• news.cision.com/
  • Sitowise/
  • Yksi Suomen pisimmistä tunneleista suunnitteilla Jämsään – ratalinjaus läpi kallion säästäisi maisemaa ja matka-aikaa

Yksi Suomen pisimmistä tunneleista suunnitteilla Jämsään – ratalinjaus läpi kallion säästäisi maisemaa ja matka-aikaa

Report this content

Noin kahdeksantoista kilometriä pitkälle rataoikaisulle Jämsään on suunnitteilla yli viiden kilometrin pituinen ratatunneli pääosin henkilöliikenteelle.

Sitowisellä on kokemusta useista Suomen suurimmista ratahankkeista. Jyväskylän ja Tampereen välillä on jo lukuisia tunneleita.  –  Pääosin henkilöliikenteen käyttöön suunnitellaan uusi rataoikaisu, joka sijoittuu suurelta osin tunneliin ja lyhentää henkilöliikenteen matka-aikaa, iloitsee Sitowisen rataosaston suunnittelupäällikkö Seppo Veijovuori. Nykyinen mutkainen ja hidas yksiraiteinen rata jäisi pääosin tavaraliikenteen käyttöön
 
Suunnittelun keskiössä ympäristövaikutukset
 
Keski-Suomen korkeiden kalliomäkien läpi suunniteltavan tunnelin linjausvaihtoehtoja on Veijovuoren mukaan toistaiseksi kaksi. Valinta näiden välillä tehdään vuoden alussa käynnistyneen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perusteella.

Sitowisen vastaa koko YVA-prosessista, kuten vuorovaikutustavoista alueen asukkaiden kanssa sekä luontoselvityksistä paikan päällä. Luontovaikutusten lisäksi arvioidaan esimerkiksi junaliikenteen aiheuttamaa melua ja tärinää, vaikka alue on tällä hetkellä pääosin metsää ja asutusta on suhteellisen vähän.

Suunnitteilla Suomen pisimpiä sekaliikennetunneleita

YVA-prosessin jälkeen Sitowisen suunnittelijat aloittavat valitun linjauksen yleissuunnittelun.
–  Jokainen tunneli on ainutlaatuinen ja sen ympäristö uniikki. Siksi suunnittelua edeltävät aina laajat tutkimukset. Ne antavat tärkeää lähtötietoa kallioperästä ja sen rakennettavuudesta, sanoo Ulla Sipola, jonka tehtävänä on tunnelisuunnittelun lisäksi avustaa suunnitteluprojektinjohtoa.

Tunnelirakentamisen etuna on, että junat kulkevat piilossa maan alla. – Maisema jää etenkin kalliotunneleissa ennalleen, lukuun ottamatta tunnelin suuaukkoja ja tarvittavia pystykuiluja, Sipola korostaa. Tunneli antaa suojaa myös säältä ja helpottaa täten radan kunnossapitoa. – Maan alla on aina tasaiset olosuhteet.

Tunnelien turvallisuus kehittyy koko ajan

Ratatunnelien suunnittelu on ollut pitkään Suomessa harvinaista, ja vasta viime vuosina uusia tunneleita on alettu suunnitella myös raitioliikenteelle ja junille. Samalla tunnelien varustelu ja turvallisuusvaatimukset ovat kehittyneet. – Tunnelien suunnittelussa käydään tiivistä vuoropuhelua palo- ja pelastustekniikan viranomaisten kanssa, Sipola sanoo. – Suomalainen tunnelisuunnittelu onkin huippuluokkaa, ja siksi esimerkiksi Suomen metro on maailman turvallisin metro.

 

Lisätietoja:

Seppo Veijovuori: 040 566 1096, seppo.veijovuori@sitowise.com
Ulla Sipola: 040 031 8955, ulla.sipola@sitowise.com

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelemme älykkäitä kaupunkeja ja elämisen tiloja, joissa arki on tahditettu kestävälle pohjalle. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut. Joka päivä lähes 1900 eri alojen asiantuntijaamme yhdistävät voimansa, jotta liikenne, infra ja rakennukset tarjoavat parhaat puitteet turvalliselle ja huolettomalle arjelle. Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan ympäristön kehittämisessä. Sitowise on kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti, ja konsernin nykyinen liikevaihto on noin 160 miljoonaa euroa. Sitowisen pääkonttori sijaitsee Espoossa ja konsernin toimitusjohtajana toimii Pekka Eloholma.

Seppo Veijovuori: 040 566 1096, seppo.veijovuori@sitowise.com
Ulla Sipola: 040 031 8955, ulla.sipola@sitowise.com

Tilaa