• news.cision.com/
  • Sitowise/
  • Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

Sitowise Group Oyj Pörssitiedote 27.10.2022 klo 21.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Sitowise Group Oyj ("Yhtiö") on 27.10.2022 vastaanottanut Paradigm Capital Value Fund SICAV:n arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Paradigm Capital Value Fund SICAV:n suora omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä nousi 5 prosenttiin 26.10.2022.

Ilmoituksen mukaan Paradigm Capital Value Fund SICAV:lla on yhteensä 1 784 944 osaketta, mikä vastaa 5,00 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä.

Yhtiön osakepääoma koostuu yhteensä 35 665 927 osakkeesta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen.

Paradigm Capital Value Fund SICAV:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,00 0 5,00 35 665 927
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) n/a n/a n/a

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000480215 1 784 944 0 5,00 0
A YHTEENSÄ 1 784 944 5,00

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
B YHTEENSÄ 0 0

Ilmoituksen tietoja liputusvelvollisesta:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Sitowise Group Oyj

Lisätiedot:

Hanna Masala, talousjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 558 1323

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella Suomessa ja Ruotsissa: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut.

Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Sitowise on kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti. Konsernin vuoden 2021 liikevaihto oli noin 179 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 000 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella SITOWS. www.sitowise.com