Sinebrychoff 185 vuotta - HUOMISEN KILPAILUSSA AVAINSANA ON MUUTOKSENHALLINTA

Joukkoviestimille 13.10.2004 Julkaisuvapaa klo13.30 Oy Sinebrychoff Ab Viestintä/SAU/tnt Sinebrychoff 185 vuotta HUOMISEN KILPAILUSSA AVAINSANA ON MUUTOKSENHALLINTA Sinebrychoff vastaa juoma-alan huikeaan muutosvauhtiin investoimalla runsaat 30 miljoonaa euroa automatisoituun korkeavarastoon ja toiseen tölkkilinjaan. Vuosipäivän lahjoitukset osoitetaan Aseman Lapset ry: n Walkers-toiminnalle ja Sinebrychoffin taidemuseolle. "Sinebrychoffin 185-vuotisen historian aikana alalla ei koskaan ole tapahtunut näin suuria muutoksia näin lyhyessä ajassa. Yhtiömme on niistä sekä sateisesta kesästä huolimatta menestynyt hyvin. Tulevaisuudessa alan toimijoilta vaaditaan yhä enemmän sopeutumiskykyä ja ennen kaikkea muutoksen hallintaa," kiteyttää toimitusjohtaja Johan Furuhjelm. Alkoholin rajakauppa epäterve ilmiö Alkoholijuomien veronalennus maaliskuussa synnytti kaupoissa edelleen jatkuvan kovan hintakilpailun. Toukokuun ensimmäisenä päivänä Viro liittyi Euroopan unionin jäseneksi. Samana päivänä alkoholipitoisten juomien yksityistuonti Virosta lähti ripeään nousuun. "Viime vuoteen verrattuna vahvan alkoholin tuonti on kolminkertaistunut ja oluen kaksinkertaistunut. Ilman kaupan rankkaa hintakilpailua oluiden tuonti olisi todennäköisesti kasvanut vielä enemmän", Furuhjelm toteaa. "Alkoholin epäterve rajakauppa Saksasta ja Virosta Pohjoismaihin sekä myös Pohjoismaiden kesken pitäisi saada hallintaan. Tässä ei toteudu EU:n tavoite tasapuolisuudesta ja harmoniasta jäsenmaiden välillä". Tölkkiveron poistuminen haastaa juomateollisuuden investoimaan Hallituksen esityksen mukaisesti tölkkivero mitä todennäköisimmin laskee 1.1.2005 nykyisestä 16 sentistä litralta 8,5 senttiin, ja vero poistuu kokonaan vuoden 2008 alussa. "Juomateollisuus joutuu kovaan puristukseen, kun joudumme samalla sekä investoimaan että poistamaan osan kiertopullojen laitteista, kennolevyistä ja koneista suunniteltua nopeammin. Muutosten jälkeen kertapakkausten määrä varmasti kasvaa, mutta uskon, että uudelleen täytettävät, kierrätettävät lasi- ja muovipullot pitävät edelleen pintansa. Oikea ja järkevä tasapaino löytynee rakentavassa yhteistyössä asiakkaiden ja kuluttajien kanssa", Furuhjelm sanoo. Keravalle automatisoitu korkeavarasto Syksyllä 2006, samaan aikaan Lahti-Kerava-oikoradan kanssa, valmistuu Sinebrychoffin Keravan tontin etelälaitaan automatisoitu korkeavarasto. Investoinnin budjetti on yli 30 miljoonaa euroa. Varastorakennuksen pituus on 126 metriä ja leveys 60 metriä. Kolmasosa 30 metrin rakennuskorkeudesta sijoitetaan maan alle. "Kun tuotteiden määrä kasvaa, varastointi automaattisessa korkeavarastossa on perinteistä trukkivarastointia tehokkaampaa. Automaatioasteen nousu saa aikaan kustannussäästöjä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme vielä entistäkin paremmin" logistiikkajohtaja Pasi Lehtinen toteaa. Trukinkuljettajia tarvitaan Sinebrychoffilla myös automatisoidun korkeavaraston valmistuttua, sillä Keravalle jää edelleen käyttöön manuaalivarasto, jossa työt hoidetaan ihmisten ja trukkien avulla. "Juomabisneksessä tuotteet ovat painavia ja raskaasti verotettuja. Kuljetusmatkat ovat pitkiä ja jakeluverkoston täytyy kattaa koko maa. Varastot kannattaa siis pitää mahdollisimman pieninä. Logistisilla ratkaisuilla voidaan tehokkaasti joko säästää tai tuhlata yhtiön rahoja", Lehtinen kiteyttää. Tölkkilinja Bromman panimolta "Kun Carlsberg Sverigen Bromman panimolta maaliskuussa tänä vuonna vapautui tölkkilinja, tehtiin ripeästi päätös siirtää se Keravalle.Täydellinen KHS-tölkkilinja, johon kuuluu robottilavausasema monipakkausten käsittelyä varten, on uuden veroinen. Tölkkilinjan asennuksen yhteydessä uusitaan yksi Sinebrychoffin monipakkauskoneista. Myös tölkkien vastaanottohallia laajennetaan täyttämään kahden tölkkilinjan tarpeet. Uusi muuntamo on rakennettu pääportin viereen. Se palvelee sekä uutta tölkkilinjaa että