Sitowisen osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: Vahva kasvu ja kannattavuus

Report this content

 

Sitowise Group Oyj, Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021, 10.11.2021 klo 08.30

 

Q3: VAHVA KASVU JA KANNATTAVUUS

 

Heinä–syyskuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 39,6 (34,4) miljoonaa euroa
 • Oikaistu EBITA oli 4,9 (4,4) miljoonaa euroa, eli 12,4 (12,8) % liikevaihdosta
 • Tilauskanta kasvoi 33 % ja oli 153 (115) miljoonaa euroa
 • Sitowise osti Ruotsissa reaaliaikaisia digiratkaisuja liikenteeseen ja infrastruktuuriin tarjoavan Infracontrol AB:n
 • Jonas Larsson nimitettiin Sitowisen Ruotsin toimintojen johtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 15.11.2021.

 

Tammi–syyskuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 128,9 (117,7) miljoonaa euroa
 • Oikaistu EBITA oli 15,6 (16,7) miljoonaa euroa, eli 12,1 (14,2) % liikevaihdosta
 • Velkaantuminen (nettovelka/oikaistu EBITDA) laski ja oli 2,0 (2,3) x
 • Maaliskuussa listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle
 • Kuusi yrityskauppaa vahvistivat Sitowisen asemaa digitaalisissa ratkaisuissa ja kestävän kehityksen palveluissa sekä Suomessa että Ruotsissa

 

Toimitusjohtaja Pekka Eloholma

Saavutimme kolmannella vuosineljänneksellä odotustemme mukaisen kasvun. Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta 15 %. Orgaanisen kasvun tielle pääsimme Infra- ja Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alueissa sekä Ruotsissa. Kannattavuutemme oli vahva: oikaistu EBITA oli lähes 5 miljoonaa euroa eli 12,4 % liikevaihdosta. Tilauskantamme kasvu kiihtyi tämän vuoden toisesta vuosineljänneksestä, nousten 10 % ja saavuttaen jälleen uuden ennätystason.             

Kolmannella vuosineljänneksellä saimme merkittäviä, liiketoiminta-alueiden rajat ylittäviä uusia projektivoittoja. Sitowise on mukana Turun tunnin junassa, jossa vastaamme Lohjan ja Suomusjärven välisen osuuden infrasuunnittelusta sekä toteutamme digitaalisia ratkaisuja hankkeen tiedonhallintapalveluiden muodossa. Toinen merkittävä raidehanke on Vantaan ratikka, jossa Infra- ja Talo-liiketoiminnot vastaavat tunnelissa kulkevan Tikkurilan osuuden suunnittelusta.

Päivitimme vuosi sitten teettämämme markkinatutkimuksen syksyllä. Tuoreen ennusteen mukaan sekä infra- että rakennusalan konsulttimarkkinat kasvavat lähivuosina entistä nopeammin niin Suomessa kuin Ruotsissa. Tätä tukee jälleen ennätystasolle kohonnut Sitowisen tilauskanta, joka on kasvanut hyvää vauhtia vuoden alusta alkaen. Rakennusmateriaalien kustannusinflaatio ja saatavuusongelmat näkyvät yhä projektien käynnistymisen ja etenemisen hitautena, mutta rakennusalalla yleisesti ennakoidaan käännettä parempaan ensi vuoden aikana. Vastaavasti suuret infrahankkeet kuten Suomirata vasta tekevät tuloaan.

Heinäkuun alussa toteutuneen yrityskaupan myötä reaaliaikaisia digiratkaisuja liikenteeseen ja infrastruktuuriin tarjoava Infracontrol tuli Ruotsista osaksi Sitowisen digitaalisia ratkaisuja. Yritysostot ovat yksi kasvustrategiamme kulmakiviä, ja jatkamme useita käynnissä olevia neuvotteluja loppuvuoden aikana. Infracontrol on yritysostoissa strategiamme malliesimerkki, sillä haemme kasvua erityisesti Ruotsissa ja digiliiketoiminnassa.

Sitowise on edistänyt asiakkaidensa kanssa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjautuvaa toimintaa vastuullisuustyökalulla, jota hyödynnettiin jopa 41 % uusista projekteista kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tavoitteista erityisesti kestävät kaupungit ja yhteisöt, terveys ja hyvinvointi, sekä kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri ovat vahvasti asiakasprojekteissa esillä. Innovaatioita edistetään myös Sitowisen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassa, joka tunnetaan nimellä The Smart City Lab. Toiminnan tukena on verkkoalusta, joka mahdollistaa kaikille sitowiseläisille innovaatiotoimintaan osallistumisen. Kaikki sitowiseläiset saavat alustalla mahdollisuuden esittää ideoita, joista parhaat etenevät konsernitason kehitykseen. Innovaatioissa nousee esiin erityisesti kestävän kehityksen palveluiden edistäminen, mikä mahdollistaa myös visiomme entistä vahvemman kehittämisen. Sitowisen tavoite on olla alansa vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä.

Avainluvut

EUR miljoonaa

7–9/2021

7–9/2020

1–9/2021

1–9/2020

1–12/2020

Liikevaihto

39,6

34,4

128,9

117,7

160,1

EBITA, oikaistu

4,9

4,4

15,6

16,7

20,6

% liikevaihdosta

12,4 %

12,8 %

12,1 %

14,2 %

12,9 %

EBITA

4,6

4,7

13,3

16,5

19,5

Liikevoitto

4,0

4,4

11,8

15,7

18,3

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

0,4

4,9

8,8

19,3

31,5

Nettovelka

 

 

40,9

47,4

56,6

Nettovelka/EBITDA, oikaistu

 

 

2,0x

2,3x

2,6x

Omavaraisuusaste, %

 

 

47,8 %

33,0 %

30,2 %

Osakekohtainen tulos (EPS), eur *)

0,07

2,02

0,14

8,13

9,69

Henkilöstö keskimäärin

1 990

1 847

1 953

1 820

1 823

 

Markkinanäkymät

Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden kysynnän vakaata kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus ja digitalisaatio.

 

Lyhyellä aikavälillä markkinakehitykseen sekä projektien käynnistymiseen ja etenemiseen liittyy yhä epävarmuutta. Alkuvuodesta alkanut markkinoiden piristyminen on edelleen jatkunut, sillä asiakkaat ovat aktiivisia ja tilauskanta on kasvanut.

 

Ohjeistus

Sitowise-konserni ei ole julkaissut taloudellisia tavoitteita vuodelle 2021.

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Sitowise-konsernin hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 

 • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia yritysostot mukaan lukien;
 • Kannattavuus: Oikaistu EBITA -marginaali vähintään 12 prosenttia;
 • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5-kertainen, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä; ja
 • Osinkopolitiikka: Sitowise pyrkii jakamaan osinkona 30–50 prosenttia nettotuloksestaan.

 

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Ei katsauskauden jälkeisiä merkittäviä tapahtumia.

 

Sitowisen taloudellinen tiedottaminen 2022

Sitowise Group Oyj:n taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2022 ovat seuraavat:

 • Tilinpäätöstiedote, tammi–joulukuu 2021, 2.3.2022
 • Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2022, 18.5.2022
 • Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2022, 17.8.2022
 • Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2022, 2.11.2022

 

Webcast ja puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle

Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma ja talousjohtaja Heidi Karlsson esittelevät yhtiön tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 10.11.2021 kello 13.00 alkaen.

Webcast

Tiedotustilaisuuden webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sitowise.videosync.fi/2021-q3-results/. Webcastin kautta on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esitysmateriaali ja tilaisuuden tallenne ovat saatavilla osoitteessa www.sitowise.com tilaisuuden jälkeen.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 0800 523 163 ja syöttämällä PIN-koodin 37044675#. Mikäli sinulla on ongelmia puhelinkonferenssiin kirjautumisessa tai soitat muualta kuin Suomesta, katso tarkemmat ohjeet.

Lisätiedot

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, pekka.eloholma@sitowise.com, puh. 050 555 5590
Heidi Karlsson, talousjohtaja, heidi.karlsson@sitowise.com, puh. 040 759 3320
Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, minttu.vilander@sitowise.com puh. 040 575 6660

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 2 000 asiantuntijaa.

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Sitowise Groupin tammi-syyskuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Tämän katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Tämä katsaus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Jos englanninkielisen käännöksen ja suomenkielisen alkuperäisversion välillä on eroja, suomenkielinen katsaus on ensisijainen.