Sitowisessä tutkitusti poikkeuksellisen hyvää esihenkilötyötä

Report this content

Henkilöstön hyvinvointiin sitoutunut Sitowise teetti henkilöstötutkimuksen, jossa esihenkilötyön tulokset olivat selvästi vertailuarvoja korkeammat. Vastuullinen työnantaja sitoutuu työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Tutkimuksen toteuttaneen Accountorin seniorikonsultti Annarita Kolin mukaan esihenkilötyö onkin Sitowisen selkeä vahvuus. Hänen mukaansa esihenkilötyön tulokset olivat kyselyssä selvästi vertailuaineistoa korkeammat, ja niistä välittyi henkilöstön vahva sitoutuminen työnantajaan. Tutkimus tehtiin vuoden 2020 lopulla.

- Koronavuosi olisi voinut näyttäytyä tuloksissa hyvin eri tavalla, Koli sanoo.

Kyselyssä nousi esiin erityisesti henkilöstön tunne siitä, että tehtyä työtä arvostetaan ja tiimiläisistä välitetään aidosti. Yhdessä tekemisen meininki onkin Kolin mukaan tärkeässä roolissa matkalla kohti yhteisiä tavoitteita, ja hyvä esihenkilö mahdollistaa asiantuntijoille haastavankin työn sujuvan tekemisen.

- Hyvä esihenkilö luotsaa tiimiä läpi vaikeiden aikojen ja osoittaa välittämistä puheillaan ja teoillaan. Oli ilahduttavaa huomata, että pehmeämpi lähestymistapa koettiin tärkeäksi sitowiseläisten keskuudessa. Tämän ja vastaavien alojen tuloksissa se ei aina nouse yhtä arvostetuksi, Koli sanoo.

Luottamuksen ilmapiiri

Sitowisen toimialajohtaja Elina Väistö näkee kyselyn tulokset paitsi luottamuksen osoituksena, myös pitkäjänteisen työn tuloksena. Hänelle tutkimuksen hyvät esihenkilöarvosanat näyttäytyvät työyhteisön yhteisinä mittareina.

- Esihenkilön päätehtävä on mahdollistaa asiantuntijoiden mahdollisimman hyvä onnistuminen työssään, ja näiden onnistumisten kautta myös esihenkilö onnistuu. Kyse on tasavertaisesta tekemisestä, jossa jokainen suuntaa yhteiseen maaliin omasta roolistaan tähdäten, Väistö sanoo.

Itse parikymmenhenkistä esihenkilötiimiä luotsaavan Väistön mukaan hyvä esihenkilö onnistuu luomaan toinen toistaan tukevan työyhteisön. Jokainen ihminen on erilainen, joten tiimiläiset tulee kohdata yksilöinä.

Väistölle vuorovaikutus sekä ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ovat tärkeitä arvoja. Tiimiläisiä kohtaan koetun aidon mielenkiinnon myötä kasvaa myös luottamuksen ilmapiiri.

- On tärkeä varmistaa, että tiimin jokainen jäsen pääsee loistamaan, ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua. Näkisin, että oma roolini esihenkilöiden esihenkilönä on toimia innostajana sekä sparraajana, Väistö kuvailee.

Haasteisiin on tartuttu

Kyselyn kehityskohteeksi nousi työstä palautuminen, onhan koronavuoden aikana normiksi muuttunut etätyö asettanut haasteensa sekä itse työhön että siitä palautumiseen.

Etätyö on monella tavalla kuormittavaa, ja työpäivästä palautuminen on haasteellista monissa organisaatioissa, Accountorin Koli sanoo.

Myös Väistön mukaan etätyöskentely on luonut uudenlaisia tapoja tiimin kanssa toimimiseen. Vastuullinen työnantaja sitoutuu työhyvinvoinnin kehittämiseen, ja myös Sitowise reagoi välittömästi kyselyssä esiin nousseisiin jaksamisen teemoihin.

- Oma tiimini aloitti alkuvuodesta jaksamisen johtamiseen keskittyvän valmennuksen. Se sparraa meitä esihenkilöitä huolehtimaan työyhteisön jaksamisesta, hän kertoo.

Omasta jaksamisestaan Väistö huolehtii tehokkaalla ajan hallinnalla sekä työn huolellisella ennakkovalmistelulla. Itsensä johtaminen sekä terve itsekkyys omia tarpeita ja ajankäyttöä kohtaan ovat avainasemassa myös esihenkilöiden jaksamisessa.

- Näin jää tilaa reaktiivisuuteen, jonka kautta ympärillä työskentelevien onnistuminen omassa työssään mahdollistuu.

Elina Väistö, Sitowise
+358 40 718 1825
Elina.Vaisto@sitowise.com

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelemme älykkäitä kaupunkeja ja elämisen tiloja, joissa arki on tahditettu kestävälle pohjalle. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut. Joka päivä yli 1900 eri alojen asiantuntijaamme yhdistävät voimansa, jotta liikenne, infra ja rakennukset tarjoavat parhaat puitteet turvalliselle ja huolettomalle arjelle. Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan ympäristön kehittämisessä. Sitowise on kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti, ja konsernin nykyinen liikevaihto on noin 160 miljoonaa euroa. Sitowisen pääkonttori sijaitsee Espoossa ja konsernin toimitusjohtajana toimii Pekka Eloholma. Yhtiö on listautunut pörssiin. www.sitowise.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia