Nuorelle uusi suunta – Suunta-palvelu avautuu!

Ylen kokoama Nuorille. Nyt! -toimintakampanja aktivoi ja yhdistää suomalaiset toimimaan nuorten puolesta syrjäytymistä vastaan. Sitra ja Pelastakaa Lapset ovat mukana tuottamassa kampanjan ohjaus- ja neuvontapalvelun nuorille.

Kampanja tarjoaa tukea ja apua nuorille oman elämänsuunnan, opiskelu- tai työpaikan löytämiseksi. Samalla kampanja haastaa yrittäjät, päättäjät ja aikuiset toimimaan nuorten työllistämiseksi, aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Sitra ja Pelastakaa Lapset ovat mukana tuottamassa kampanjan ohjaus- ja neuvontapalvelun.

Yhden yhteydenoton periaatteella toimiva valtakunnallinen Suunta-palvelu tarjoaa nuorille kahdenkeskistä tukea verkossa oman elämän suunnan etsimiseen. Suunta-ohjaajat kohtaavat nuoria kahdenkeskisessä chatissa joka päivä. Palvelu on avoinna arkisin klo 17–22 ja viikonloppuisin klo 14–20. Jokaiselle nuorelle etsitään apua ja ohjausta lähialueelta. Pelastakaa Lapset tavoittaa vuosittain yli 10 000 nuorta verkkonuorisotoiminnan tukipalvelujen, yhteisöjen sekä verkkonuorisotalo Netarin kautta. Suunta-palvelun myötä kohtaamisten määrä lisääntyy entisestään.

Nuorille. Nyt! -kampanja näkyy kaikilla Ylen kanavilla sekä verkossa kymmenen kampanjaviikon ajan alkaen 28.8. Suunta-palvelukokeilu jatkuu vähintään vuoden loppuun.

”Nuorille. Nyt! -kampanja on yhteiskunnallisesti merkittävä ponnistus, jonka tavoitteena on herättää ihmisissä auttamisen halu”, sanoo Riitta Hyytinen, Pelastakaa Lasten lastensuojelupalveluiden johtaja. ”Esimerkiksi vapaaehtoisten aktiivisuuteen perustuvan tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan kautta järjestö tukee vuosittain noin 1500 lasta, mutta tarve kasvaa jatkuvasti.” Hyytinen muistuttaa, että nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on tartuttava jo varhain, sillä syrjäytymistä ennustavat tekijät ovat tunnistettavissa usein jo lapsuusvaiheessa, jolloin ongelmiin on myös puututtava.

”Nuorille. Nyt! -kampanja ja sen osana toteutettava Suunta-palvelu muodostavat ainutlaatuisen valtakunnallisen kokeiluhankkeen, jonka avulla nuorille tarjotaan henkilökohtaista tukea matkalla työelämään yhden luukun periaatteella. Hankkeen kokemuksista tehdään arviointitutkimus, jota voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä. Kokeiluhanke on osa Sitran Nuorten tilannekuva -kokonaisuutta”, kertoo johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

Kampanjan keskiössä oleva Suunta-palvelu ja Ylen Suunta-sivusto (http://nuorillenyt.yle.fi/suunta/) tarjoaa nuorille tietoa ja tukea elämän suunnan etsimiseen. Suunta-palvelun taustalla on poikkeuksellisen laaja järjestöjen, laitosten ja viranomaisten yhteistyöverkosto. Chatissa nuoria kohtaavat koulutetut vapaaehtoiset, korkeakouluharjoittelijat, etsivän nuorisotyöntekijät, nuorisoalan ammattilaiset ja pitkän linjan verkkovapaaehtoiset.

Lisätietoja 

Veera Uusoksa, projektipäällikkö /Suunta-palvelu, Pelastakaa Lapset ry, 050 433 1397, veera.uusoksa@pelastakaalapset.fi

Riitta Kauppinen, kansalaistoiminnan päällikkö, Pelastakaa Lapset ry, 050 433 1260, riitta.kauppinen@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra, puh. 050 380 8603, kimmo.haahkola@sitra.fi 

Asiantuntija, viestintä
kirsi.suomalainen@sitra.fi
Puh.
0294 618 243, 050 369 9975

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Hyvä elämä tehdään yhdessä. Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. www.sitra.fi

Pelastakaa Lapset ry Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. www.pelastakaalapset.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa.

Multimedia

Multimedia