• news.cision.com/
  • Sitowise/
  • Sitowise Group Oyj laskee liikkeeseen 161 206 omaa osakettaan suunnatussa osakeannissa

Sitowise Group Oyj laskee liikkeeseen 161 206 omaa osakettaan suunnatussa osakeannissa

Report this content

Sitowise Group Oyj Pörssitiedote 1.6.2022 klo 10.15

Sitowise Group Oyj laskee liikkeeseen 161 206 omaa osakettaan suunnatussa osakeannissa

Sitowise Group Oyj:n (”Sitowise”) hallitus on 31.5.2022 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella laskea suunnatussa osakeannissa liikkeeseen 161 206 Sitowisen hallussa olevaa omaa osaketta (”Osake”). Osakeannissa merkittävien Osakkeiden (”Osakeanti”) määrä vastaa noin 0,45 prosenttia Sitowisen osakkeista.

Osakeanti liittyy yritysostoon, jossa ostetaan rakentamiseen liittyvää rakennus-, valvonta-, ja suunnittelupalveluja tarjoavan Rakennuttajakaari Oy:n osakekanta, missä yhteydessä Rakennuttajakaari Oy ostaa Hannu Kankaanpäältä 30 % Rakennuttajakaari Pohjanmaa Oy:n osakekannasta ja minkä jälkeen Rakennuttajakaari Oy omistaa kaikki Rakennuttajakaari Pohjanmaa Oy:n osakkeet (”Yritysosto”). Osakeanti suunnataan Rakennuttajakaari Oy:n myyjille Ari Grönbergille, Sami Linnermolle, Tuomas Pakalle, Pasi Saastamoiselle ja Harri Vaattovaaralle ja Rakennuttajakaari Pohjanmaa Oy:n myyjälle Hannu Kankaanpäälle (”Myyjät”) osana Yritysostoa, jossa Myyjät käyttävät osan kauppahinnasta Osakkeiden merkitsemiseen Osakeannissa. Yritysoston täytäntöönpano on toteutunut 1.6.2022.

Osakkeiden merkintähinta on noin 5,74 euroa osakkeelta. Merkintähinta on Sitowisen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä aikavälillä 25.4.2022–25.5.2022. Osakkeet merkitään 1.6.2022 ja maksetaan 3.6.2022 mennessä.

Merkittyihin Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus 360 päivän ajan Yritysoston toteuttamisesta.

Yritysosto tukee Sitowisen hallituksen näkemyksen mukaan Sitowise-konsernin kasvua ja strategian toteutumista, minkä lisäksi Osakeannin tarkoituksena on sitouttaa osakkeiden myyjät Sitowiseen Yritysoston jälkeen. Suunnatulle Osakeannille on siten painava taloudellinen syy.

Osakkeiden siirron Myyjille odotetaan tapahtuvan arviolta viimeistään 3.6.2022 mennessä. Sen jälkeen, kun Osakeannissa liikkeeseen lasketut Osakkeet on luovutettu, Sitowisen hallussa on 157 104 omaa osaketta, vastaten noin 0,44 prosenttia kaikista Sitowisen osakkeista.

Sitowise Group Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 575 6660

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella Suomessa ja Ruotsissa: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut.

Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Sitowise on kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti. Konsernin vuoden 2021 liikevaihto oli noin 179 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 000 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella SITOWS.