Jätteestäkö uutta bisnestä?

Sitra järjestää elokuun lopussa Raumalla tapahtuman teollisista symbiooseista. Teollisissa symbiooseissa yritykset hyödyntävät toistensa ylijäämämateriaaleja. Symbiooseilla luodaan uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja - ja säästetään kustannuksia ja ympäristöä.

27. elokuuta pidettävä tapahtuma käsittää Teolliset symbioosit -työpajan ja huippuseminaarin. Seminaarissa pohditaan suomalaisen teollisuuden murrosta, älykästä luonnonvarojen käyttöä ja kartoitetaan tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Aiheista alustavat huippupuhujat, kuten EK:n johtaja Leena Mörttinen , UPM:n johtaja Marko Janhunen, Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan johtaja Rami Aarikka ja Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski. Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck tuo kannustuksensa tilaisuuteen.

”Muutu tai kuihdu pois. Valitettavasti näin on. Yritysten pitää uskaltaa lähteä mukavuusalueiltaan, luopua toimialojensa perinteistä ja uudistaa liiketoiminta-ajatteluaan. Teollisissa symbiooseissa on kyse juuri ajattelun ja toiminnan uudistumisesta. Teolliset symbioosit on toimintamalli, jossa eri yritykset vaihtavat keskenään ylijäämäraaka-aineitaan, ja samalla syntyy uusia liiketoimintamalleja”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Jyri Arponen.

”Meillä on materiaalien hyödyntämisessä valtavia mahdollisuuksia. Vaikka Suomessa kierrätetään paljon, merkittävää osaa teollisuuden sivuvirroista ei käytetä hyödyksi. Poltamme ja kuljetamme kaatopaikalle hyvää ja käyttökelpoista materiaalia, vaikka sen uudelleen käyttäminen olisi sekä rahan tekemisen että ympäristön kannalta parempi vaihtoehto”, Arponen sanoo.

Arponen vetää Sitrassa projektia, jonka tarkoituksena on edistää teollisten symbioosien toimintamallia Suomessa ja luoda yrityksille parempia lähtökohtia päästä niiden kautta avautuville kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.

”Jätteenkäyttö on uusi kehityksen mittari. Yrityksillä, jotka hakevat aktiivisesti uusia kumppaneita ja luovat uutta liiketoimintaa toisen ylijäämällä, on uusiutumiskykyä ja selvästi muita enemmän mahdollisuuksia pärjätä tulevaisuudessa. Sijoitusten kannalta erityisen kiinnostavia kasvuyrityksiä ovat Crisolteqin kaltaiset symbiooseja mahdollistavat yritykset, jotka voivat löytää globaalin kasvun ekolokeroita ympäri maailmaa.”

Kokkolalainen Crisolteq ottaa talteen arvokkaita ainesosia kemianteollisuuden sivuvirroista, joilla se pystyy erottelemaan teollisia metalleja, joita ei voida muuten hyödyntää.

”Teollisissa symbiooseissa ekoloogisuus tuo kassavirtaa ja säästää luontoa. On Suomen etu, että teolliset symbioosit yleistyvät ja tulevaisuudessa kaatopaikat muuttuvat yrityspuistoiksi”, Arponen sanoo.

Teollisia symbiooseja edistävä NISP-malli (National Industrial Symbiosis Program) käynnistyi Britanniassa 2003, ja nykyisin siinä on pelkästään Britanniassa mukana noin 15 000 organisaatiota. Teollisten symbioosien avulla saadaan vuodessa käytetyksi hyödyksi 9 miljoonaa tonnia jätettä, vähennettyä vaarallisten jätteiden määrää 400 000 tonnia, teollisuuden hiilipäästöjä 8 miljoonaa tonnia ja neitseellisten raaka-aineiden kulutusta 12 miljoonaa tonnia. NISP-mallia on alettu soveltaa muun muassa Brasiliassa, Kiinassa ja Belgiassa, mutta ei vielä yhdessäkään Pohjoismaassa.

”Rauman työpaja on alkusysäys uudelle teolliselle yhteistyölle. Teollisten symbioosien muodostaminen vie aikaa, mutta jo selvittäminen kannattaa koska se pakottaa yrityksiä miettimään materiaalinkäyttöään ja siihen liittyviä taloudellisia kysymyksiä uudelta kantilta”, sanoo Arponen.Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Rauman kaupungin ja muiden Loura-alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Motiva ja UPM.

Median edustajat ovat tervetulleita Teolliset symbioosit -työpajan alkuun, lounaalle ja iltapäivän seminaariin. Työpajan työskentelyjaksoon toimittajat eivät voi osallistua yritysten liikesalaisuuksien suojaamiseksi. Toimittajat voivat osallistua myös UPM:n tehdaskierrokselle.

Lisätiedot ja median ilmoittautumiset:

Susanna Perko, johtava asiantuntija, Sitra
puh. 044 2737 580
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Jyri Arponen, johtava asiantuntija, Sitra
puh. 040 766 2906
etunimi.sukunimi@sitra.fi

KUTSU

VANHAAN EI ENÄÄ VARAA - Teolliset symbioosit -työpaja ja -seminaari

Aika: tiistaina 27.8.2013 klo 9.30 - 17.00 Paikka: Rauman Juhlahovi, Tikkalantie 7, 26100 Rauma

Teollisuutemme tarvitsee täyskäännöstä eikä vanhaan ole enää varaa. Teollisten symbioosien toimintamalli on nousemassa kestävän talouskasvun kärjeksi. Jätteiden, raaka-aineiden ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen on jo yhä useammalle yritykselle uutta bisnestä. Yritykset muodostavat teollisia symbiooseja kierrättääkseen toistensa jätteitä, vähentääkseen kustannuksia ja saadakseen aikaan uutta liiketoimintaa. Toisen jäte on molempien menestyvä bisnes: Teollinen symbioosi on yritysten muodostama kokonaisuus, jossa yritysten prosesseissa syntyvää ylijäämää tai osaamista hyödynnetään tuottamaan kannattavaa liiketoimintaa.

Tervetuloa tekemään uutta liiketoimintaa yrityksesi ylijäämästä ja kuulemaan, miksi täyskäännös on välttämätön kasvulle ja kilpailukyvylle.

Tapahtuma on kaksiosainen. Aamupäivän työpajassa yritykset pääsevät ohjatussa työskentelyssä vaihtamaan keskenään tietoja toistensa hyödyntämättömistä resursseista ja löytämään uusia kumppaneita. Työpajaa vetää James Woodcock Ison-Britannian NISP-ohjelmasta (National Industrial Symbiosis Programme). Sen avulla jo 15 000 yritystä on menestyksekkäästi pystynyt optimoimaan ainekiertojaan. Iltapäivällä ohjelma jatkuu seminaarilla, jossa alan huippuasiantuntijat kertovat, miksi ja miten älykäs luonnonvarojen käyttö on kestävän talouskasvun edellytys. Sitra järjestää tapahtuman yhteistyössä Rauman kaupungin ja muiden LOURA-alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun lisäksi Motiva ja UPM.

Tervetuloa!

Ohjelma

Työpaja 9.30 – 12.45

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

10.00  Tervetuloa - teollisten symbioosien hyödyt
Jyri Arponen, Senior Lead, Sitra

Esimerkkejä Britanniasta
James Woodcock, Programme Coordinator, International Synergies Ltd

Esimerkkejä Suomesta ja työpajan ohjeistus
Paula Eskola, asiantuntija, Motiva

10.30 Ryhmätyöskentely

12.30 Jatkotoimet työpajan jälkeen
Jyri Arponen, Senior Lead, Sitra

Lounas ja verkostoitumista 12.45 - 13.30

Seminaari 13.30 - 16.00

13.30 Seminaarin avaus: Älykäs luonnonvarojen käyttö mahdollisuutena - miksi muutos on välttämätön? Jukka Noponen, johtaja, Sitra

Evolution is the key to staying competitive. What Finnish companies should do more?  Bruce J. Oreck, Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs

Teollisuuden kolmannen vallankumouksen luova tuho. Leena Mörttinen, johtaja, EK

Metsä on täynnä uusia mahdollisuuksia. Marko Janhunen, johtaja, UPM

Kestävä liiketoiminta bisneksen ytimessä - brändi syntyy aidoista teoista. Rami Aarikka, toimitusjohtaja, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas

Kaupungit kestävän liiketoiminnan kiihdyttäjinä. Kari Koski, kaupunginjohtaja, Rauma

Yhteenveto ja teot täyskäännöksen aikaansaamiseksi. Jyri Arponen, Senior Lead, Sitra

16.00 Verkostoitumista

Sitran Teolliset symbioosit -avainalue auttaa kehittämään yritysten ainekiertojen ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön fiksuja liiketoimintamalleja sekä etsii näitä mahdollistavia läpimurtoyrityksiä. Edistämällä uutta liiketoiminta-ajattelua pyrimme löytämään ratkaisuja ekologisiin ongelmiin.

Yrityksestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa.

Liitteet & linkit