• news.cision.com/
  • Sitowise/
  • Sitowise Group Oyj laskee liikkeeseen 188 926 omaa osakettaan suunnatussa osakeannissa liittyen Convia Ingenjörsbyrå AB:n ja Convia Infrastructure AB:n yritysostoon

Sitowise Group Oyj laskee liikkeeseen 188 926 omaa osakettaan suunnatussa osakeannissa liittyen Convia Ingenjörsbyrå AB:n ja Convia Infrastructure AB:n yritysostoon

Report this content

Sitowise Group Oyj Pörssitiedote 18.10.2022 klo 17.05

Sitowise Group Oyj laskee liikkeeseen 188 926 omaa osakettaan suunnatussa osakeannissa liittyen Convia Ingenjörsbyrå AB:n ja Convia Infrastructure AB:n yritysostoon

Sitowise Group Oyj:n (”Sitowise”) hallitus on 18.10.2022 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella laskea suunnatussa osakeannissa liikkeeseen 188 926 Sitowisen hallussa olevaa omaa osaketta (”Osake”). Osakeannissa (”Osakeanti”) merkittävien Osakkeiden määrä vastaa noin 0,53 prosenttia Sitowisen osakkeista.

Osakeanti liittyy yritysostoon, jossa ostetaan rakenteisiin, rakennuksiin ja infrastruktuuriin keskittyviä rakentamiskonsultointipalveluita tarjoavien Convia Ingenjörsbyrå AB:n ja Convia Infrastructure AB:n osakkeita (”Yritysosto”). Yritysoston jälkeen Sitowise Group Oyj omistaa kaikki Convia Ingenjörsbyrå AB:n ja Convia Infrastructure AB:n osakkeet välittömästi tai välillisesti. Osakeanti suunnataan Convia Ingenjörsbyrå AB:n ja Convia Infrastructure AB:n myyjille: Farhang Invest AB:lle, Robert C Jönsson Invest AB:lle, KTN AB:lle, CC Holding AB:lle, KFP Holding AB:lle, ja Jidell Investment AB:lle (”Myyjät”) osana Yritysostoa, jossa Myyjät käyttävät osan kauppahinnasta Osakkeiden merkitsemiseen Osakeannissa. Yritysoston täytäntöönpano on toteutunut 18.10.2022.

Osakkeiden merkintähinta on noin 4,88 euroa osakkeelta. Merkintähinta on Sitowisen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä aikavälillä 24.8.2022–4.10.2022. Osakkeet merkitään ja maksetaan 19.10.2022 mennessä.

Merkittyihin Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan Yritysoston toteuttamisesta.

Convia Ingenjörsbyrå AB ja Convia Infrastructure AB toimittavat rakenteisiin, rakennuksiin ja infrastruktuuriin keskittyviä rakentamiskonsultointipalveluita. Convia Ingenjörsbyrå AB ja Convia Infrastructure AB työllistävät Ruotsissa 23 henkilöä ja vuonna 2021 yrityksien liikevaihto ylitti 36,6 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yritysosto tuo Sitowise-konsernille lisää vahvaa osaamista infrastruktuurin ja rakennusten rakentamisen aloille. Se luo myös pohjan yhdistyneiden yhtiöiden yhteiselle kasvusuunnitelmalle. Lisäksi Convia Ingenjörsbyrå AB:n ja Convia Infrastructure AB:n siltojenrakentamiseen liittyvä asiantuntemus vahvistaa Sitowise-konsernin palveluportfolion kattavuutta.

Yritysoston nähdään tukevan Sitowise-konsernin kasvua ja strategian toteutumista, minkä lisäksi Osakeannin tarkoituksena on sitouttaa Myyjät Sitowiseen Yritysoston jälkeen. Suunnatulle Osakeannille on siten painava taloudellinen syy.

Sen jälkeen, kun Osakeannissa liikkeeseen lasketut Osakkeet on luovutettu, Sitowisen hallussa on 119 399 omaa osaketta, vastaten noin 0,33 prosenttia kaikista Sitowisen osakkeista. Osakkeiden siirron Myyjille odotetaan tapahtuvan arviolta viimeistään 21.10.2022.

Sitowise Group Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Hanna Masala, talousjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 558 1323

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella Suomessa ja Ruotsissa: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut.

Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Sitowise on kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti. Konsernin vuoden 2021 liikevaihto oli noin 179 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 000 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella SITOWS. www.sitowise.com