SUOMEN ENSIMMÄINEN TUNNUSTUS TIETEELLISEN SEKSOLOGIAN HYVÄKSI - Bayer Seksuaaliterveys -apuraha korostaa seksuaalisen hyvinvoinnin merkitystä osana elämänlaatua

Vuoden 2005 lopulla jaetaan Suomen ensimmäinen seksuaaliterveyden edistämiseen kohdennettu tunnustus; Bayer Seksuaaliterveys -apuraha. 10 000 euron suuruinen apuraha myönnetään taholle, jolla on merkittävä ammatillinen pyrkimys edistää seksuaaliterveyttä Suomessa. Apurahaa hallinnoi Sexpo säätiö.

- Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen elämän eri vaiheissa. Tietoa ja ammatillista osaamista tarvitaan mm. seksuaalikasvatuksessa, neuvoloissa, sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa, parisuhteen vaikeuksissa ja ikääntymisen mukanaan tuomissa vaivoissa. Tämä apuraha paitsi tukee erilaisia seksuaaliterveyden kehittämishankkeita se myös innostaa jatkamaan arjen työtä seksuaaliterveyden alalla, toteaa Maija Ritamo, Stakesin projektipäällikkö. - Bayer haluaa tuotteillaan ja toimillaan parantaa elämänlaatua. Seksuaalinen hyvinvointi on merkittävä osa terveyttä, ja koemme tärkeäksi edesauttaa tieteellisen seksologian tavoitteita, kertoo Anssi Pulkkinen, Bayer Oy Pharman potenssilääke Levitran markkinointipäällikkö Bayerin apurahan taustoista. Bayer Seksuaaliterveys -apuraha voidaan myöntää ammattihenkilölle, opiskelijalle, ryhmälle, yhteisölle tai muulle toimijalle, jolla on merkittävä ammatillinen pyrkimys edistää seksuaaliterveyttä Suomessa. Apuraha voidaan myöntää tieteelliseen tutkimukseen tai muuhun toimintaan, jonka alueena on seksuaalineuvonta, seksuaaliterapia, pariterapia, seksuaalilääketiede, seksuaalikasvatus tai -valistus. Erityisin perustein apuraha voidaan myöntää myös jo osittain toteutettuun hankkeeseen, etenkin sen jatkorahoitukseen. Apurahalla rahoitettavan toiminnan tulee pyrkiä seksuaaliterveyden ja elämän laadun parantamiseen yksilön, yhteisön tai koko suomalaisen yhteiskunnan tasolla. Apuraha julistetaan avoimesti haettavaksi Sexpon Hoidon tarpeessa ? -tilaisuudessa 14. kesäkuuta. Hakemukset on jätettävä Sexpo säätiöön 14.10.2005 mennessä. Apurahan saaja julkistetaan vuoden viimeisessä Hoidon tarpeessa ? –tilaisuudessa 8. joulukuuta. Bayerin ja Sexpon edustajista sekä riippumattomista asiantuntijoista muodostettu seksuaaliterveystoimikunta arvioi hakemukset ja päättää Bayer Seksuaaliterveys -apurahan saajan. Lisätietoja: Sexpo säätiö, toiminnanjohtaja Jukka Virtanen, (09) 6866 4541, 050 552 7277

Liitteet & linkit