valmistuvaa korkeavarastoa. Investoinnit maksavat yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Tölkkilinja otetaan käyttöön asteittain joulukuusta 2004 maaliskuulle 2005. "Uusi tölkkilinja kasvattaa tölkintäyttökapasiteettiamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tölkit luovat teolliselle juomanvalmistukselle uusia mahdollisuuksia, joita tulemme hyödyntämään", tekninen johtaja Kimmo Jääskeläinentoteaa. Vuosipäivän lahjoitukset Walkers-toiminnalle ja Sinebrychoffin taidemuseolle Sinebrychoff tukee Aseman Lapset ry:n Walkers-toimintaa vuosina 2005- 2007. Määräraha 80 000 euroa vuodessa kohdistetaan koulutushankkeeseen, joka on tarkoitettu vapaaehtoistyöntekijöille ja Walkers-toiminnasta vastaaville. Sinebrychoffin taidemuseo on Sinebrychoffin vuosittaisen tuen piirissä. Tämän vuoden 50 000 euron lahjoituksen kohteena on museon julkaisutoiminta. Lahjoituksista erilliset tiedotteet. ___________________________________________________________________ Lisätiedot Toimitusjohtaja Johan Furuhjelm, 040 5010 955 / 13.10. klo 15-21 Tekninen johtaja Kimmo Jääskeläinen, 0400 601 691 / 13.10. klo 15-18 ja 14.10. klo 9-16 Logistiikkajohtaja Pasi Lehtinen, 0400 400 404 / 13.10. klo 15-18 ja 040 764 0909 / 14.10. klo 9-16 Vaihde: 09 294 991 Tekstit ja kuvat:www.koff.fi (linkki etusivulta) ___________________________________________________________________ Oy Sinebrychoff Ab on vuonna 1819 perustettu Pohjoismaiden vanhin panimo ja juomateollisuusyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Keravalla ja Porissa. Päätuotemerkit ovat KOFF, Karhu, Carlsberg, Golden Cap, Kurko, Battery ja Hyvää Päivää. Lisäksi Sinebrychoff valmistaa, myy ja jakelee Coca-Cola-tuotteet Suomessa. Yhtiö kuuluu kansainväliseen Carlsberg Breweries A/S -konserniin. *********************************************************************************************** Oy Sinebrychoff Ab / Aseman Lapset ry Sinebrychoff tukee Walkers-toiminnan kehittämistä Aseman Lapset ry on aloittamassa kolmivuotisen (2005-2007) koulutushankkeen. Projektin tavoitteena on Walkers-toiminnan laadun ja yhdenmukaisuuden varmistaminen tarjoamalla työntekijöille mahdollisuus pätevöitymiseen 3-tasoisessa koulutuksessa. Koulutus on suunnattu sekä Walkers-toiminnasta vastaaville että vapaaehtoistyöntekijöille. Sinebrychoff osoittaa kolmivuotiselle hankkeelle vuosittain 80 000 euroa projektin kustannusten kattamiseksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on 240 000 euroa. Walkers-toimintaa jo 10 vuotta Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitetty vapaaehtoistoimintaan perustuva nuorisotyön muoto, joka on 10 vuodessa vakiinnuttanut asemansa Suomessa. Walkers-kahviloita on jo yli 20 paikkakunnalla, Hangosta Kuusamoon. Walkers-toiminta haluaa tarjota nuorille vapaaehtoisten aikuisten turvallista läsnäoloa. Aikuinen hyväksyy nuoren, mutta asettaa myös turvalliset rajat eikä salli häiritsevää, kiusaavaa tai väkivaltaista käyttäytymistä. Walkers-toiminta on myös ongelmien varhaista tunnistamista ja hoitoa, tavoitteena alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisy. Koulutuksesta motivaatiota vapaaehtoistyöntekijöille Koulutus on suunnattu sekä vapaaehtoistyöntekijöille että Walkers- toiminnasta vastaaville työntekijöille. Tavoitteena on nykyisten vapaaehtoistyöntekijöiden motivointi ja sitouttaminen sekä uusien henkilöiden hankkiminen mukaan toimintaan. Koulutus toteutetaan palkattavan kokopäiväisen työntekijän ja avustavien kouluttajien voimin, yhteistyössä Walkers-taustayhteisöjen kanssa. Taustayhteisöinä on tällä hetkellä kahdeksan kuntaa tai kaupunkia, seitsemän seurakuntaa ja yhdeksän yhdistystä. Taustayhteisöt muodostavat laajan verkoston erilaisten sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 240 000 euroa. Aseman Lapset ry on tällä toiminnallaan mukana sosiaali- ja terveysministeriön alkoholihaittoja vähentävässä ohjelmassa toteuttaen Järjestöjen päihdeohjelmaa vuosina 2004-2006. (www.health.fi>Toiminta>Ehkäisevä