhtiö uskoo kannattavuuden edelleen parantuvan vuoden 2005 aikana. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Oy Beweship Ab ja Sentera solmivat toimitussopimuksen, joka koskee Beweshipin myynnin, asiakashallinnan, maa-, meri- ja lentorahtiliikenteen sekä huolinnan, terminaalitoimintojen ja varastoinnin järjestelmien uudistamista. Sentera Logistics -järjestelmän toimitus koskee ensi vaiheessa Beweshipin Puolan ja Baltian maiden toimintoja. Juha Sihvonen (37) nimitettiin Sentera Oyj:n varatoimitusjohtajaksi (Chief Operating Officer, COO) 18.4.2005 lähtien. Aikaisemmin Sentera myynnistä ja markkinoinnista vastannut Sihvonen vastaa operatiivisesta liiketoiminnasta toimitusjohtaja Markku Toivasen keskittyessä yritysjärjestelyihin ja konsernitoimintoihin. Sihvonen jatkaa johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtajalle. Sihvonen on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta 2000. 3.3.2005 tapahtuneen Tietonovo-yhtiöt Oyj -kauppaan liittyvän omistajamuutoksen lisäksi ilmoitti Oy Etra Ab 11.4.2005 ostaneensa 1 062 025 kappaletta Senteran osakkeita, joka vastasi 8,0 % Senteran osakekannasta ja äänimäärästä. Talousraportointi 2005 Vuoden 2005 tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkistetaan tiistaina 9.8.2005. Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään Hotel Kämpissä 9.8.2005 klo 14.00. Helsingissä 26. huhtikuuta 2005 Sentera Oyj:n hallitus Timo Tiihonen, hallituksen puheenjohtaja Rolf Backlund Kari Katajamäki Ilkka Pärssinen Vesa-Pekka Silaskivi Markku Toivanen, toimitusjohtaja Lisätiedot: Markku Toivanen, toimitusjohtaja, puh. 020 754 0000 KUTSU ANALYYTIKOIDEN JA LEHDISTÖN TIEDOTUSTILAISUUTEEN 26.4.2005 klo 14.00-15.00, Hotel Kämp, Paavo Nurmi -sali Sentera Oyj järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle osavuosikatsaukseen liittyen. Ohjelma: - Senteran vuoden 2005 ensimmäinen neljännes, toimitusjohtaja Markku Toivanen kertoo neljänneksen avainluvuista – Senteran liiketoimintakatsaus, varatoimitusjohtaja Juha Sihvonen kertoo Senteran liiketoiminnasta ja arvoketjuajattelusta Tervetuloa Lisätietoja viestintäjohtaja Rita Uotilalta numerosta 050 531 9441 ja viestintäassistentti Anna-Mari Wycherleyltä numerosta 050 405 3168. Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteesta www.sentera.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit