• news.cision.com/
  • Sitowise/
  • Sitowise mukana Turun tunnin junassa – 5 miljoonan euron suunnittelusopimus kattaa 11 tunnelia ja 31 siltaa

Sitowise mukana Turun tunnin junassa – 5 miljoonan euron suunnittelusopimus kattaa 11 tunnelia ja 31 siltaa

Report this content

SITOWISE GROUP OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 7.10.2021

Turun tunnin junan suunnittelusopimukset on allekirjoitettu ja suunnittelu alkaa lokakuussa 2021. Sitowisen vastuulla on noin 31 kilometrin pitkä osuus Lohjan Lempolasta Suomusjärvelle, minkä suunnittelusta Sitowisen asiantuntijat vastaavat kokonaisuudessaan. Suunnittelusopimuksen arvo on noin viisi miljoonaa euroa ja ratasuunnitelman on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

”Lohjan ja Suomusjärven väliselle suunnitteluosuudelle on ominaista korkeat kalliomäet, jotka alitetaan tunneleilla ja radan sijainti suurelta osin samassa maastokäytävässä Turun moottoritien kanssa”, kertoo ratasuunnitelman projektipäällikkö Seppo Veijovuori Sitowiseltä. ”Suunnittelualueella on 11 kalliotunnelia, yhteispituudeltaan noin 6,3 kilometriä, ja noin 31 siltaa, yhteispituudeltaan noin 4,2 kilometriä. Ratasuunnitelma sisältää myös merkittävässä määrin risteävien teiden ja tunneleiden pelastusteiden suunnittelua.”

Sitowisen osuuden lisäksi Espoon ja Vihdin välistä osuutta suunnittelee Sweco Infra & Rail, Vihdin ja Lohjan välistä osuutta Ramboll Finland, ja Suomusjärven ja Salon osuutta Afry Finland. Sopimusten arvo on yhteensä noin 21 miljoonaa euroa. Sitowise oli mukana myös ratasuunnitelmaa edeltävän yleissuunnitelman laatimisessa ja Helsinki–Turku-hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arvioinnissa.

”Junayhteyksiä suunnitellaan Suomessa nyt ensimmäistä kertaa hankeyhtiömallilla. Nyt on sopimukset saatu allekirjoitettua ja työ pääsee kunnolla vauhtiin”, sanoo Turun Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen.

Espoon ja Salon välisen oikoradan lisäksi nopean Helsinki–Turku-ratayhteyden hankkeeseen kuuluu neljä muuta kokonaisuutta: Espoon kaupunkirata, Salo–Turku-rataväli, Turun ratapihat sekä Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointi. Sitowise on mukana myös yleissuunnittelussa Hajala-Nunna -rataosalla sekä ratasuunnitelman teossa Salo-Hajala -rataosalla.

Merkittävänä hankkeena suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-rahoitustukea (CEF, Connecting Europe Facility). Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen suunnitteluun on myönnetty tukea yhteensä 50 prosenttia kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 37,5 miljoonaa euroa. Turun Tunnin Juna -hankeyhtiössä ovat mukana valtion lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.

LISÄTIETOJA

Seppo Veijovuori, suunnittelupäällikkö, ratasuunnittelu, seppo.veijovuori@sitowise.com, puh. 040 566 1096
Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, minttu.vilander@sitowise.com, puh. 040 575 6660

SITOWISE LYHYESTI

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 asiantuntijaa. www.sitowise.com

Tilaa