päihdetyö>Järjestöjen päihdeohjelma) "Sinebrychoff haluaa olla mukana aktiivisessa toiminnassa, jonka tavoitteena on alaikäisten alkoholin ja päihteiden käytön ehkäisy ja samalla aikuisten ja nuorten vuorovaikutuksellinen kohtaaminen", toimitusjohtaja Johan Furuhjelm toteaa. "Vapaaehtoistoiminnan nivominen julkisen sektorin tueksi tarvitsee kuitenkin erityisen organisoinnin ja siihen resurssit, joita saamme nyt tämän tuen avulla", Aseman Lapset ry:n toiminnanjohtaja Hannu Penttinenpainottaa. "Voimme itse kukin olla rakentamassa nuorillemme, tulevaisuuden toimijoille, turvallisempaa maailmaa juuri yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun kautta. Siihen tarvitaan vain asennetta ja halua toimia." ___________________________________________________________________ Lisätiedot Oy Sinebrychoff Ab Aseman Lapset ry Johan Furuhjelm Hannu Penttinen toimitusjohtaja toiminnanjohtaja puh. 09 294 991, 040 5010 955 puh. 040 5477881 www.koff.fi www.asemanlapset.fi *********************************************************************************************** Oy Sinebrychoff Ab Viestintä/SAU/tnt SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEOLLE TUKEA JULKAISUIHIN Sinebrychoff haluaa 185. vuosipäivänään kunnioittaa Paul ja Fanny Sinebrychoffin testamentin sisintä sanomaa lahjoittamalla Sinebrychoffin taidemuseolle 50 000 euroa käytettäväksi museon julkaisutoimintaan. "Sinebrychoffin taidemuseo on yhtiömme vuosittaisen tuen piirissä. Kohteeksi valitsemme museon perustajiin tai heidän tavoitteisiinsa liittyneen aiheen. Viime vuonna tuimme Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseon toimintaa ja sen tunnetuksi tekemistä", toimitusjohtaja Johan Furuhjelm sanoo. Tänä vuonna osan tuesta saa Sinebrychoffin taidemuseon julkaisu, joka esittelee museon restaurointia ja rekonstruktiota sekä Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseon esineiden konservointia. Upeasti kuvitetusta,122-sivuisesta teoksesta julkaistaan 800 kappaleen painos syksyllä 2005. Kirja on myynnissä museossa. Loput määrärahasta kohdistetaan suunnitteilla oleviin teoksiin: julkaisusarjaan, joka esittelee museon maalauskokoelmia sekä rakennushistorialliseen selvitykseen Sinebrychoffin talosta ja Sinebrychoffin puistosta. Paul ja Fanny Sinebrychoff lahjoittivat keräämänsä arvokkaan taidekokoelman Suomen valtiolle vuonna 1921. Kokoelma on edelleen suurin yksittäinen Suomen valtion saama taidelahjoitus. Lahjoittajien tavoitteena oli omalta osaltaan edistää tavallisen ihmisen mahdollisuutta tutustua taiteeseen ja kokea sen 'jalostava vaikutus'. "Lujasti vakuutettuna ei ainoastaan siitä jalostavasta vaikutuksesta, joka museoissa nähtävissä olevilla todellisilla taideteoksilla on yleisöön, vaan myöskin niistä opetuksista ja herätteistä, joita ne saattavat antaa taiteenharjoittajille." Paul ja Fanny Sinebrychoffin testamentti 21.1.1921 Sinebrychoffin taidemuseo toimii perheen entisessä kotitalossa Helsingin Bulevardilla. Museon yläkertaan on perustettu perheen kotimuseo, joka on entisöity 1910-luvun asuunsa. Se avasi ovensa yleisölle helmikuussa 2003. __________________________________________________________________ Lisätiedot Ulla Huhtamäki, museonjohtaja, Sinebrychoffin taidemuseo, puh. 040 590 8818 Johan Furuhjelm,toimitusjohtaja, Oy Sinebrychoff Ab, puh. 09 294 991 __________________________________________________________________ www.fng.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/13/20041013BIT00080/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Lähes 200-vuotias Sinebrychoff on Suomen johtava oluiden, siidereiden sekä virvoitus- ja energiajuomien valmistaja, joka tarjoaa myös kattavan valikoiman kansainvälisiä oluita ja yhteistyökumppaniensa kautta laajan valikoiman muita alkoholijuomia. Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819 ja on tänään Pohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-konsernia. www.sinebrychoff.fi

Liitteet & linkit