Vantaan ratikka alittaa Tikkurilan yli puolen kilometrin pituisessa tunnelissa

Report this content

SITOWISE GROUP OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 15.10.2021

Vantaalle suunnitellaan parhaillaan omaa pikaratikkaa, joka parantaa kaupungin poikittaisyhteyksiä. Sitowise suunnittelee ratikan keskimmäisen osuuden Tikkurilan keskustan ja juna-aseman läpi. Pääosan matkaa ratikka kulkee kallion sisään louhitussa tunnelissa.

Vantaan uusi yleiskaava (2020) ohjaa kaupungin kasvua kestävien joukkoliikennereittien, kuten suunnitteilla olevan pikaratikan, varrelle. Arvioiden mukaan Itä-Vantaalta lentokentälle ulottuvalla alueella asuu 30 vuoden päästä noin 37 000 asukasta. Yli 19 kilometriä pitkä ratikkalinja on jaettu kolmeen suunnittelualueeseen.

– Meidän vastuullamme on itä- ja länsiosan väliin jäävän Tikkurilan osuuden suunnittelu, kertoo hankkeen projektipäällikkö Juha Väätäinen Sitowiseltä. Hänellä on pitkä kokemus katu- ja raidehankkeista, mutta yhteenkään ei ole osunut yhtä monta vaativaa osa-aluetta. – Ratikka tulee keskelle tiivistä kaupunkiympäristöä, joten rakentaminen vaatii äärimmäisen tarkkaa vaiheistusta ja yhteensovitusta olemassa olevien rakenteiden kanssa.

Ratikka kulkee tunnelissa kaupungin ali

Ensimmäisenä noin 1,6 kilometrin laajuisesta alueesta tarkistetaan aikaisemman vaiheen yleissuunnitelmat ja selvitykset. Näin varmistetaan, että lähtötiedot ovat riittävät ja rakenneratkaisut toimivat. – Etsimme kustannustehokkaimman tavoitteiden mukaisen kokonaisratkaisun, jossa rakennettavuus on kohdallaan ja riskit minimoitu, Väätäinen korostaa.

Suunnittelualue alkaa Tikkurilan länsiosasta Kielotieltä. – Maanpäällisillä osuuksilla katu- ja ratasuunnittelu on suhteellisen suoraviivaista, kertoo Sitowisen Sillat ja infrarakenteet -yksikön johtaja Ari Savolainen. Tärkeintä on runkomelun ja -tärinän hallinta, jotta ratikka ei heikennä alueen asumisolosuhteita tai puistojen viihtyisyyttä.

Varsinaiset haasteet alkavat, kun ratikka sukeltaa Asematien kohdalta yli puolen kilometrin pituiseen tunneliin. Vaativat pohjaolosuhteet vaihtelevat matkan varrella, kun tunneli kulkee rakennusten, kuten Tikkuparkin, ohi sekä Tikkurilan vilkasliikenteisen ratapihan ja Kauppakeskus Dixin ali.

– Tunneli louhitaan pohjavesirajan alapuolelle 6–12 metrin syvyyteen, joten rakennuksia on tuettava ja kuormia ohjattava hallitusti maaperään, Savolainen toteaa. Suunnittelussa tarvitaan monialaista osaamista ja eri tekniikkalajien hallintaa valaistuksesta ilmastointiin ja vesihuoltoon. – Tunneliin tulee myös useita poistumisteitä sekä asemalaitureille vieviä liukuportaita ja hissejä.

Liikenteen solmukohtaa kehitetään vastuullisesti

Tikkurila on yksi Helsingin seudun joukkoliikenteen tärkeimmistä solmukohdista. Myös uuden ratikkayhteyden suunnittelussa halutaan edistää kestävää liikkumista kokonaistaloudellisesti ja vastuullisesti. – Siksi tunnelin rakenneosien käyttöikä on vähintään 100 vuotta, Savolainen sanoo.

Myös kiertotalous on osa hankkeen tavoitteita. Sitowisen asiantuntijat tekevät suunnittelun aikana alueselvityksen rakentamisesta syntyvistä ylijäämämassoista, maavaroista ja materiaalitarpeesta. – Tunnelityömaalla syntyviä maa-aineksia onkin mahdollista hyödyntää ratikan lisäksi Vantaan kaupungin muissa rakennushankkeissa, Savolainen sanoo.

Sitowiselle Vantaan ratikka on luonteva jatko muille kestävän liikkumisen hankkeille. – Olemme olleet mukana muun muassa Kruunusilloissa ja Raide-Jokerissa, ja hyödynnämme Vantaalla eri hankkeissa kartuttamaamme tunnelien, raitioteiden ja katuinfran rakenteiden suunnitteluosaamista.

LISÄTIETOJA
Juha Väätäinen, projektipäällikkö, juha.vaatainen@sitowise.com, puh. 050 591 7514
Ari Savolainen, Sillat ja infrarakenteet -yksikön johtaja, ari.savolainen@sitowise.com, puh. 040 163 7772
Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, minttu.vilander@sitowise.com, puh. 040 575 6660

SITOWISE LYHYESTI
Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 asiantuntijaa. www.sitowise.com

Tilaa